Jazzklub Mariánské Údolí slaví letos 30 let

Publikováno 14. 11. 2012 v rubrice Kultura, Z historie obce « zpět « úvod

Muzika pro nezaujaté uši a Výstava pro nezaujaté oči jsou už tradiční podzimní akce spojující mladší i starší příznivce alternativní kultury v Hlubočkách – Mariánském Údolí a okolí.

Kořeny těchto aktivit sahají do 80. let minulého století, kdy dnešní pamětníci – členové tehdejšího Jazzklubu – byli mladí a společnost jim na jejich akcích, kromě vrstevníků, dělali dohlížející kulturní činitelé, požárníci, podráždění vrátní, ostraha továrny a někdy i StB.

Pozvánku s podrobnými informacemi k letošní výstavě a muzice naleznete zde.

Pro lepší pochopení souvislostí je dobré si trochu zavzpomínat

Bluesberry (1984)V roce 1982 vznikl na letecké výrobě národního podniku Moravia v Mariánském Údolí Jazzklub. Jeho vznik se mohl zdařit pouze proto, že na odpoledních směnách bylo dostatek volného času pro tvůrčí činnost a kulturní vyprahlost v Hlubočkách – Mariánském Údolí a okolí dosáhla vrcholu. Nuda byla narušována pouze svazáckými diskotékami, kinem promítajícím převážně filmy ze zemí východního bloku a soutěžemi typu „Hody do sporáku“…

Iva Bitová (1985)Když se zakládající členové v prosinci 1981 vypravili na Závodní klub ROH, aby s nápadem založit Jazzklub a zvolit si ZK ROH jako zřizovatele seznámili jeho vedoucí činitele (v té době to byli pánové Vybíral a Suchánek), převládaly v nich smíšené pocity misionářů a strachu, který po seznámení s plánovanou programovou náplní klubu dolehl i na pracovníky ZK ROH.

Ti si okamžitě uvědomili, že vstupují na tenký led částečně zakazované alternativní kultury, ale současně nás nemohli odmítnout, protože podporu kulturních aktivit odborářů a mládeže měli ve svých stanovách.

Další kulturní aktivity Jazzklubu

Jazzklub se kromě pořádání koncertů neoficiální a alternativní hudby chtěl věnovat i vytváření audiovizuálních pořadů, natáčení filmů, vydávání publikací a jiným, do té doby v tomto prostoru nevídaným aktivitám, což se mu, ve spolupráci s Jazzovou sekcí SH, pět roků dařilo. Důkazy o aktivitách klubu lze zhlédnout na výstavě k 30. výročí jeho založení, sestavené z dobových materiálů, plakátů a fotografií.

Natáčení filmu Těžká hodinaKdyž byl v roce 1987 Jazzklub nucen ukončit svou činnost a dva roky nato došlo ke společenským změnám, zdálo se, že alternativa a underground jsou minulostí a není třeba navštěvovat zapadlé kulturní domy, ale vše a v lepší kvalitě je na dosah svobodně, ve velkých městech, na velkých festivalech a výstavách a na různých hudebních nosičích.

Období tohoto idealismu trvalo do konce 90. let, kdy cenzora a politického nepřítele nahradily hodnoty postmoderní konzumní společnosti a diktaturu proletariátu diktatura peněz.

Postupně se i v Mariánském Údolí znovu začaly objevovat nezávislé kulturní aktivity (např. akce v prostoru hospody V Údolí) a v roce 2002 proběhl hudební festival Údolí 2002, který jako by odstartoval do dnešního dne nepřerušenou sérii akcí od Coporuce (2003–2005) po Muziku pro nezaujaté uši
(od r. 2005), k níž se v roce 2006 přidala i výtvarná přehlídka, později uváděná pod názvem Výstava pro nezaujaté oči.

Coporuce

Zhruba v té době nestor Jazzklubu Vítězslav Novák spojil své organizační zkušenosti s energií lidí o generaci mladších, především s Petrem Plískou a Marií Fialovou, a na troskách Marešovy akce Coporuce, zbytcích Jazzklubu a ve spolupráci s kulturní komisí obce Hlubočky založili novou tradici, která vydržela do dneška.

Muziky pro nezaujaté uši

Muzika pro nezaujaté uši - Hudba PrahaHudební dramaturgii Muziky má od počátku ve své režii Vítězslav Novák, který kromě osvědčených hudebních skupin, jejichž kořeny sahají do 70. a 80. let minulého století (DG 307, CHVM, Umělá hmota, Garáž, Hudba Praha, Echt!), mapuje i současné hudební směry s účinkujícími převážně celorepublikové provenience i významu.

Výstavy pro nezaujaté oči

Výstava pro nezaujaté oči VI.Výstava pro nezaujaté oči naproti tomu staví svou výlučnost na vystavujících, kterými jsou především výtvarníci s kontakty a vztahem k tomuto regionu. Zde je nutno podotknout, že zdejší industriální prostředí, v mnohém podobné ostravskému, bývalo už od 80. let živnou půdou pro experimentální a dynamické hudební či výtvarné projevy a s tímto tvůrčím přístupem se často setkáme i na těchto výstavách.

Muzika pro nezaujaté uši no. 10 a Výstava pro nezaujaté oči 7 úspěšně navazují na vše výše uvedené a představují současné hudební směry ve spojení s informací o dnešním stavu amatérské výtvarné scény v této části regionu.

Většina účinkujících a výtvarníků zúčastněných na této přehlídce jsou lidé nějak vzájemně názorově příbuzní a propojení a dokazují, že setkávání lidí na této platformě neztratilo smysl.

Vladimír Pospíšil

Video: Bulletin - 30 let Jazzklubu Mariánské Údolí

Autor: Vítězslav Novák

Rubrika: Kultura, Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.