Jak jsme na tom s dotacemi?

Publikováno 21. 09. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Okénko radního « zpět « úvod

Podle zatím pouze neoficiální informace je velmi pravděpodobné, že naše obec uspěla v žádosti o dotaci na vybudování kanalizačního sběrače Hlubočky-Dukla. O tuto stěžejní dotaci v řádech desítek milionů korun se obec a její zastupitelé pokouší již několik let a pokud se tato zpráva potvrdí, bude to znamenat zásadní obecní investiční akci v příštích letech. Přínos odkanalizování jedné z hlavních částí Hluboček z pohledu životního prostředí i zvýšení životního standardu není třeba detailně rozebírat.

Laserový měřič rychlosti (radar) v Hlubočkách - VsiDotace do bezpečnosti a ochrany obecního majetku

Z dotačních prostředků se dále podařilo zafinancovat nákup mobilního laserového měřiče rychlosti (radar), který by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci. Rovněž tak se z dotačních prostředků již realizuje stavební úprava požární zbrojnice a instalace stacionárních i mobilních kamer na vybraných místech v obci.

Výsledkem obou akcí by mělo být zlepšení bezpečnostní situace v obci a ochrana obecního majetku.

Parkoviště u zdravotního střediska v Mariánském Údolí

Parkoviště u Mora Moravia, s.r.o.V rámci programu Leader zpracovala obec Hlubočky žádost o finanční příspěvek na vybudování parkoviště u zdravotního střediska v Mar. Údolí. Špatné místní podmínky pro parkování jsou opakovaně předmětem kritiky zejména starších občanů. Přesto se mi nezdá příliš hospodárné budovat zde parkoviště, jehož rozpočtové náklady přesahují jeden milion korun! Nechce se mi věřit, že se nelze s firmou Mora Moravia, s.r.o., člen skupiny Gorenje Group, která vlastní velké parkoviště přímo naproti, dohodnout na přijatelných podmínkách pronájmu nebo jiného způsobu využívání několika málo míst na takto rozlehlém parkovišti. Podle vedení obce však jednání s firmou k žádnému výsledku nevedla, a proto se žádost o finanční podporu jeví jako jeden ze způsobů, jak tuto situaci vyřešit.

Dotace pro občanská sdružení a spolky

Je dobře, že aktivity v oblasti dotací nevyvíjí pouze obec, ale zapojují se i občanská sdružení a spolky. Ze stejných zdrojů programu Leader by tak dále mohla být alespoň částečně financována výstavba zázemí a sociálního zařízení na kurtech v Hlubočkách-Dukle. Stávající zázemí dosluhuje, rozpadá se a neodpovídá současným standardům sportovního areálu určeného pro aktivní trávení volného času, proto Tenisový klub Hlubočky, o.s. ve spolupráci s obcí zpracoval žádost o dotaci. Obdobně Fotbalový klub Hlubočky požádal o příspěvek na další úpravu zázemí na fotbalovém hřišti a o příspěvek na rozvoj své činnosti v lyžařském areálu na Cukráku dále požádala i lyžařská škola.

Rozpracované projekty

Základní škola v Mariánském ÚdolíV oblasti úspory energií jsou ve hře žádosti o dotaci na zateplení základní školy v Mariánském Údolí a budovy obecního úřadu (v tomto případě včetně vybudování sedlové střechy). Cílem je zhodnotit obecní majetek a dosáhnout prokazatelné úspory v oblasti energetické náročnosti formou snížení nákladů na vytápění.

Ve stádiu zpracování jsou také žádosti o dotaci na koupaliště Burk a na vybudování sběrného dvora (nejpravděpodobněji v bývalém areálu Moravie v Hlubočkách-Dukla). Rozpracovaný je také projekt autobusového spojení na sídliště v Mariánském Údolí.

Dlouhodobý efekt do budoucna

Je jen dobře, že se ve všech případech jedná o investice, které mají dlouhodobý efekt do budoucna, zlepšují životní úroveň v naší obci, znamenají energetické úspory nebo mají pozitivní vliv na životní prostředí, ve kterém žijeme. Budou-li obec a občanská sdružení úspěšná alespoň v části shora uvedených dotačních titulů a programů, bude to jistě znamenat zvýšené nároky nejen na činnost zaměstnanců obecního úřadu (administrace a realizace jednotlivých investičních akcí), ale i na rozpočet a hospodaření obce, neboť žádná dotace nepokryje veškeré náklady, ale vždy je nutná určitá spoluúčast obce, včetně přiměřeného využití úvěrového financování.

Zvýšené nároky na činnost zastupitelů

V neposlední řadě to také bude znamenat zvýšené nároky na činnost zastupitelů. Snad nad nesmyslným negativismem a zapšklým podáváním trestních oznámení (naposledy kvůli provizornímu přemostění pro chodce vedle mostku v Čechoslávii!) převáží zdravý rozum a podaří se ještě do konce volebního období,  když ne realizovat, tak alespoň rozjet některé významné investiční akce, které svým dopadem výrazně ovlivní život v naší obci na dlouhé roky dopředu.

Karel Šiška, člen rady a zastupitelstva obce Hlubočky

Rubrika: Co se děje v obci, Okénko radního | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.