Informovanost občanů

Publikováno 22. 03. 2009 v rubrice Co se děje v obci « zpět « úvod

Ilustrační obrázekNa 22. zasedání zastupitelstva obce předložil zastupitel pan Josef Hrbek podklady pro projednání bodu s názvem Informovanost občanů obce - návrh na zlepšení. Protože se jedná o materiál, který se přímo dotýká informovanosti všech občanů (včetně zvolených zastupitelů a pracovníků obce Hlubočky), rozhodli jsme se o zveřejnění jeho podstatných částí.

Z obsahu materiálu citujeme:

“Veřejnost ve stále větší míře prezentuje nespokojenost (viz diskuze občanů na www.hlubocky.eu) se stavem informovanosti ze strany Obecního úřadu v Hlubočkách.

Přestože stránky www.hlubocky.eu vznikly ideově právě proto, aby byla občanům umožněna diskuze s obecním úřadem, aby bylo povědomí o jejich názorech, postojích, nápadech i „trápeních” a vznikla tak jakási zpětná vazba. Neochotou či neschopností obecního úřadu reagovat především na konkretní a korektní připomínky se stalo to, že občané diskutují pouze sami mezi sebou a „mlátí prázdnou slámu”.

Nedostatečně se prezentují (až na výjimky) i spolky a zájmové kroužky dotované obcí Hlubočky, platí i pro www.hlubocky.cz a Zpravodaj obce Hlubočky”. Konec citátu.

Z důvodové zprávy vyjímáme:

Zlepšení informovanosti v Hlubočkách v souladu s předvolebními programy subjektů zastoupených v zastupitelstvu obce.

V tomto materiálu uvedl pan zastupitel Hrbek konkrétní návrhy na usnesení:

 1. ZO ukládá aktualizovat stránky www.hlubocky.cz a průběžně doplňovat údaje i informace ve všech oddílech, zejména o probíhajících výběrových řízeních a výsledcích těchto řízení
 2. ZO ukládá monitorovat názory občanů na diskusním webu www.hlubocky.eu a ke korektním a konkretním přípomínkám, týkajících se činnosti Obecního úřadu zveřejnit stanovisko Obecního úřadu
 3. ZO ukládá zveřejňovat v každém čísle Zpravodaje obce Hlubočky Zprávu z činnosti Obecního úřadu a prezentovat tak činnost místní správy
 4. ZO ukládá oslovit všechny orgány ZO a RO (výbory, komise) a zájmové skupiny občanů, spolky „dotované” obcí (skauty, fotbalisty, hasiče, Klub maminek, Minikár klub …atd.) s požadavkem pravidelné prezentace jejich činnosti na webových stránkách obce
 5. ZO ukládá přihlásit webové stránky www.hlubocky.cz do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2010 (http://zlatyerb.obce.cz/) a stránky průběžně na tuto soutěž připravovat.

Pro vyváženost obsahu materiálu jsme povinni odkázat občany na reakce účastníků jednání ZO, které naleznou na oficiálním webu obce Hlubočky www.hlubocky.cz v oddíle Zápisy zastupitelstva obce (v době psaní článku ještě nebyl zápis zveřejněn).

Redakce

Rubrika: Co se děje v obci | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (18)

 1. leopold bubeníček (28.03.2009 - 15:04) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Na oficielním webu Obce Hlubočky již vyšel zápis z 22. zasedání ZO, tento bod (číslo 17) je uveden jako předposlední před diskusí. V průběhu jednání odešli tito zastupitelé: p.Ing. Zaoral, p.Ing. Tylich a pan Krajčovič. K tomuto bodu vznesli kritické připomínky někteří úředníci (paní Ing. Balharová, pan Ing. Polezer) a zastupitelé p.Stojmenov, paní Zetková a v diskuzi pak další. Po této diskuzi nakonec stáhl pan Hrbek ze svého návrhu bod 2. Hlasovalo tedy 12 zastupitelů (z původních 15) ke zbývajícím 4 bodům a to následovně:

