Ideální průmyslové veduty Hluboček a Mariánského Údolí IV.

Publikováno 13. 04. 2010 v rubrice Z historie obce « zpět « úvod

Vedle akcií a faktur jsou dalšími merkantiliemi, na kterých nalézáme veduty továrních areálů hlavičkové papíry. Ve srovnání s akciemi, jež jsme si představili minule, se sice jedná o méně honosné tisky, avšak vzhledem k běžnosti užití hlavičkového papíru jsou to pozoruhodné doklady firemní prezentace.

U některých exemplářů zabírají veduty s hlavičkou téměř polovinu listu. Není samozřejmé, že se nám tyto materiály zachovaly. Vděčíme za to podnikovému archivu Moravie a Státnímu okresnímu archivu v Olomouci.

Mariánského Údolí z ptačí perspektivy

Nejstarší hlavičkový papír

Nejstarší hlavičkový papír je datován rokem 1909 a jeho součástí je veduta Mariánského Údolí z ptačí perspektivy. Pohled míří zhruba stejným směrem, jako na akcii z roku 1886 tzn. od nádraží k dnešnímu sídlišti. Znázorněna je továrna na obou březích Bystřice spolu s obytnými domy, cesta s chodci a také parní vlak na dvoukolejné trati, jež je ve skutečnosti dodnes jednokolejná. Hornatá krajina v pozadí je pouze naznačena.

Dopis je adresován Obchodní a živnostenské komoře v Olomouci a je již psán na stroji. To poněkud kontrastuje s nápisem „Eisenwaren-Fabrik Marienthal (bei Olmütz)“, jež napodobuje ruční ozdobné písmo. Dnem odeslání byl 14. leden, jenže zde nečteme obvyklé německé slovo „Januar“, nýbrž „Jänner“ – rakouský výraz pro leden. Z údajů v záhlaví stojí za zmínku informace o meziměstském telefonním čísle 81 (interurbaner Telephonverkehr) a dále, že při přepravě po železnici přes Krnov (via Jägerndorf) musí zboží až do Velké Bystřice (Gross-Wisternitz), zatímco od Olomouce (via Olmütz) jej příjme stanice Hlubočky (Hombok). Protože firma nesla titul císařsko-královská (k. k.), nesměla zde chybět rakouská orlice.

Veduty obou závodů Moravie

Dopis z roku 1920 Jiný dochovaný dopis je datován rokem 1920 a je zajímavý mj. tím, že na hlavičkový papír byly vměstnány veduty obou moravianských závodů, hřebíkárny v Hlubočkách-Dukle (Werk Hombok Nägelfabrik) i železáren a sléváren v Mariánském Údolí (Werk Marienthal Schlosserwarenfabrik und Feineisengiesserei). Perspektiva vedut zůstala stejná, zato podoba hlavičky se změnila. Především rakouský státní znak musel být ze zákona zakryt razítkem. Nemůžeme se však zbavit dojmu, že necelé dva roky po vzniku Československé republiky to bylo učiněno tak, že je orlice víc zvýrazněna, než zakryta.

Z hlavičky se vytratilo ozdobné písmo se smyčkami a přibylo modernější písmo plastické („Moravia“ Wien). Veduty samy jsou v porovnání s rokem 1909 provedeny kvalitněji a s větším důrazem na detail. Dokladem toho může být věž hlubočského kostela vyčnívající za horizontem u pravého horního okraje veduty Mariánského údolí. Vedle toho na vedutě přibylo továrních komínů na obou březích, koňských povozů na silnicích i v továrně a ubyla jedna kolej, po které od Hluboček přijíždí nezbytná součást veduty – parní vlak. Vedle trati vyrostla dnes již zaniklá budova pošty.

Soustředěnému pozorovateli neunikne, že smíšený les nad tratí se změnil ve smrkovou monokulturu a zaznamená rovněž proměnu zelinářské zahrady v téměř parkovou úpravu geometricky členěné zahrady v místech dnešní haly firmy Honeywell. Cítíme, že tento parčík měl být protipólem továrny, že měl vizuálně vyvažovat a harmonizovat mohutný komplex jejích budov. Obojí lze nejspíš připsat na vrub již dříve zmiňované ideálnosti vedut.

Na dalším dopise (viz obr. 3 níže ve fotogalerii) vidíme stejnou vedutu Mariánského Údolí, která však na hlavičce figuruje sama. Písmem je zdůrazněna slévárna (Feineisengiesserei der Moravia).

Veduta drátovny a hřebíkárny

Veduta drátovny a hřebíkárny v Hlubočkách Hlavička následujícího dopisu ukazuje vedutu drátovny a hřebíkárny v Hlubočkách-Dukle (Dratzieherei und Nägel-Fabrik Hombok) a jedná se o méně kvalitní tisk. Stejně jako na první vedutě z Mariánského Údolí zde vidíme dvoukolejnou trať a v rozporu se skutečností je i šířka údolí a odpovídající rozlehlost areálu továrny. Vedle krajního komína vlevo rozeznáváme vodárenskou věž, která byla později začleněna do tovární haly a dnes již nepůsobí tak výrazně. I její současná podoba však dává tušit dobu vzniku v předminulém století. Stejná věž se objevuje také na vedutě z roku 1920, kde již nestojí osamoceně ale přiléha k hale továrny. Spolu s továrnou, která dnes již v této podobě neexistuje, vidíme na vedutě ještě stojící stavby vily Machanků a dělnických kasáren za ní. Záhadný je jakýsi podjezd při mostku přes Bystřici směřující k továrně.

Fotografie dnes již nestojících budov v místech dnešního parkoviště a zdravotního střediska v Mar. Údolí Ač ideální, zobrazují veduty některé detaily a celky obdivuhodně přesně, jak dokládá srovnání historické fotografie dnes již nestojících budov v místech dnešního parkoviště a zdravotního střediska v Mariánském Údolí s výřezem veduty. Vidíme na nich vilu Machanků nad silnicí i se schody překonávajícími prudký svah, přízemní domek se zahrádkou a patrovou budovu, jejichž mnohé detaily se obdivuhodně shodují, a také část stromořadí lemujícího říčku Bystřici. Dodnes zachovaný most není na fotografii zachycen. Rytina ale dokládá, že už opravdu mnoho pamatuje.

S použitím materiálů Státního okresního archivu v Olomouci.

Marek Bohuš

Obrázková galerie k článku:

Rubrika: Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

  1. TONDA (13.04.2010 - 19:52) odpovědět IP: 217.170.97.33

    Na fotce u článku veduty …….IV,není vodárenská věž v Mar.Údolí nýbrž v Hlubočkách Dukle.

    1. Petr Kupka (14.04.2010 - 9:11) odpovědět IP: 88.146.136.117

      Děkujeme za upozornění. Již je vše na svém místě.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.