Kulturní dům v Mariánském Údolí

Publikováno 31. 05. 2010 v rubrice Kultura « zpět « úvod

Kulturní dům Na Letním v Mariánském Údolí poskytuje celoročně svá zázemí nejen kulturním, společenským a soukromým akcím, ale i sportovcům, různým zájmovým organizacím a obchodním společnostem.

Správkyní kulturního domu je paní Klementová, která zajišťuje a organizuje akce a ve spolupráci s dalšími útvary Obecního úřadu Hlubočky zabezpečuje i jeho provoz. Provoz, údržba a případné investice jsou pro obecní rozpočet velmi náročné a proto je nutné při plánování oprav a investic počítat s každou korunou.

Aktuální informace o Kulturním domě Na Letním naleznete na adrese: www.hlubocky.eu/kd

Kulturní dům Na Letním v Mariánském ÚdolíOpravy a rekonstrukce v kulturním domě

Podařilo se vymalovat vnitřní prostory, provést nutné nátěry zařízení, opravit klimatizační jednotku, zrekonstruovat a zmodernizovat WC, opravit sprchy na ubytovně, opravit elektroinstalaci a provést výměnu osvětlení v předsálí, zrekonstruovat částečně kotelnu, instalovat na radiátorech termohlavice a měřidla, provést opravu barového pultu v předsálí, zajistit opravu židlí a stolů a také opravu a nátěry laviček v amfiteátru.

Byly rovněž předány novému nájemci prostory vinárny, který na své vlastní náklady provedl rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci vč. předzahrádky. Proběhl generální úklid všech prostor vč. sklepních, na který zajistil OÚ kromě mechanizace i pracovníky VPP. V některých prostorách však zůstává stále mnoho věcí, které jsou majetkem bývalých nájemců a jejichž úklid se musí co nejdříve řešit.

Školní ples 2010Kulturní akce

V KD jsou pořádány plesy, podnikové i soukromé oslavy, diskotéky, taneční, divadelní představení, výstavy, sportovní akce, schůzová činnost a komerční akce. V zadní části je využívána tělocvična, slouží stolním tenistům, modelářskému kroužku, trénují zde i profesionální tanečníci z Olomouce, cvičí se zde aerobic a trénuje badminton.

Kapacity jednotlivých prostor jsou dostatečné i pro větší akce. V sále je 410 míst (tzv. židlová úprava) resp. 230 míst (plesová nebo taneční úprava). V předsálí je kapacita pro cca 100 osob, v klubovně pak pro cca 50 osob. V KD je i ubytovna, která má kapacitu 10 osob.

Letní amfiteátrPřehled chystaných akcí

V letní sezoně bude opět v provozu minigolf. V tomto roce se uskuteční nejen tradiční akce (minikáry, Pohádkový les, koncert Vlčnovjanky, Folk na Letním, Muzika pro nezaujaté uši, taneční, Vánoční koncert), ale i další akce (oslavy 125. výročí sboru dobrovolných hasičů, Pravé havajské léto, a jiné). Organizátoři akcí i návštěvníci si všímají zlepšování prostředí v KD a vyjadřují svou spokojenost (další informace naleznete kalendáři zpravodaje).

Dotace a investice

Výstava v klubovně kulturního domu

Celá budova však potřebuje další investice. Byla podána žádost na finanční dotaci na zateplení budovy. Nutná a nákladná bude i výměna stávajících oken, které jsou v nevyhovujícím stavu. V rámci oprav a údržby bude provedeno vyvložkování komínu, v předsálí budou instalovány nové závěsy a budou probíhat práce v okolí KD (sekání trávy). Uživatelé tělocvičny by uvítali i zateplení venkovní stěny a hlavně zřízení sociálního zařízení.

Je otázkou času a finančních možností obce, kdy se v rámci obecního rozpočtu schválí finanční prostředky na rekonstrukci vjezdů do areálu a případné odstranění základů bývalého plotu na ulici Letní včetně rozšíření parkovacích míst.

Při této příležitosti děkuje paní Klementová všem, kteří pomáhají s organizací akcí. Děkuje i všem pořadatelům za vstřícný a ochotný přístup a spolupráci v organizačních záležitostech. Další informace můžete nalézt na webových stránkách KD – www.kdh-mu.nolimit.cz nebo na webových stránkách obce www.hlubocky.cz a www.hlubocky.eu.

Leopold Bubeníček, foto: Petr Plíska

Rubrika: Kultura |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.