Máme na to?

Publikováno 21. 09. 2008 v rubrice Názory občanů « zpět « úvod

Na zasedáních ZO slyšíme od zastupitelů nebo občanů, v jakém špatném „technickém stavu” je naše obec. Co všechno by se mělo opravit, dobudovat, zrekonstruovat, a to samozřejmě nejlépe ihned.

Tam padá opěrná zeď, tam maminky s kočárky nemohou jezdit do kopce po špatné pěšince, jinde jsou průrvy v hřišti. kde si chodí předškoláci hrát, tu je potřeba dobudovat příjezd k několika soukromým garážím, ten potřebuje opravu mostu k obslužnosti své nemovitosti, je zapotřebí opravit DPS, další chtějí více parkovacích míst a podobně.

Občany celkem chápu. Zastupitele již méně, neboť se mnohdy jedná o populistické požadavky. Mohli tyto záležitosti řešit již v minulosti z titulu svých funkcí v RO nebo při tvorbě a schvalování rozpočtu. Ano, chybí  peníze. Jeden sociální demokrat ze sousedního městečka všem zastupitelům sdělil, že tato rozhádaná obec nemá správné složení, a proto asi nedostane od státu dotaci. Co se dá tedy dělat.

PenízeTéměř jedna třetina rozpočtu obce padne na platy zaměstnanců OÚ a různé odměny. Pak jsou tu nutné výdaje, které musí být pokryty a nelze na nich mnoho ušetřit. Další možností je zadlužit obec půjčkami, což vůbec nedoporučuji, pokud by nebyla velice přesně propočítána výhodnost a návratnost. Takže stojíme před problémem, zda zbylou část prostředků investovat do údržby obecního majetku, nebo je použít na nové projekty - např. stavbu 40 rodinných domků.

Je pravdou, že 40 místních rodin čeká již dlouhou dobu na přidělení pozemků pro stavbu, a to samozřejmě pozemků zainvestovaných (včetně inženýrských sítí). I zde jsou různá řešení. Jedním z nich je odprodat pozemky určené k výstavbě rodinných domů ve veřejné soutěži developerské firmě, která má jednak možnosti k zainvestování pozemků na vlastní náklady a jejich následnému rozprodání stavebníkům. A protože tyto specializované firmy mají podstatně více odborných pracovníků pro vlastní vyřízení různých povolení, než je tomu u kteréhokoliv obecního úřadu, byly by tuto pozemky k dispozici asi poměrně rychle. Cílem takového řešení je tedy nejen uspokojit stavebníky, ale také získat z odprodeje pozemků finance na odstranění „špatného technického” stavu stávajících obecních objektů.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Názory občanů | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (5)

 1. Věra Vláčilová (05.10.2008 - 15:36) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Nemohu než reagovat na větu “Téměř jedna třetina rozpočtu obce padne na platy zaměstnanců OÚ a různé odměny.” Tato věta je zavádějící. Neboť 1/3 rozpočtu je zhruba 18,5 mil. Kč. Celý rozpočet Vnitřní správy byl schválen ve výši 12,3 mil. Těmi různými odměnami doufám nemyslíte odměny zaměstnanců OÚ, ale odměny zastupitelů, komisí a ostatní osobní výdaje na základě dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

  1. Bubeníček (08.10.2008 - 15:05) odpovědět IP: 88.102.11.243

   Vážená paní Vláčilová, děkuji za Váš dotaz, týkající se upřesnění výdajů na platy a různé odměny. Ano, měl jsem na mysli všechny platy a všechny odměny, které jsou vypláceny, tedy i uvolněným či neuvolněným funkcionářům, komisím, výborům, redakční radě atd. Slovíčko téměř může být opravdu zavádějící, ale chtěl jsem tím pouze dokumentovat, že existují určité skupiny výdajů v rozpočtu obce, které nelze použít např. na opravu různých zídek, ale slouží něčemu jinému. Jakmile bude schválen rozpočet Obce Hlubočky na rok 2009, navrhuji jej uveřejnit celý - detailní - třeba na 6-ti stránkách ve Zpravodaji. Zdravím Vás a přeji pěkný den. Bubeníček

 2. Svatopluk Štefaník (27.12.2008 - 19:07) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Při přečtení výše uvedeného článku a následných komentářů bych rád nasměroval pana Bubeníčka i jiným směrem, než na současný Obecní úřad. Rozpočet obce je takový jaký naši zastupitelé navrhnou a odsouhlasí. Bohužel v tom rozpočtu ještě několik dalších dlouhých let budou chybět peníze, kterými tato obec platí dluhy z let nedávno minulých. Dnes doplácíme všichni na chybná rozhodnutí a hospodaření dřívějšího starostu (doufám, že nemusím jmenovat), který tuto obec doslova na další dlouhá léta totálně zmrazil. Jestliže nyní je technický stav obce špatný, pak vězte, bude hůř. Bohužel.

  1. Bohouš (09.01.2009 - 21:31) odpovědět IP: 88.146.150.2

   Kterého starostu máte na mysli ? A že jich už bylo několik, těch minulých.

 3. PN (16.01.2009 - 20:05) odpovědět IP: 88.146.167.56

  Zdravím, zveřejnění rozpočtu není vůbec špatný nápad, protože spousta lidí by na to byla zvědavá a leckdy ani netuší co to obnáší a co všechno je tam obsaženo. Dále bych taky chtěl podotknout, že podle mého nemusí být vždy za všechno odpovědná obec, že spoustu věcí týkajících se stavu obce je také možno zlepšit tím, že se její občané budou k některým věcem stavět a chovat trochu lépe. Ne vždy musí vše řešit obec, jsou maličkosti kterými si to můžeme zlepšovat sami a nebo pokud to udělá někdo jiný, tak mu za to být aspoň trošku vděční, což tak v minulosti v některých případech moc nebylo, ale to částečně asi také kvůli tomu, že to nebylo 100% všem známo. Závěrem chci říct, že lamentováním se nic nezlepší, začněme tím na co máme ( a to je poznámka nejen pro naše zastupitele, ale i pro občany ) a pokud se na to půjde dobře a cíleně ( ne populisticky pro svůj prospěch ) , tak se přes ty malé věci dostaneme k větším výsledkům a ke zlepšení celkové situace.