Jak rozhodovala obecní rada v uplynulém období

Publikováno 25. 09. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Ilustrační foto

Na zasedání rady obce dne 31. 7. 2008 bylo rozhodnuto o přidělení obecního bytu. Dále byla schválena smlouva se společností Zahrada Olomouc, s.r.o. na vytvoření studie úpravy venkovního areálu ZŠ Mariánské Údolí.

Rada obce na svém zasedání dne 18. 8. 2008 odsouhlasila podání návrhu na exekuční vyklizení obecního bytu z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu a služeb. Dále schválila zvýšení měsíčního nájmu pro byty s regulovaným nájemným pro rok 2009.

Rada odložila nákup drtiče větví a rozhodla o změně účelu použití rozpočtových prostředků ve výši 300.000,- Kč původně určených na nátěr fasády na potřebnější rekonstrukci rozvodů studené vody a osazení podružných vodoměrů a poměrových měřidel v domě s pečovatelskou službou Hlubočky-Ves. V této souvislosti také schválila smlouvu s firmou Techem, spol. s r.o. na osazení měřičů tepla v DPS. Na základě výsledků výběrového řízení rada dále schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Inženýrské sítě pro 40 rodinných domků v Mariánské Údolí” s Ing. Arch. Danem Životou.

Dne 1. 9. 2008 rada obce udělila souhlas k uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory na ulici Letní v části Mariánské Údolí za účelem provozování prodejny s levným textilem (second hand). Na doporučení komise sociální, školské a bytové rada schválila přidělení obecního bytu ve střešní nástavbě. Taktéž schválila uspořádání kulturní akce „Kinder Párty”. Rada odsouhlasila odměnu 12.000,- Kč kronikářce obce a dotaci ve výši 5.000,- Kč pro SRPŠ na uspořádání kulturní akce „školní diskotéka”. Dále vzala na vědomí informaci o přípravě projektu „Cyklostezka Velká Bystřice - Hlubočky”, na který byla získána dotace.

V souvislosti s přípravou nového územního plánu rada obce dne 3. 9. 2008 schválila připomínky ke konceptu územního plánu obce Hlubočky. Rada prodloužila provoz minigolfu v Mariánském Údolí do 28. 9. 2008. Za účelem podání žádosti o dotaci do programu Leader rada odsouhlasila smlouvu o partnerství uzavřenou se společností Ski areál Hlubočky, spol. s r.o.

Rada obce dne 8. 9. 2008 doporučila do zastupitelstva obce ke schválení dodatek ke smlouvě o partnerství uzavřené s Městem Velká Bystřice, který se týká společného postupu při vybudování cyklostezky, a dále schválila dodatek ke smlouvě o dílo na opravu chodníků v obci (Dukla, Mariánské Údolí) uzavřenou s firmou Jaroslav Opluštil a odsouhlasila výpůjčku předsálí klubovny kulturního domu pro SRPŠ při ZŠ Hlubočky.

Na zasedání rady obce dne 17. 9. 2008 bylo rozhodnuto o realizaci zadání veřejné zakázky „Svoz komunálního odpadu v obci Hlubočky” prostřednictvím osoby pověřené zadavatelskou činností za podmínky účasti zástupce obce ve výběrové komisi. Rada schválila veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu kotelny v kulturním domě v Mariánském Údolí a odsouhlasila výpůjčku klubovny v kulturním domě v Mariánském Údolí za účelem výstavky zahrádkářských produktů ve dnech 10.-13.10. 2008. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žádostí o poskytnutí informací rada na návrh tajemnice obecního úřadu schválila nový sazebník za úhrady při poskytování informací, který nahradí původní z roku 1997. Za účelem zajištění realizace výstavby cyklostezky Velká Bystřice - Hlubočky rada odsouhlasila uzavření smlouvy s Městem Velká Bystřice o výstavbě cyklostezky na příslušných obecních pozemcích.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí rady a zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt v usneseních uveřejněných na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.