Jarní projektové dny v ZŠ Mariánské Údolí

Publikováno 28. 04. 2009 v rubrice Příroda, Školy a školky « zpět « úvod

Základní škola v Hlubočkách - Mariánském Údolí pořádá pro děti projektové dny, které byly tentokrát zaměřeny na přírodu a ekologii. Tyto projekty proběhly v dubnu 2009.

Den Země v ZŠ Hlubočky - Mariánské Údolí

Jak jsme oslavili Den Země na naší škole?

Mezinárodní Den Země jsme na naší škole slavili dva dny. Jako každý rok jsme na den 22. 4. 2009 vyhlásili sběr starého papíru. Žáci čtvrté a páté třídy si rozdělili funkce sběračů, vážičů, zapisovatelů a nosičů. Děti tuto činnost již dobře znají a tak nám práce šla pěkně od ruky. Rodiče, žáci i ostatní spoluobčané naší obce vozili celé odpoledne starý papír a nasbírali jsme tak 4225 kg. Bylo to sice o něco méně než jindy, ale přesto to stálo zato.

Hned druhý den 23. 4. 2009 se celá naše škola zúčastnila projektu na téma: „Odpady - třídění a využití odpadového materiálu”.

Den Země v ZŠ Hlubočky - Mariánské ÚdolíPrvní hodinu jsme si povídali o odpadcích, které se kolem nás nacházejí, zopakovali jsme si, co znamená slovo recyklace a proč je důležitá a formou her si děti procvičily, kam zařadit jednotlivé druhy odpadu.

A co s ostatním odpadem, který nám zůstal po sběrovém dni ve škole? Toto téma jsme řešili v další části projektu. Rozhodli jsme se odpad využít na výzdobu naší školy. Někdo si možná pomyslí, jak nějaký odpad může být ozdobou, ale kdyby se přišli podívat k nám, spatří nádhernou přehlídku různých robotů, vynálezů z krabiček, polystyrenu, drátků a jiných věcí, krásná těžítka z barevných plastů a zavařovacích sklenic, jarní louku ze zbytků textilií, mozaiky z plastových vršků apod.

Po takové práci je třeba si odpočinout. A nejlépe aktivně. Nejstarší žáci z páté třídy si pro své mladší spolužáky připravili „odpadkové hry a soutěže”. Děti si například zaskákaly v pytlích od brambor, skládaly věž z krabic, házely papírovou koulí na cíl, stavěly lodičky z novin, běžely slalom mezi lahvemi. Myslím, že den se vydařil a žáci budou na něj rádi vzpomínat.

Sázení stromků

Sázení stromů - ZŠ Mariánské Údolí

V úterý 7. 4. 2009 jsme se opět v rámci ekologického projektu Les ve škole zúčastnili sázení nových stromků pod vedením pana Rakuse.

Letos pomáhalo 34 žáků ze třetí, čtvrté a páté třídy. Tentokrát jsme sázeli malé buky, jedle a borovice. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech, kde měl každý svou roli. Někdo vykopával rýčem nebo motykou díru, někdo nosil a podával stromečky, další sázel a zahrabával hlínu.

Sázení stromů - ZŠ Mariánské ÚdolíDěti vysázely 500 stromků a vysloužily tak pro naši školu finanční odměnu, kterou použijeme na další sponzorování fenka v olomoucké ZOO.

Děkujeme všem zúčastněným dětem za snahu a píli a panu Rakusovi, který nám vždy řekne nějakou novou zajímavost ze života v lese a bez něhož by se tato akce neuskutečnila.

Mgr. Eva Charamzová

Projekt - Barevný den

Dne 3. 4. 2009 jsme se rozhodli uspořádat na naší škole pro děti barevný den.

Projekt - Barevný den v ZŠ Hlubočky - Mariánské ÚdolíŽáci dostali za úkol přijít v zeleném oblečení a to se mělo skládat s co nejvíce vrstev. Proč zelená? Zelená je barva jara, mládí, zdraví a Velikonoc.

Všichni žáci se ráno shromáždili v tělocvičně, kde se seznámili s programem dne a projekt zahájili písničkou Travička zelená. Ve svých třídách si připomněli lidové zvyky a tradice, které jsou spjaty s velikonočními svátky, naučili se říkanky, koledy, vyrobili si několik ozdob. Mnohde také proběhl ,, jarní úklid “, jinde stihli i vycházku s pozorováním probouzející se přírody.

Projekt - Barevný den v ZŠ Hlubočky - Mariánské ÚdolíDen byl ukončen v tělocvičně, vyhodnotili se ,,nejzelenější” žáci, zazpívali jsme jarní písničku. Pro starší děti, z třetí až páté třídy, však den ještě nekončil. Čekala je recitační soutěž. Žáci tak měli možnost vyzkoušet si recitaci před širším publikem,než je kolektiv spolužáků. Nakonec byli všichni vystupující odměněni pochvalou, neboť prokázali chuť a odvahu jít do něčeho nového.

Mgr. Irena Hrubanová

Můžete si prohlédnout fotogalerii k článku.

Rubrika: Příroda, Školy a školky | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.