Hře býky naučíš

Publikováno 13. 10. 2011 v rubrice Kultura, Z historie obce, Zajímavosti « zpět « úvod

Po čase se vracíme k tématu tradičních materiálů a výrobků našeho regionu, kterými byly na předních místech jednoznačně břidlice a hřebíky. Tentokrát však z poněkud jiného úhlu pohledu. V dřívějších dobách se z břidlice vyráběla celá řada užitkových předmětů, od ocílek přes školní tabulky na psaní až po náhrobky. K čemu je dobrý hřebík, netřeba rozebírat. Ze štípané břidlice a hřebíků se dá sestavit solidní střecha, jakých v Hlubočkách ještě pár objevíme. Najdou se však lidé, kteří si pro tyto materiály vymyslí využití zcela nové a překvapivé, a o těch zde přinášíme zprávu. Že je při tom zapotřebí invence a hravosti, dokládá název jednoho z “hřebíkových” děl v nadpisu.

I. K.Počátkem října byla v olomoucké Galerii Caesar v budově radnice zahájena výstava prací Ivana Kříže s názvem „Křížem krážem“. Vystavená díla se vyznačují tím, že vznikla z materiálů, které známe ze zcela jiných souvislostí. Objekty byly vytvořeny z klavírových a varhanních závěsů, skříňových táhel a konečně velkým dílem také z hřebíků, jejichž tvarovou i barevnou rozmanitost výtvarník využívá ke komponování plastických obrazců. Krátce před vernisáží jsme oslovili autora na téma dlouhé tradice hřebíkářské výroby v Hlubočkách, což jej zaujalo, a proto poslal obyvatelům Hřebíkové pozdrav (viz příloha).

Výstava trvá do 27. října a je prodejní.

Ivan Kříž (* 1941)

Absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Věnuje se kresbě, grafice, malbě a vytváření objektů. Je docentem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Olomouckého výtvarníka Jana Krtičku jsme požádali o fotodokumentaci a komentář k jeho akci, která se před několika lety uskutečnila v lomu nedaleko naší obce a jejímž materiálem byla zde těžená břidlice. Na rozdíl od Ivana Kříže použil pro své sochy nikoliv tržní materiál, nýbrž odpad, vznikající při těžbě. Zaslané fotografie s poznámkou autora zde přinášíme.

Jan Krtička (* 1979)

Je absolventem oboru výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého a oboru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT Brno. Je pedagogem Katedry výtvarné výchovy v Olomouci. Další autorovy objekty jsou k vidění zde.

RE, 2003, instalace, břidlice

REV roce 2003 v lednu, těsně před tím, než jsem odjel na půl roku do Británie, vznikla instalace v lomu za vlakovou zastávkou Jívová směrem proti proudu řeky Bystřice k Malému Rabštejnu. Znal jsem ten malý opuštěný lom už delší dobu a líbilo se mi na něm, že jej tvoří převážně rozdrolená břidlice. V tom období jsem výtvarně pracoval především v krajině a používal jsem materiály, které jsem v přírodě nalezl. Hromady volné břidlice byly dosti lákavé a lom nebyl tehdy oplocený.

Návrhy pro instalaci vznikaly na podzim. Zakresloval jsem si do fotografií různé kompozice, většinou šlo o přemísťování kamene a vnášení nějakého geometrického řádu do místa, jemuž není geometrie vlastní. Finální realizace proběhla v zimě. Práce to nebyla zrovna příjemná, na druhou stranu se mi líbilo, že tmavý kámen kontrastoval s bílými zasněženými plochami. Dnes mi není již úplně jasné, proč jsem se rozhodl pro vystavění dvou kamenných válců. Pravděpodobně mě přitahovala možnost zopakování stejného modulu v jiné situaci a kontrast pravidelného vertikalizujícího tvaru k přirozeným hromadám kamení v okolí.

RENa celou mou práci a uvažování mělo tehdy silný vliv prostředí ateliéru, v němž jsem studoval na brněnské Fakultě výtvarných umění. Pokoušeli jsme se chápat sochu v širším smyslu jako prostor, či prostředí, do nějž vstupujeme, nebo v něm žijeme, přičemž velkou roli hrál také materiál a jeho vlastnosti. Má instalace neměla nic zobrazovat, primárně jsem se do ní nesnažil vložit nějaký příběh, či sdělení.

Pokoušel jsem se spíš reagovat na člověkem proměněnou část krajiny přeskládáním a seřazením jejích prvků. Bylo to jednoduché gesto využívající jednoduché tvarosloví. Možná jsem se tím chtěl přiblížit archetypální prehistorické architektuře, jako je například Stonehenge, jejímuž účelu dnes také nerozumíme, ale je pro nás něčím fascinující.

(mb)

Galerie k článku:

Rubrika: Kultura, Z historie obce, Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.