K současnému stavu v zastupitelstvu bez emocí

Publikováno 02. 10. 2008 v rubrice Okénko radního, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Nedovolením pátého člena rady obce na posledním zasedání zastupitelstva obce nastala situace, kdy kompetence rady přešly na zastupitelstvo, a to až do doby zvolení nového člena rady. Zbývající členové rady o funkci radních nepřichází, pouze rada jako celek není způsobilá zasedat a její kompetence vykonává zastupitelstvo.

Ivoš Filípek a Josef HrbekKaždý člen rady má samozřejmě právo na funkci radního rezignovat, ať již jej k tomu vedou obecné nebo soukromé důvody. Povinností zastupitelů, kteří jednají zodpovědně, je podle mého názoru co nejdříve zvolit nového člena rady obce tak, aby rada mohla plnit úkoly a vykonávat kompetence, které jí stanoví zákon o obcích. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval již ve Zpravodaji obce Hlubočky, bohužel na posledním zasedání zastupitelstva převážila nad racionalitou a zodpovědností zásada „čím hůře, tím lépe”.

Celá koncepce orgánů obce je zákonem o obcích koncipována jako vyvážená a každý orgán má svůj nezastupitelný význam. Základem je vztah tří orgánů: zastupitelstvo - rada - starosta. Zatímco zastupitelstvo je orgánem nejvyšším, který se schází přibližně jednou za dva měsíce, rada obce je orgánem operativním a výkonným, který řeší téměř veškeré „provozní” záležitosti obce v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Rada zasedá pravidelně jednou za dva týdny a v případě potřeby se schází i častěji dle konkrétní situace. Starosta je pak odpovědný za každodenní chod obce, zajišťuje realizaci rozhodnutí rady a zastupitelstva a zastřešuje obec navenek.

Jakýkoli zásah do této „trojčlenky” a její vychýlení ve prospěch jednoho orgánu je z dlouhodobého hlediska podle mého názoru špatný, nevyvážený a naší obci může způsobit vážné problémy. Existují samozřejmě obce, kde rada není zřízena, to však není případ Hluboček s více než čtyřmi tisíci obyvatel, padesátimilionovým rozpočtem a jejich rozlohou. Jak přesun kompetencí z rady na zastupitelstvo, tak případné delegování těchto kompetencí na jedinou osobu - starostu, nepovažuji pro naši obec s ohledem na množství, rozsah a závažnost těchto záležitostí za šťastný a dlouhodobě fungující.

Pokud tedy nyní přešly kompetence rady na zastupitelstvo, musí se zastupitelstvo začít scházet v intervalech minimálně co dva týdny a řešit vše, co dříve projednávala rada. Každý zastupitel teď vystupuje i jako radní a musí být připraven operativně řešit obecní problémy, studovat veškeré podklady a účastnit se všech zasedání zastupitelstva. I tak však tento stav lze charakterizovat pouze jako provizorní, který se dříve nebo později projeví negativně na obecních záležitostech, ať již v podobě neschválení některé záležitosti včas, špatného rozhodnutí či nečinností vůbec.

V konečném důsledku tedy poškodí občany Hluboček, kteří se stali rukojmími těch zastupitelů a jejich sympatizantů, jenž současnou situaci zneužívají výhradně pro své politické a osobní cíle (nebo dokonce i lidí z úplně jiných obcí - viz ryze politické vystoupení zástupce ČSSD z Velké Bystřice na posledním zasedání zastupitelstva nepochybně související s blížícími se krajskými volbami).

Věřím, že v nejbližší době v zastupitelstvu převáží odpovědnost a najde se alespoň osm rozumných zastupitelů, kteří se shodnou na pátém členu rady, čímž se fungování a vzájemné vztahy jednotlivých orgánů obce vrátí ke standardním principům vymezených a předpokládaných platným zákonem o obcích.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc
člen zastupitelstva a rady obce Hlubočky

Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. Josef Hrbek (02.10.2008 - 15:52) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Zdravím.

  Dle mého chápání Zákona 128/2000 Sb., Zákona o obcích, není možné se na příštím zastupitelstvu shodnout na pátém členu rady, protože rada jako taková byla zrušena nezvolením pátého člena na posledním zastupitelstvu.
  Je nutné zvolit novou radu jako celek v čele se starostou a místostarostou.

  A v tom je možná zakopaný pes…

  Na posledním jednání zastupitelstva byli navrženi tři kandidáti, všichni svou kandidaturu odmítli.
  Proč?
  Je to snad proto, že se současným vedením obce nechce nikdo další ze zastupitelů v radě obce pracovat? Nebo je k tomu vedly jiné důvody?
  Měli by se k tomu vyjádřit ti zastupitelé, kteří byli navrženi a kteří svou kandidaturu odmítli, důvody znají jen oni.

  Možná by měli všichni zastupitelé zvážit své setrvávání ve funkcích, případně uvolnit místo “náhradníkům” a zkusit další kompletní rekonstrukci vedení obce.

  Současný stav je totiž neudržitelný….

  Domluvit se totiž mohou jen ty strany, které se domluvit chtějí.
  A ony se evidentně domluvit nechtějí….

  Co s tím?

  Josef Hrbek

 2. Josef Hrbek (03.10.2008 - 9:14) odpovědět IP: 88.146.150.236

  dementi:
  Dle Zákona 128/2000 Sb. odstoupením jednoho z pěti členů rady obce rada ztrácí veškeré své kompetence, čtyři zbývající členové jsou členy rady obce do jejich odvolání či odstoupení z funkce.
  zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

  Čtenářům s omluvou

  Josef Hrbek

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.