Informace základních škol k začátku školního roku 2011/12

Publikováno 25. 08. 2011 v rubrice Přehled akcí « zpět « úvod

Základní škola Hlubočky - VesZákladní škola Hlubočky:

Ředitelka Základní školy Hlubočky oznamuje všem žákům a rodičům, že pravidelné vyučování ve školním roce 2011/2012 bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2011.

Pro upřesnění zahájení nového školního roku ředitelka školy dále sděluje:

 • Žáci 1.–4. ročníku budou zahajovat vyučování v budově školy v Hlubočkách–Dukle v 8.00 hod.
 • Žáci 5.–9. ročníku budou zahajovat vyučování v budově školy v Hlubočkách–Vsi v 8.30 hod.
 • Předpokládané ukončení vyučování bude kolem 10.00 až 10.30 hodin, a to na I. i II. stupni školy.
 • Dne 1. září si žáci přinesou pouze přezůvky a psací potřeby.
 • Školní družina bude v provozu v budově v Dukle od 1. září od 6.00 hod.

Těšíme se na všechny žáky školy, ale obzvláště na žáky 1. třídy. S nimi tradičně zveme do budovy v Dukle také rodiče a prarodiče, aby se seznámili s paní třídní učitelkou, s vychovatelkami školní družiny, ale také s provozem tohoto školního zařízení. Pozvání platí také pro rodiče a prarodiče žáků všech ostatních ročníků.

Jste všichni srdečně zváni a budete vítáni.

Případné další dotazy k zajištění zahájení nového školního roku podá i telefonicky vedení školy – ředitelka Mgr. Libuše Balášová nebo její zástupkyně Mgr. Jarmila Morkesová na čísle 585 359 042, www.zshlubocky.cz.

Mgr. Libuše Balášová, ředitelka Základní školy Hlubočky

Školní jídelna HlubočkyVedoucí školní jídelny sděluje:

 • Stravování dětí bude zajištěno od 1. září 2011 ve stravovně v Hlubočkách – Vsi, výdejně v ZŠ Hlubočky – Dukla a ZŠ Mariánské Údolí.
 • Kdo má sporožirový či jiný bankovní účet, je automaticky přihlášen ke stravování od 1. září. Pokud nebude v tento den o stravování zájem, je nutné oběd odhlásit předem, a to do úterý 30. srpna do 12.00 hod.
 • Kdo platí stravné v hotovosti, musí své dítě ke stravování přihlásit do úterý 30. srpna a také v tento den stravné zaplatit.
 • Telefonické spojení na vedoucí školní stravovny: paní Darina Jůzová – telefon 585 359 021.
 • Ve čtvrtek 1. září na přihlašování a odhlašování obědů nebude ve stravovně brán zřetel.

Další info na www.skolni-jidelna.cz

Základní škola Mariánské Údolí:

Základní škola Mariánské ÚdolíŘeditelství ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí oznamuje, že školní rok 2011/2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod. v tělocvičně školy. Zveme všechny žáky, rodiče a přátele školy na zahájení školního roku a přivítání nových prvňáčků. Děti si vezmou jen přezůvky.

Předpokládané ukončení:

 • Žáci 1. ročníku – 8.45 hod.
 • Žáci 2.–5. ročníku, strávníci – 10.00 až 10.30 hod.
 • Ostatní žáci 2.–5. ročníku končí výuku 9.15 hod.

Provoz školní družiny:

 • ŠD bude otevřena ad 5.45 hod. a končí 16.00 hod. (pro žáky 1.–3. ročníku a pro dojíždějící žáky 4.–5. ročníku dle potřeby).

Stravování:

 • Obědy zajišťuje školní jídelna Hlubočky. Rodiče žáků 1. ročníku si přihlásí obědy u vedoucí školní jídelny paní Jůzové na tel. č. 585 359 021.

Těšíme se na všechny školáky a přátele školy, zvláště na nové prvňáčky.

Veškeré informace ohledně zahájení školního roku a organizaci ve dnech 1.–2.září 2011 najdete na www.zsmarianskeudoli.eu a na webových stránkách Obecního úřadu Hlubočky.

Mgr. Marie Švandová, ředitelka Základní školy Mariánské Údolí

Rubrika: Přehled akcí | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Kalendář akcí a událostí v Hlubočkách:

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.