  bod. 1 - zdrželi se: p.RNDr Dosoudil, paní Zetková a paní Mgr. Prstková - návrh byl přijat
  bod. 3 - zdrželi se: pan Tylich, paní Ponikelská, p.RNDr.Dosoudil, paní Zetková, paní Mgr. Prstková - návrh n e b y l přijat
  bod. 4 - zdrželi se: p. RNDr.Dosoudil, paní Mgr. Prstková - návrh byl přijat
  bod. 5 - proti: paní Ponikelská, zdrželi se: p.Tylich, p.Stojmenov, p.Mgr.Šiška, p.RNDr.Dosoudil, paní Bc.Pastorová, paní Zetková, paní Mgr. Prstková, p.Bystroň - návrh n e b y l přijat.

  Zastupitel pan Hrbek, připravil tento návrh s cílem zlepšit informovanost občanů o činnosti OÚ, zlepšit náplň a aktualizaci oficielních stránek obce, zjednodušit komunikaci mezi občany, úředníky a zastupiteli a to vše i s využitím obecního diskusního webu. Tyto, nebo podobné, sliby mají doposud ve svých programech téměř všichni zvolení zastupitelé. Citaci z těchto programů zveřejním v dalším příspěvku. Všichni zastupitelé mají možnost se vyjádřit. Leopold Bubeníček

 2. leopold bubeníček (28.03.2009 - 15:10) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Volební programy stran a dalších subjektů, kandidujících do ZO v roce 2006 – výňatky týkající se OÚ a informovanosti (program současných zastupitelů) - 1. část - politické strany:

  ODS
  Efektivní obecní úřad
  Provedeme interní audit vytíženosti jednotlivých úředníků a jejich odborné způsobilosti a zajistíme větší zastupitelnost na jednotlivých pracovištích. Zřídíme výjezdní pracoviště OÚ v odlehlejších částech obce. Snížíme počet komisí a počet členů komisí. Zpřehledníme webové stránky obce a podáme na nich více konkretních údajů občanům.

  KSČM
  Náš volební program je zaměřen zejména na zlepšování kvality života občanů v naší obci a na dosažení co nejlepších výsledků v hospodaření se svěřeným majetkem a financemi obce. Vychází z našeho názorového přesvědčení o prosperitě společnosti při zachování práv jednotlivce. …..
  Zde budeme usilovat o to, aby se v naší obci ….
  - zlepšila informovanost občanů všemi formami – od internetových stránek obce, obecních novin …až po obecní vývěsky ve všech částech obce
  - naplno v praxi heslo OBEC JE TU PRO OBČANA (zefektivnění práce obecního úřadu, zlepšení přístupu k občanům, institucím, zastupitelnost všech funkcí ….)
  …CO JE DOBRÉ PRO OBČANA JE DOBRÉ PRO VŠECHNY!

  STRANA PRO OTEVŘENOU SPOLEČNOST
  Spolupráce s občany a jejich informovanost
  Práce v obecním zastupitelstvu je službou lidem. Není to o moci, ale o práci. Proto budeme podporovat:
  - informovanost občanů o veškerém dění v obci, zpřístupnění Internetu, rozšíření počtu uživatelů bezdrátového internetu, tvorbu aktuálních webových stránek obce, pokračování tisku obecního zpravodaje
  - vzdělávání pracovníků obecního úřadu v oblasti komunikace, řízení lidí apod., aby se zvyšovala jejich profesionální úroveň

  2. část - ostatní subjekty zveřejním v dalším příspěvku Leopold Bubeníček

 3. leopold bubeníček (28.03.2009 - 15:26) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Volební programy stran a dalších subjektů, kandidujících do ZO v roce 2006 – výňatky týkající se OÚ a informovanosti (program současných zastupitelů) - 2. část - ostatní subjekty

  SPOLEČNĚ PRO HLUBOČKY
  Očekáváte změnu ve vedení obce? My ji nabízíme.

