MAS Bystřička vyhlásila 7. Výzvu pro žadatele o dotace

Publikováno 26. 04. 2011 v rubrice Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Místní akční skupina (MAS) Bystřička vyhlásila dne 20. dubna 2011 7. Výzvu k předkládání projektů s žádostmi o dotace, a to pro Fichi 5 a Fichi 7 (neboli oblast č. 5 a 7). Celková alokace je 3.454.771,- Kč a žádosti je možné předkládat v termínu 26. dubna - 16. května 2011 v kanceláři MAS ve Velké Bystřici. Minimální dotace činí 100 tis. Kč a maximální 2 mil. Kč.

Toto kolo Výzvy je určeno pro spolky předkládající projekty ve Fichi 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby a Fichi 7 – Kulturní dědictví.

Fiche 5 - rozvoj obcí, občanské infrastruktury a služeb

Cíle Fiche 5 jsou zlepšení základních služeb v obcích a podpoření investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí, čímž zde může dojít ke zlepšení kvality života.

Logo Místní akční skupina BystřičkaVýsledkem bude podpora často chybějícího občanského vybavení a služeb, zejména v oblasti veřejné správy, školství, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, tělovýchovy a sportu. Smyslem je posílení sounáležitosti místních obyvatel, zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Investice budou rovněž směrovány do základní dopravní a technické infrastruktury a zlepšení vzhledu obcí. V neposlední řadě je cílem realizovat investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova.

Fiche 7 - kulturní dědictví

Ve Fichi 7 je dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

Podrobné informace k jednotlivým Fichím naleznou žadatelé na www.masbystricka.cz nebo www.hlubocky.cz.

Zájemci o dotaci, kteří by rádi zpracovali žádost do této výzvy, se mohou s dotazy obracet na manažerku MAS - Petru Janišovou - tel. 724 588 832, e-mail: janisova@masbystricka.cz.

Ing. Lenka Pólová, OÚ Hlubočky

Přílohy k 7. výzvě MAS Bystřička:

Rubrika: Zprávy z úřadu | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.