Kruhy, tentokrát ne v obilí

Publikováno 24. 02. 2012 v rubrice Z historie obce, Zajímavosti « zpět « úvod

Nebýt jich tolik, mohl by to být tiskařský kaz nebo vada fotografie, nebýt ta fotka tak stará, snad by to mohly být rodinné protiatomové kryty? Podobné myšlenky člověka napadají při čtení leteckého snímku Smilova z konce třicátých let v publikaci Jiřího Glonka Zaniklé obce vojenského újezdu Libavá.

Smilov -1937 (Vojenský topografický ústav)Co jiného by ony kruhy ještě mohly být? Teprve za nějaký čas po položení si této otázky se nám dostalo do ruky vydání německého časopisu „Bärner Ländchen“ (Moravskoberounsko), ve kterém je stará fotografie z Dvorců na Bruntálsku. Před jednou ze stodol jsou v trávě nějaké kruhy… Heuréka! No to je přece žentour!

Ano, všechny ty kroužky na vojenském snímku Smilova roku 1937 a z dalších libavských obcí vyšlapal kdysi tažný dobytek při pohánění zemědělských zařízení.

V národopisné encyklopedii čteme u hesla žentour, nebo též kepl toto:

TDvorce (Bärner Ländchen)ransmisní zařízení uváděné do kruhového pohybu zapřaženým dobytkem a pohánějící hospodářské stroje. K pohonu zemědělských strojů se žentoury používaly od konce 18. do počátku 20. stol. Jejich rozšíření souviselo s všeobecným pronikáním řezaček, mlátiček, šrotovníků a dalších strojů. Rozlišovaly se žentoury kolové či pákové a šlapací, zvané též skříňové; přenosné i stabilní, zprvu celodřevěné s velkým palcovým kolem, později celokovové s ozubeným soukolím. Nejrozšířenější byly nízké ležaté žentoury s krytým soukolím, stabilně postavené za mlatem stodoly na upraveném terénu.

To je případ libavských a též hlubočských žentourů užívaných dříve v našem kraji v době „předelektrické“.

Otáčivý pohyb byl přenášen železnou hřídelí vedenou kanálkem pod zemí do stodoly, kde stál poháněný stroj. Pro zvýšení počtu otáček se používaly tzv. předlohy, jakési jednoduché převodové skříně. V menších a středních hospodářstvích v neelektrifikovaných oblastech se žentoury používaly ještě po 2. světové válce. Roku 1930 bylo v českých zemích v užívání 159.358 a roku 1947 ještě 10.401 žentourů.

Krytý žentour v Kutné Hoře (vlevo nahoře)Těžební žentoury

Ve střední Evropě se začalo zařízení používat již koncem 13. století při hornické činnosti a ve starých důlních oblastech jsou dodnes k vidění jako součást muzeí a skanzenů (Wieliczka u Krakova, Solivar u Prešova – žentour v provozu do roku 1894!, německé Krušné hory). V Kutné Hoře je použití žentouru nepřímo doloženo už za Václava II., kdy se v dokumentech z roku 1300 zmiňují koně, lana a další materiál k čerpání vody. Na Kutnohorské iluminaci (malovaná ilustrace v knize) z 15. století, kterou před časem vydražil Středočeský kraj v aukční síni Sotheby‘s v Londýně, je žentour dokonce vyobrazen.

Pojem

Samotné slovo je do té míry archaické, že překladač nabízí náhradou „ženu“. Podle etymologa Jiřího Rejzka je jeho původ nejasný: „Podoba slova napovídá, že by mohlo jít o cizí přejetí, snad z nějaké německé složeniny, v jejíž první části je Senk – od senken (spustit, ponořit)…“

Podobně vznikla slova žok (něm. Sack – pytel), žold (něm. Sold – žold) nebo žumpa (něm. Sumpf – bažina).

Skanzen Klockenhagen (foto: Andre Kaiser)Naopak německý ekvivalent Göpel je podle Klugeho etymologického slovníku zřejmě odvozen z hornolužického slova hibadlo (od hýbat), které však není doloženo. Slovenština převzala na rozdíl od češtiny tento mladší německý výraz a zařízení nazývá gepeľ nebo gápeľ. Ostatně i v češtině se prý dříve vyskytoval kepl. Na Slovensku lze narazit na osadu s hornickou minulostí, která se jmenuje Gápel (okr. Prievidza) nebo na jména hor Veľký a Malý Gápeľ v Nízkých Tatrách. Jména mají možná podle svého tvaru, připomínajícího kuželovité zastřešení starých báňských žentourů, které chránilo koně a jejich pohůnka před nepřízní počasí.

Stanoviště žentouru v Podlesí (foto: Marek Bohuš)Žentour v Hlubočkách

Jak už jsme uvedli, pracovaly mnohé žentoury ještě po válce. Patřilo k nim i poslední zařízení toho druhu v Hlubočkách v Podlesí, ze kterého zbyl, dodnes dobře patrný, kruhový plácek. Byl uměle vytvořen navážkou na prudkém svahu, do kterého se zakusuje zářezem a na druhém – dolním konci výrazně vystupuje z terénu. Ze stodoly, u které pracoval, zůstala jen podezdívka. Jsou mezi námi ještě lidé, kteří si na něm jako na kolotoči v dětství hrávali.

Žentour v Šumicích (foto: Josef Jančář)Kovové součásti přečkaly až do dnešních dnů také u některých statků ve vojenském újezdu (Velká Střelná). Ojediněle na ně lze narazit v některých venkovských obcích (např. Šumice u Uherského Brodu) a jeden exemplář uchovává také Hanácký skanzen v Příkazech.

Vpřed do minulosti

Solární kolektory – tyto žentoury dneška jsou návratem do doby energetické soběstačnosti. Jistěže ne úplné, což je dáno nesrovnatelnými nároky na spotřebu energie kdysi a dnes.

Podezdívka stodoly V Podlesí (foto: Marek Bohuš)V počátcích elektrifikace míval sedlák v obydlí většinou jen jednu až dvě žárovky. V „dějinách Moravie“ od Stanislava Andrusiowa se dovídáme, že roku 1919 podnik po své dřívější elektrifikaci zavedl proud také do závodních bytů, tedy ještě před stavbou elektrárny v Hřebíkové. V každém bytě byly dvě až tři žárovky, přičemž současně směla svítit pouze jedno až dvě světla v době od šesté do osmé hodiny ráno a od čtvrté do desáté hodiny večer.

Bezpředmětné by proto bývaly dnešní diskuze o uhlíkové stopě a emisních limitech, které hýbou cenami energie a žlučí odběratelů.

Navážka V Podlesí (foto: Marek Bohuš)Literatura:

  • Andrusiow, S.: Železná huť v Mariánském údolí a Moravia, akciová společnost pro průmysl a železářské zboží a obchod v Hlubočkách a v Mariánském Údolí 1824–1945. Pokus o historii podniku. MÚ 1970.
  • Brouček, S. – Jeřábek, R. (Eds): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, 2007.
  • Rejzek Jiří: Český etymologický slovník. Praha: Leda 2001.
  • Kluge: Etymologisches Wörterbuch
  • Bärner Ländchen (snímek žentouru ve Dvorcích: Traudl Lichtblau)
  • Vojenský topografický ústav v Dobrušce
Rubrika: Z historie obce, Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.