  Sdružení Mladých a Nezávislých kandidátů
  Příjemný a spokojený život v Obci Hlubočky
  - Zastupitelstvo a Radu Obce Hlubočky musí zajímat především problémy a následné řešení problémů všech občanů Obce bez ohledu na jejich společenské postavení a politickou příslušnost, chceme vytvořit tým lidí, kteří chtějí pracovat a problémy rozumně řešit
  - vrátit plnohodnotný smysl termínu: „Občan Obce Hlubočky“, Občan má právo vědět

  NEZÁVISLÍ
  OBECNÍ ÚŘAD
  Profesionální výkon úředníků obecního úřadu jako služba veřejnosti, za kterou jsou placeni z prostředků obecního rozpočtu, a zefektivnění řízení úřadu

  Sdružení Pravá Alternativa

  4. Domníváte se, že služby místního obecního úřadu a obecní policie odpovídají vynaloženým prostředkům a potřebám občanů (cca 25% ročního rozpočtu obce)?
  Chceme racionalizovat výkon správy, konkretizovat a kontrolovat úkoly jednotlivců a rozhodnutí o fungování obecní policie ponecháme na rozhodnutí občanů. Vhodným způsobem, bez jakýchkoliv výjimek, chceme uplatňovat Služební zákon a v případě pochybností budeme prosazovat nové konkurzy na místa vedoucích odborů.

  5. Jste dostatečně a objektivně informováni o dění v obci?
  Budeme prosazovat necenzurované zdroje obecních informací (obecní noviny, internetové stránky včetně diskusního fóra o konkrétních problémech).

  Leopold Bubeníček

 4. Josef Hrbek (29.03.2009 - 3:09) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Jeden zastupitel vedle druhého vám, občané, před volbami slíbili kde co, že?

  A jak se k tomuto svému slibu staví?

  Vidíte sami; skandál!!

  Josef Hrbek

 5. Kamil Schmied (29.03.2009 - 10:43) odpovědět IP: 77.48.27.78

  A to je tak vždy a ve všem, “Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají”. Kamil Schmied

 6. Josef Hrbek (29.03.2009 - 11:12) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Přece nemohou udělat vše, co slíbili, co by slibovali příště?

  Josef Hrbek

 7. Josef Hrbek (29.03.2009 - 13:43) odpovědět IP: 88.146.150.236

  RNDr Dosoudil, paní Zetková, Mgr. Prstková, pan Tylich, paní Ponikelská, pan Stojmenov, Mgr.Šiška, paní Bc.Pastorová, pan Bystroň tedy slibem nezarmoutí….

  Pamatujte si to!

  Josef Hrbek

  1. leopold bubeníček (29.03.2009 - 14:27) odpovědět IP: 88.102.11.243

   Pane zastupiteli Hrbku, zapoměl jste ve svém výčtu i na zastupitele, kteří v průběhu zasedání odešli a jednání se tedy nezůčastnili, ale já nesouhlasím s Vaším jednoznačným a dle mého názoru i ukvapeným závěrem. Nechte všem prostor pro jejich vyjádření, popřípadě zdůvodnění jejich motivů. Vzpomeňte si na reakci paní tajemnice - víme, že obecní web není podle zákona, ale stojí to mnoho peněz dát jej do pořádku. Nikdo nereagoval, že naplnění jednotlivých rubrik nestojí, kromě vzácného pracovního času úřednictva, skoro nic. A upozorňuji, že toto je jenom část všech Vašich předvolebních slibů, je jich daleko více a určitě se k nim příští rok vrátím - bod po bodu. Vím, že i toto nebylo v obci zvykem - skládat voličům účty - , ale snad se to podaří. Leopold Bubeníček

 8. Kamil Schmied (29.03.2009 - 14:41) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Tak jsem zvědav, jak dlouho tu budeme čekat na vyjádření či případné zdůvodnění těchto kroků jmenovanými zastupiteli, i těmi, na které poukázal p.Bubeníček.

