Kniha Dějiny obce Hlubočky

Publikováno 24. 07. 2007 v rubrice Z historie obce « zpět « úvod

Během roku 2004 konečně vykrystalizovala myšlenka na sepsání dějin obce Hlubočky, čímž by se alespoň částečně podařil splatit dluh vůči generacím lidských pokolení a osudů, jejichž bytí se od počátku až po dnešek spolupodílelo na utváření krajiny, kde žijeme. Vždyt’ o potřebě znát „své” dějiny hovořila v minulosti řada světových myslitelů i zcela „obyčejných” lidí.

Jedna z největších a nejlidnatějších obcí Olomouckého kraje, Hlubočky, dlouho čekala na podrobné zpracování své minulosti, svých dějin. Těžko již dnes zjistit, proč tomu tak bylo. Že by se v Hlubočkách v minulosti neudálo nic podstatného a důležitého? Že by zdejší lidé nebyli dostatečně hrdí na své předky a dřívější děje? Předkládaná kniha má ambici přesvědčit čtenáře, že i v Hlubočkách proběhly zajímavé události. Vždyt poblíž vesnice ležel hrad Hluboký, mocné to panské sídlo, které muselo v roce 1426 dobývat velké vojsko. V 19. století pak v místní části Hluboček, budoucím Mariánském údolí, vznikla významná továrna Moravia.

Kniha Dějiny obce HlubočkyZ výše uvedeného plyne, že ve skutečnosti kniha nenabízí dějiny pouze samotných Hluboček, ale i jejich dnešních místních částí, v dřívější době však samostatných vesnic a osad Hrubé Vody  (Grosswaser), Mariánského Údolí (Marienthal) a Posluchova (Posluchau). V 50. a 70. letech 20. století se tyto vesnice staly místními částmi Hluboček, na čemž nic nezměnil ani vývoj po roce 1989.

Předkládaná publikace se pokouší prostřednictvím výsledné práce dvou autorů, historika Davida Papajíka z Katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci (zpracoval období do roku 1848) a zdejšího rodáka a vystudovaného historika Jiřího Glonka (období po roce 1848), seznámit čtenáře jak s vlastními dějinami obce, tak přilehlého okolí.

Pohlednice z roku 1932Zároveň chtějí autoři knihou povzbudit a motivovat, logicky zejména občany mající k lokalitě z různých příčin bližší vztah, k většímu zájmu o obec a bezprostřední okolí. Nedávná desetiletí nás totiž varují před od cizením a anonymitou, která může v obecné rovině vést až k duchovnímu vykořenění a nenahraditelným ztrátám. Tím spíš, že právě Hlubočky prožily před šedesáti lety obrovský kulturně-sociologický zlom, znásobený následným politickým vývojem, s dlouhou vlnou přímého i nepřímého nezájmu.

Nutnost existence zpětné vazby (v souvislosti mezi minulostí, přítomností a budoucností), a tedy i kulturně-historické reflexe, dozrála v případě Hluboček poměrně opožděně. O to záslužnější je nynější odhodlání představitelů obce o určitou satisfakci.

Autoři: Jiří Glonek, David Papajík

342 stran. V roce 2006 vydala Obec Hlubočky ve spolupráci s nakladatelstvím Alda Olomouc. Slavnostní křest knihy proběhl dne 28. 6. 2006 v amfiteátru Na Letním v Mar. Údolí.

Knihu Dějiny obce Hlubočky si můžete zakoupit za cenu Kč 150,- (bez DPH) v úředních hodinách na Obecním úřadě v Hlubočkách nebo v Kulturním domě Na Letním v Mariánském Údolí.

Fotogalerie: Křes knihy Dějiny obce Hlubočky v roce 2006

Foto: Petr Plíska

Rubrika: Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.