Kdy se u nás nabývá zletilosti a jak tomu bylo v minulosti?

Publikováno 07. 06. 2007 v rubrice O právu vážně i nevážně « zpět « úvod

Ilustrační fotoVšeobecně se ví, že dnes to je v osmnácti letech. Tato věková hranice pro nabytí zletilosti však u nás neplatila vždy a také ve světě je různá.

Ještě na začátku 16. století se na našem území určovala zletilost individuálně, a to fyzickým ohledáním. Jak se dozvídáme od Viktorina Kornelia ze Všehrd, toto ohledání prováděli menší zemští úředníci. O tom, zda musela být dodržována zásada ohledání osobou stejného pohlaví, se už nezmiňuje.

Postupem času bylo od individuálního určování zletilosti upuštěno a byla stanovena jednotná věková hranice. Mužský příslušník panského rodu získával zletilost v 16 letech a žena již v 15 letech. U poddaných to bylo o něco později u muže v 21 let. Stalo se tak zákonem číslo 447/1919, který v § 1 stanovil, že „nezletilí jsou ti, kdož nedokončili dvacátého prvního roku svého věku”.

Podle dnes platného občanského zákoníku se v České republice nabývá zletilosti dovršením osmnáctého roku. K tomuto okamžiku je fyzická osoba způsobilá v plném rozsahu svým jednáním nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Naproti tomu nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

Zletilosti lze nabýt výjimečně i dříve, a to uzavřením manželství na základě povolení soudu ještě před osmnáctým rokem. Takto „zplnoletněný” nezletilec je oprávněn ke všem právním úkonům (například prodej a koupě nemovitostí) a jeho rodiče přestávají být jeho právními zástupci. Jednou získaná plnoletost se již neztrácí, takže i kdyby se dotyčný stihl ještě před dovršením osmnáctého roku věku rozvést, na jeho zletilosti se nic nemění.

Jak je tedy vidět, hranice pro nabytí zletilosti se v minulosti poměrně často a významně měnila. Co se však nezměnilo nikdy, je skutečnost, že v některých případech by nestačilo, ani kdyby tato hranice byla posunuta až do důchodu.

Mgr. et Bc. Karel Šiška

Rubrika: O právu vážně i nevážně |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. eva (22.06.2017 - 15:04) odpovědět IP: 85.70.239.207

  Za jakých podmínek by mohla moje 14 let stará praneteř nabýt zletilosti aby o svém životě rozhodovala sama? Bydlet kde má.

  1. Karel Šiška (28.06.2017 - 13:14) odpovědět IP: 90.183.71.240

   Dnes platí nový občanský zákoník, takže úprava je poněkud odlišná od doby, kdy byl psán článek. Nový OZ rozlišuje dva pojmy: zletilost a svéprávnost.

   Zletilosti Vaše praneteř dosáhne až v 18ti letech (z toho není výjimka).

   A v 18ti letech dosáhne také tzv. plné svéprávnosti (může jednat za sebe bez omezení ve všem). Plné svéprávnosti by ale mohla výjimečně dosáhnout dříve - už od 16ti let (uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti soudem- § 37 OZ).

   Ve 14ti letech tedy není plně svéprávná a může platně činit jen úkony, které jsou přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých tohoto věku. Nejdříve v 16ti letech by do úvahy připadala plná svéprávnost, a to v případě uzavření manželství nebo přiznáním svéprávnosti soudem. Jinak plná svéprávnost obecně až od 18ti let. A zletilost vždy jen od 18ti let.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.