Malé ohlédnutí

Publikováno 14. 05. 2008 v rubrice Okénko radního « zpět « úvod

Více než rok uplynul od zasedání zastupitelstva, na kterém zastupitelé zvolili novou radu obce. Co vše se během toho roku změnilo či podařilo udělat?

Ilustrační fotoPředně začněme tím, co se nestalo. Nedošlo k tomu, že by Hlubočky byly dnes v troskách a chaosu, rozprodával se obecní majetek ve velkém, obecní úřad nefungoval a někdo se na účet obce neoprávněně obohacoval tak, jak to někteří před rokem tvrdili a rozšiřovali po obci. Tato uměle vytvářená atmosféra obav z budoucího vývoje obce je již naštěstí za námi. A na těch pár nesmyslů a jedovatých pomluv, které se ještě občas vyskytnou, už nemá cenu ani reagovat. Více než co jiného vypovídají o autorovi samotném a jeho charakteru. Příliš často se za tím pouze schovává vlastní neschopnost a závist.

Co se však stalo skutečně? Předně došlo k některým personálním a organizačním změnám na obci. Z důvodu zvýšení efektivity byl sloučen odbor správy majetku a kultury s odborem výstavby a životního prostředí a byly provedeny některé další kompetenční změny. Někteří zaměstnanci odešli, přišli noví a byla zřízena dvě nová místa v dělnických profesích. Na přelomu roku začal na obecním úřadě fungovat Czech Point, který pro mnoho občanů znamená významnou úsporu času, neboť výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů či obchodního rejstříku mají nyní možnost získat přímo v místě svého bydliště a téměř bez čekání.

V bytové oblasti byla dokončena privatizace bytového fondu prodejem bytů, které se podařilo obci vyvázat ze zástavy, stanovila se pravidla pro přidělování pozemků na výstavbu rodinných domků (lokalita Nad sídlištěm) a také pravidla pro přidělování pozemků na garáže. Z důvodu získání dalších možností občanské výstavby v budoucích letech bylo zadáno zpracování studie developerského projektu pro oblast „Nad obecním úřadem”. Rovněž byly vyměřeny nové pozemky na zahrádky a tyto průběžně přidělovány. Zpracovává se nový územní plán, který by měl do budoucna umožnit potřebný rozvoj Hluboček dle předem stanovených zásad.

Z investičních akcí se realizovala výměna oken na střešní nástavbě (obecní byty) Na Orátě, oprava rampy domu služeb v Mariánském Údolí, oprava střechy obecního domu Fučíkova 66, výměna kotlů a oprava sociálního zařízení v ZŠ Mariánské Údolí. Došlo i na opravy chodníků (ul. Boční, Letní, Ciolkovského a Dukla) a vybudování nových parkovacích míst. Ze získaného grantu bylo postaveno menší hřiště pro děti na sídlišti v Mariánském Údolí a obec podpořila opravu „kulaťáku” v chatové oblasti Suchý žleb. Aby bylo možné realizovat další plánované investiční akce, byla zpracována projektová dokumentace „vodovod Posluchov” a „kanalizace V podlesí”.

Byla podána žádost o dotaci na z hlediska finančních nákladů klíčovou akci - dostavbu kanalizace Hlubočky - IV. etapa a dále byly podány nebo se připravují žádosti o dotace na výstavbu technické infrastruktury a zasíťování lokality „Nad sídlištěm”, revitalizaci okolí řeky Bystřice - „Na Orátě”, vybudování koupaliště - Burk, výstavbu cyklostezky a na pořízení technického vybavení pro zlepšení bezpečnostní situace v obci (kamerový systém, úprava požární zbrojnice Dukla) atd.

Rovněž v případě účasti Hluboček v některých sdruženích - zejména Mikroregion Bystřička, byla snaha o daleko aktivnější politiku, než tomu bylo dříve. Je samozřejmé, že ne vždy se to setkalo s příznivými ohlasy, ale pokud Hlubočky jako největší obec nebudou v tomto uskupení prosazovat své oprávněné zájmy, je toto členství zbytečné a jen nás připravuje o nemalé peníze z obecního rozpočtu.

Hlubočky se staly partnerem Olomouckého kraje v rámci projektu na vybudování cyklostezky vedoucí celým krajem, včetně naší obce. Účastí v projektu Community Policing byla rozšířena spolupráce jak s Policií ČR, tak s některými okolními obcemi nejen při využívání naší obecní policie, ale i v rámci řešení bezpečnostní situace a vzájemné koordinace činností. Spolupráce s dopravní policií a pravidelné měření rychlosti by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti provozu v naší obci a zvažují se i další opatření, která by měla přispět k zlepšení v této oblasti.

Byl zahájen proces narovnání vztahů mezi lomem Hrubá Voda a obcí tak, aby se tyto vztahy normalizovaly, obec se stala  rovnocenným partnerem a dopady provozu lomu bylo možné našim občanům (zejména Hrubá Voda) kompenzovat akcemi, na jejichž financování či materiálovém zajištění se bude spolupodílet i lom.

Pro rok 2008 se podařilo schválit rozpočet, který počítá z pohledu rozvoje obce s dalšími významnými akcemi, jenž se již začaly nebo měly by se začít realizovat v průběhu letošního roku.

V tomto výčtu by bylo možné dále pokračovat, samozřejmě stejně tak by bylo možné začít s výčtem věcí, které dosud nejsou dotaženy do konce, které se již dávno měly udělat a z nejrůznějších důvodů neudělaly, nebo které se mohly udělat jinak a lépe. Vždy bude záležet na úhlu pohledu. I já sám nejsem spokojen se spoustou věcí, ať už s tím, jak byly realizovány, nebo že se naopak neudělaly vůbec. Snažím se ale zůstat realistou a vycházet z podmínek, které jsou objektivně dány - složením zastupitelstva, které vyplynulo z voleb, efektivitou a možnostmi obecního úřadu, nebo rozsahem finančních prostředků, kterými obec disponuje. A z tohoto pohledu to nebylo úplně špatné.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc

Rubrika: Okénko radního | Téma: , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.