Informovanost občanů versus ochrana osobních údajů

Publikováno 09. 10. 2008 v rubrice Názory občanů « zpět « úvod

Na 16. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky dne 6. 10. 2008 došlo k situaci, kdy při projednávání bodu „pozemky” (pronájem či prodej) zakázala paní tajemnice pracovnici odboru výstavby uvádět jména občanů, kteří nabývají obecní pozemky do nájmů, nebo kterým by byly obecní pozemky odprodávány.

Osobní informace - ilustrační fotoOzval jsem se jako občan a žádal jsem, aby bylo v zápise z jednání uvedeno, že žádám paní tajemnici, aby umožnila zveřejňovat jména a příjmení (bez dalších upřesňujících údajů jako jsou např. adresa, rodné číslo apod.) na veřejném jednání zastupitelstva, a to v případě, kdy se jedná o pronájem nebo prodej obecního majetku. Mojí žádosti nebylo vyhověno a  další návrhy byly prezentovány následovně: Pronajímá se pozemek XYZ za cenu tu a tu. Komu? To je tajné. Vědí to pouze zastupitelé, kteří mají podklady k jednání v písemné formě předem. Naskýtá se tedy otázka, proč se vůbec veřejně čtou tyto záležitosti. Je to ztráta času, stačí pouze hlasovat bez informací pro přítomné občany. A to by ani nemuselo být zasedání ZO veřejné.

Velmi komicky pak působila diskuse zastupitelů k těmto pronájmům nebo i v dalších bodech, kdy většina zastupitelů používala naprosto veřejně jména občanů (pronájmy, opravy různých nemovitostí, odkupy apod.) a přitom byli hlasitě upozorňováni jinými zastupiteli - jména neříkat. Alespoň se v těchto chvílích tzv. „rozhádané zastupitelstvo” mělo čemu nahlas zasmát.

Zveřejňuji tuto záležitost z několika důvodů:

Jednak bych chtěl připomenout některým zastupitelům jejich předvolební sliby, týkající se informovanosti občanů:

 • ODS - zpřehledníme webové stránky obce a podáme na nich více konkrétních údajů občanům
 • KSČM - budeme usilovat o to, aby se v naší obci zlepšila informovanost občanů všemi formami - od internetových stránek obce, obecních novin …až po obecní vývěsky ve všech částech obce
 • Sdružení Mladých a Nezávislých kandidátů - vrátit plnohodnotný smysl termínu: Občan obce Hlubočky, Občan má právo vědět
 • SOS - budeme podporovat informovanost občanů o veškerém dění v obci, zpřístupnění internetu, rozšíření počtu uživatelů bezdrátového internetu, tvorbu aktuálních webových stránek obce, pokračování tisku obecního zpravodaje
 • Sdružení pravá alternativa - Jste dostatečně a objektivně informováni o dění v obci? Budeme prosazovat necenzurované zdroje obecních informací (obecní noviny, internetové stránky včetně diskusního fóra o konkrétních problémech)

Ano, něco se daří dobře, něco méně a něco je blokováno pod různými záminkami.

Dále pan Oldřich Kužílek - spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím - píše (výběr):

„Zveřejňování co největšího množství podkladů, zápisů jednání orgánů (komise, rada, výbor, zastupitelstvo) je stále více běžné. Nic mu nebrání, mnoho měst a obcí tak činí a zjevně si tím nejen zlepšují informační image a zvyšují informační kulturu, ale zároveň předcházejí nedorozuměním, konfliktům a předcházejí vlastní zátěži při vyřizování dotazů a žádostí”. „Poskytování informací, zejména na webu, je méně náročné, nákladné a konfliktní, než jejich blokování.”

„Ochrana osobních údajů však vyžaduje poskytovat jen nezbytně nutnou část informace. Nelze tedy poskytnout údaj, z něhož plyne úplná identifikace dotčené osoby - tedy příjmení, jméno a adresa bydliště. Informace např. s panem Josefem Novákem uzavřená nájemní smlouva k bytu 3+1 nepředstavuje chráněný osobní údaj nebo zásah do soukromí, protože nejde o poskytnutí adresy, ani jiných údajů, vyjadřujících soukromé poměry.”

„Dokumenty (zveřejňované na webu) je třeba nejprve upravit podle ochrany obsažených informací… Není však třeba anonymizovat tehdy, kdy jde jen o uvedení jména a příjmení, aniž by z informace k danému jménu bylo možno vyčíst další osobní údaje (jméno samo není osobní údaj).”

Je tedy pouze otázkou, jak si kdo vykládá zákon o svobodném přístupu k informacím a jak jej aplikuje. Je pravdou, že i spoluautor tohoto zákona se může v mnohém mýlit a pouze příslušný soud mu vysvětlí, jak to vlastně myslel, když návrh předkládal. 

Naše obec je velice rozlehlá, s velkým počtem obyvatel a se špatnou dopravní dostupností z mnoha místních částí. Proto také argumentaci paní tajemnice „každý má možnost přijít na obecní úřad a nahlédnout do dostupných dokumentů” označuji za aroganci moci. A to v době, kdy se opravdu rozšiřuje síť internetu a kdy daleko menší obce informují na svých internetových stránkách nejen své občany, ale i jiné zájemce o dění v obci. Jsme zatím obcí, kde končí svět, a to obrazně i fakticky. Osobně však věřím, že i do této obce jednou dorazí „informační kultura” a naplní se slova jednoho zastupitele - zveřejňujme vše, co není přímo zakázané. Na stránkách Zpravodaje nebo v diskusním fóru na www.hlubocky.eu se o to budeme snažit.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Názory občanů | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (4)

 1. Josef Hrbek (10.10.2008 - 2:29) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Jak už jsem několikrát veřejně prosazoval: “Nechť je zveřejněno vše, co zveřejněno být může!”
  Josef Hrbek

 2. Bubeníček (21.10.2008 - 20:14) odpovědět IP: 88.102.11.243

  Takže první nedorozumění je vysvětleno - na veřejném zasedání ZO se při projednávání pronájmu nebo prodeje obecního majetku mohou číst nejen jména a příjmení osob nabývajících tento majetek, ale dokonce i jejich adresy. Toto stanovisko obdržel OÚ od ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
  Bubeníček

  1. Občan (22.10.2008 - 13:14) odpovědět IP: 77.48.155.39

   Zdravím. Je to dobrá zpráva, že se problém osobních údajů vyřešil. Alespoň zastupitelé nebudou řešit obstrukce s tímto spojené a mohou se věnovat užitečnějším věcem.

 3. Milan Bosák (07.12.2008 - 21:27) odpovědět IP: 77.48.27.78

  Dobrý den,

  nad tímto článkem se musím pousmát. Osobně se mi za minulého vedení OÚ Hlubočky stalo, že byly zveřejněny mé osobní údaje (r.č.).

  Se zveřejněním jména, bydliště, či data narození by neměl mít nikdo problém.
  Plně souhlasím s postojem pana Hrbka “Nechť je zveřejněno vše, co zveřejněno být může!”

  S pozdravem
  Milan B.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.