Jarní Bílý kámen v sobotu 27. dubna 2013

Publikováno 23. 04. 2013 v rubrice Přehled akcí « zpět « úvod

Ano přátelé, letos to bude dvacet let od 1. května 1994, kdy odstartovala tato obdivuhodná cykloturistická série výšlapů a výjezdů do civilnímu živlu dlouhá léta zapovězené země libavské – Bílý kámen.

Kdy v předvečer této akce dnes již nežijící daskabátský kronikář Jan Zatloukal se svou ženou Žofií uspořádali už nikdy bohužel neopakovanou přednášku o Libavsku, doplněnou výstavou desítek velkoformátových panelů se stovkami dobových fotografií. A našlapaný sál bystřického kulturního domu jim nadšeně tleskal… Dobře zaseté semínko vzklíčilo, s léty se rozrůstalo, mohutnělo a získávalo na popularitě, počet zúčastněných turistů a především cyklistů rapidně stoupal, a z původních sedmi set jich dnes navštěvuje vojenský výcvikový prostor počet desetinásobně vyšší.

Novinky k 20. výročí

Cykloturistická akce Bílý kámenI když se i letos pořadatelé budou držet osvědčeného organizačního systému posledních let, připravují v rámci XX. výročí existence Bílého kamene několik zajímavých novinek, které budou pro účastníky překvapením a ve stádiu příprav je nelze zveřejňovat. Určitě se ale o nich časem dočtete na pěkných webových stránkách pořadatelů – www.akcebilykamen.cz – a nejen o nich, neboť zde se ukládají všechny průběžně vydávané informační zpravodaje, fotografie, články, pověsti, zápisy z historie – a to po celou dobu příprav, průběhu i po zakončení akce.

Vojenský újezd Libavá se otevře v sobotu 27. 4. 2013 od 7 do 16 hod.

Pozorovatelna ve Velké StřelnéJako každý rok, tak i letos vás seznámíme s některými základními bílokamenickými axiomy. Účastníci Bílého kamene mohou na území vojenského újezdu Libavá v onen den vstoupit jedním z devíti vstupních stanovišť – v obci Mrsklesy, železniční zastávky Smilov, v Městě Libavá, Nových Oldřůvek, potštátského Kovářova, Zeleného kříže, z Kozlova k pramenu Odry, cestou od Velkého Újezdu nebo vesnice Daskabát směrem do vojenského prostoru – a to od sedmé hodiny ranní s tím, že hranice prostoru vojenského újezdu opustí nejpozději ve čtyři odpoledne, vstupní stanoviště jsou v provozu po celou tuto dobu.

Podmínky vstupu do VVP

Bílý kámen na LibavskuPodmínkou vstupu do VVP je, že každý účastník musí mít u sebe občanský průkaz nebo pas. Na vstupním stanovišti uhradí svůj vklad 30,- Kč a obdrží barevnou mapu, na níž jsou vyznačeny všechny povolené komunikace, po kterých se může pohybovat – tyto jsou v terénu vyznačeny bílými fáborky i mnoha orientačními tabulemi. Během akce se musí řídit propozicemi, které jsou vytištěny na rubové straně mapy (ty jsou k pročtení již dnes na „kamenických” webových stránkách). Účastník obdrží také stvrzenku – opět ve formě pěkné fotografie libavské přírody –, kterou se během akce na požádání prokazuje všem kontrolním orgánům a pořadatelům.

Video: reportáž – Bílý kámen v roce 2012

Účast na akci pouze s cyklistickou přilbou

Starý mlýn na LibavéStejně jako v předcházejících létech je účast na akci vázána pro cyklisty podmínkou, že budou mít po dobu pohybu po VVP cyklistickou přilbu – je to nařízení přednosty vojenského újezdu Libavá k ochraně zdraví a životů účastníků po řadě nehod, při nichž došlo opakovaně ke zranění hlav cyklistů, a pod touto podmínkou je i letos Jarní Bílý kámen povolen. Dostupnost ke zraněným v libavské divočině je na mnoha místech obtížná, a proto je nutno následky zranění pokud možno minimalizovat.

Výjezdy autokary

Autokarový zájezd na Bílý kámenPro rodiny s dětmi a starší občany jsou připravovány opět výjezdy autokary. Pro zájemce z mikroregionu Bystřička bude vypraven autokar z Velké Bystřice (bližší informace budou na bystřické radnici u paní Sokolové, tel. 585 351 371) a Olomouce – zájemci se informace dozví u CK Adrenalin Centrum, tel. 605 526 480, www.adrenalincentrum.cz.

Sledujte aktuální informace od pořadatelů

V případě, že by akci ohrozila naprostá nepřízeň počasí (dlouhotrvající deště před akcí s předpovědí i na den konání, jak se již jedenkrát v historii Kamenů stalo), bude přeložena na další stanovené datum. Toto rozhodnutí bude učiněno 24 hodin předem a zveřejněno na všech webových stránkách pořadatelů, všech okolních obcí i města Olomouc a CK Adrenalin Centrum.

Na závěr nám dovolte apelovat na vaši ukázněnost, respektování propozic a všech pokynů pořadatelů, což je záruka toho, že Bílý kámen bude přednostou vojenského újezdu povolen i v létě 24. srpna 2013 jako Letní Bílý kámen, a to nejen letos, ale i v budoucnu. Vyberte si z povolených komunikací tu nejkrásnější trasu a my vám přejeme už jen hodně sluníčka, sucho v botách a vzduch v duši.

Pořadatelé: město Velká Bystřice, Auto-velo-klub o. s. a soubor Haná o. s. – J. Jerry Koš

Mapa na Bílý kámen:

Zpravodaj Bílého kamene ke stažení:

Další přílohy ke stažení:

Foto: Bílý kámen v roce 2012

Rubrika: Přehled akcí | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Kalendář akcí a událostí v Hlubočkách:

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.