  Kami Schmied

  1. Josef Hrbek (29.03.2009 - 15:40) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Také jsem zvědavý, Kamile Schmiede, ale dřív pivo poteče v potocích a jitrnice porostou na stromech, než dočkáme se vyjádření, proč výše jmenovaní beze zbytku nepodpořili větší informovanost v obci!
   Josef Hrbek

 9. zetková (31.03.2009 - 20:31) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Pane Hrbku, ptám se vás, jak vy a koalice plníte koaliční smlouvu ? A proč s ní ani neseznámíte širokou veřejnost. Jen tak na okraj……
  Rozebírejte si ji a pochvalte se, jak je vše OK. (?)
  Přečtu-li si jména, je mezi nimi skoro polovina koaličních poslanců. Pamatujte si je (používám vaše slova).
  Z mé strany více diskuse neočekávejte, díky.
  Zetková

 10. Josef Hrbek (01.04.2009 - 9:37) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Paní Zetková,
  Koaliční dohodu jsem zveřejnil odkazem na těchto stránkách už 16.10.08.

  Josef Hrbek

 11. Pavel Moravec (18.05.2009 - 20:01) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Příspěvek byl odstraněn kvůli porušení pravidel zpravodaje.

 12. Pavel Moravec (18.05.2009 - 20:13) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Pane Bubeníčku měl bych k Vám jeden malý , skromný dotaz NEMÁTE DOUFÁM ZÁJEM KANDIDOVAT NA FUNKCI STAROSTY OBCE TO BYCH SE ŠEL ASI PICNOUT.

  1. Admin (19.05.2009 - 11:52) odpovědět IP: 77.48.155.39

   Pane Moravče, resp. paní Moravcová. Vypněte si při psaní komentářů klávesu Caps Lock (velká písmena) - je to bráno v diskusích jako neslušnost. Přečtěte si také pravidla pro fungování tohoto webu a nikoho zde neurážejte, nebo budeme muset vaše příspěvky vymazat.

 13. Josef Hrbek (19.05.2009 - 1:37) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Ty jsi pil, Pavle??

  Josef Hrbek

 14. Pavel Moravec (24.05.2009 - 20:44) odpovědět IP: 217.170.97.36

  Pane Admine, to co jsem napsal a jak jsem to napsal , byl úmysl a to z důvodu: urážka ze strany starosty obce na moji osobu , kdy mě přirovnal nebo respektive moje myšlení a psaní nebo moje názory k žáku 6 třídy a vy jste ho nenapomenul nebo jste jeho článek nevymazal. Tak jsem si chtěl názorně vyzkoušet, jak funguje dvojí metr i na EU Hlubočky tz. občan musí dodržovat pravidla , starosta ne? Já si myslím, že by to mělo být právě naopak .Starosta by měl být pod drobnohledem občanú a ne aby nás ještě známkoval jako by jsme psali slohovou prác.Toto jeho chování vypovídá přesně o tom, že člověk bez titulu pro něho není rovnocenným partnerem.Starosta, který se snaží lží porazit občana ve sporu , který ještě k tomu zaviní obec svými chybami se mi zdá být velice ubohé.Dále nechápu jak někoho mohou urazit velká písmena, ale pokud je to nějaké pravidlo jsem ochoten toto respektovat a proto udejte admine kde je toto zaznamenáno.Dále ohledně vymazání příspěvků.Jsem natolik inteligentní, že jsem pochopil, když jste moje příspěvky vymazal, že budou vymazány, respektive, že jsou vymazány ale co mi to dalo práce. Pro zastupitele Pepu. Nepil ani nekouřil.

  1. Admin (25.05.2009 - 14:35) odpovědět IP: 77.48.155.39

   Vážený pane Moravče. Věřte, že příspěvky a komentáře na tomto webu mažu nerad, ale je v zájmu nás všech, aby zde probíhaly korektní a férové diskuse. Cílem tohoto webu je problémy řešit a ne vytvářet. Nechceme dělat nikomu cenzuru, ovšem některá vyjádření už opravdu přesahují míru slušnosti. Je to opravdu takový problém vyjádřit svůj názor bez hrubostí a urážek?
   Psaní velkými písmeny není sice proti pravidlům stránek hlubocky.eu, ale je to jakési “nepsané” pravidlo ve většině diskusích na internetu, aby se vypínala klávesa Caps Lock - třeba také z toho důvodu, že se to potom špatně čte. Takže to berte spíš jako takové doporučení. Komentoval to tady už kdysi Milan Bosák.

   Petr Plíska