Konkurzní řízení na funkci ředitele(-ky) MŠ Hlubočky

Publikováno 14. 05. 2010 v rubrice Přehled akcí « zpět « úvod

Mateřská školka Hlubočky - DuklaStarosta obce Hlubočky na základě usnesení Zastupitelstva Obce Hlubočky č. 19 a) ze dne 12. května 2010 a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí v platném znění vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Mateřské školy Hlubočky, příspěvkové organizace.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vzdělání a související podmínky dle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • nezávazný termín nástupu: 1. 9. 2010 – možnosti uchazeč uvede do přihlášky

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem (včetně uvedení časového přehledu a funkčního zařazení)
 • strukturovaný životopis
 • koncepce rozvoje školy
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (-ky)
 • Termín podání přihlášek: do 16. 7. 2010 do 11.00 hodin

Zaslání příhlášky:

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu Obec Hlubočky, Olomoucká 17, Hlubočky 783 61 s označením “Konkurzní řízení na ředitele MŠ.”

RNDr. Miroslav Dosoudil, starosta obce

Další informace:

Rubrika: Přehled akcí |  
Možnosti sdílení: Více |

Kalendář akcí a událostí v Hlubočkách:

Komentáře k článku (2)

 1. Táborský (25.08.2010 - 13:56) odpovědět IP: 217.170.97.33

  Dobrý den, zajímalo by mě jak konkurzní řízení dopadlo. Není náhodou povinností po konkurzu svolat zastupitelstvo???

 2. Redakce (01.09.2010 - 12:43) odpovědět IP: 77.48.155.242

  Dobrý den, k Vašemu dotazu jsme dostali tuto odpověď od starosty obce RNDr. Miroslava Dosoudila:

  Pravidla plnění povinností vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce řeší předpis 128/2000 Sb., částka: 38/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), a z něho cituji:

  § 102
  (2) Radě obce je vyhrazeno
  b)
  plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),

  V zákoně se nikde nestanoví závazná nebo pořádková lhůta, ve které má být daná věc projednána. Zpravidla se takovýto bod zařazuje na nejbližším jednání orgánu obce (bezodkladně) tak, aby to bylo v souladu s citovaným zákonem a jednacím řádem příslušného orgánu.

  A takto obec postupuje i v případě jmenování ředitele MŠ Hlubočky.

  Pozn. redakce: Zastupitelstvo obce Hlubočky zasedá v pondělí 6. září 2010 od 17 hod. na OÚ.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.