Hlavní záměry rozvoje obce Hlubočky v období 2011–2014

Publikováno 23. 06. 2011 v rubrice Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Vážení spoluobčané, od nástupu nových zastupitelů v naší obci do nových funkcí uplynulo v tuto dobu již více než 6 měsíců. Pro někoho doba dlouhá, zejména pro 8 nových zastupitelů asi ani moc dlouhá nepřipadá.

Obecní úřad HlubočkyPro nás, ale určitě i pro naše předchůdce i nástupce, nebylo jednoduché se rychle zorientovat v problematice obce a jejich aktuálních problémech. Během jednoho měsíce od nástupu připravit, schválit rozpočet pro rok 2011 a pokračovat bez přerušení v řízení největší obce Olomouckého kraje s celkem 4.500 obyvateli.

Myslíme si, že nemá smysl se přihlašovat k řadě věcí, které obvykle různá prohlášení zastupitelstev obcí obsahují. Jeví se nám samozřejmé, že budeme řádně pečovat o majetek obce, dodržovat vyrovnaný rozpočet, pečovat o životní prostředí, dodržovat zákony při správě obce, pečovat o předškolní a školská zařízení apod.

Zasedání zastupitelstva obce v Hlubočkách Dukle 20. 6. 2011Považujeme však za důležité informovat Vás o rozhodujících akcích, které bychom chtěli v  období 2011–2014 v obci uskutečnit pro zlepšení života jejich obyvatel. Bude to jistě závislé především na finančních zdrojích, přičemž vlastní zdroje obce k tomu zcela jistě stačit nebudou. Vždy se také vyskytují další překážky, jako jsou různá odvolání, žaloby apod. – to nás samozřejmě může brzdit, ale nemělo by nás to od realizace našich záměrů odradit.

Investiční akce v roce 2011

Nejprve tedy akce, které je již v roce 2011 nutno dokončit nebo alespoň zahájit:

Parcely pro výstavbu rodinných domů

Místo pro výstavbu rodinných domů nad sídlištěm v Mar. ÚdolíPozemky pro výstavbu 36 rodinných domků v Mar. Údolí – tato akce je stavebně ve vysoké kvalitě ukončena a byl zahájen prodej parcel. V tuto dobu je prodána 1/3 parcel. Pro mnohé se prodejní ceny v právě končící 2. etapě zdají příliš vysoké (1.500 Kč se slevou 100 Kč při jednorázové platbě bez splátek), ale pro zájemce z Hluboček byla cena v 1. etapě 1.000 Kč za 1 m2 se splátkami na 3 roky minimální tak, aby se obci alespoň vrátily vynaložené prostředky.

Proto nyní bude obec ve 3. etapě prodávat parcely opět jednorázově za cenu 1.100 Kč. Akce bude pro obec totiž ukončena až po získání 34 mil. Kč z prodeje pozemků na zaplacení hodnoty vybudované cesty, veřejného osvětlení a inženýrských sítí. Více info.

Další akce:

 • Kulturní dům Na Letním v Mariánském ÚdolíV květnu 2011 byla zahájena historicky největší „obecní” akce v Hlubočkách–Dukle, a to kanalizace Hluboček – IV. etapa v hodnotě cca 54 mil. Kč – na tuto akci budeme čerpat dotaci ve výši 41 mil. Kč (výstavba momentálně pozastavena – více info).
 • Přes prázdniny bude provedeno zateplení a výměna oken Kulturního domu Na Letním v Mariánském Údolí v hodnotě 11 mil. Kč, na což obec získala dotaci ve výši 6 mil. Kč.
 • Rovněž přes prázdniny bude provedeno zateplení a výměna oken budovy Obecního úřadu v Hlubočkách v hodnotě 3,7 mil. Kč, na což obec získala dotaci ve výši 2,5 mil. Kč.
 • Vybudování asfaltového dětského hřiště v Hlubočkách–Dukle (tam, kde nyní pořádají soutěže hasiči) v hodnotě 1,3 mil. Kč ze zdrojů obce.
 • Rekonstrukce kotelny v budově domu služeb v Mariánském Údolí v hodnotě 0,7 mil. Kč ze zdrojů obce.
 • Vybudování opěrné zdi u domu p. Güntnera (za mostem a lávkou u zastávky ČD v Hlubočkách–Vsi).

Výměna zvonů na separovaný odpadNásledující drobnější akce nevyčíslujeme v nákladech, nicméně počítají se v řádech desetitisíců a statisíců Kč:

 • Zpevnění plochy cesty za domky (Vágnerovi, Jirákovi…) v Mar. Údolí – již realizováno.
 • Oprava místní komunikace na Hrubé Vodě (kolem Steckerového).
 • Odvodnění komunikace nám. Družby v Hlubočkách–Vsi.
 • Dopravní značky a bezpečnostní prvky na komunikaci Nám. Družby – již realizováno.
 • Vybudování sociálního zařízení v „tělocvičně” – na jevišti – v kulturním domě v Mariánském Údolí.
 • Výměna zvonů na separovaný odpad za modernější, pohodlnější i účelnější kontejnery o objemu 1.100 litrů a rozšíření sběrových míst o 3 a vybudování ploch pro kontejnerová stání.
 • Oprava oken, fasády a střechy (vnější plášť) výměníkové stanice v Hlubočkách–Dukle – již realizováno.
 • Vybudování nájezdů na stávající chodníky v Hlubočkách–Dukle.
 • Opravy chodníků.

ZŠ Hlubočky - Dukla - dočká se zateplení?Plány na rok 2012

V roce 2012 počítáme se zahájením akcí, u nichž v tuto dobu neznáme jejich přesnou hodnotu, seznámíme vás s ní na počátku příštího roku:

 • Vybudování bezdrátového rozhlasu a varovného protipovodňového systému – jedná se o projekt téměř všech obcí Mikroregionu Bystřička vrámci projektů MŽP ČR (náklady cca 3,1 mil Kč, z rozpočtu obce 300 tis. Kč).
 • Vybudování sběrného dvoru v Hlubočkách–Dukle.
 • Revitalizace sídliště v Mar. Údolí – dětské hřiště na místě stávajícího (pravá strana ulice Ciolkovského u lesa nad Hlubočkami), chodník od obchodu navazující na chodník od „svobodárny”, parkovací stání všude tam, kde půjdou zřídit a vybudování nájezdů na stávající chodníky. Na tuto akci bude podán projekt na MMR ČR.
 • Vybudování cyklotrasy Hrubá Voda – Smilov a položení asfaltového koberce na stávající cyklostezku „Na Orátě” v Hlubočkách–Dukle.
 • Zateplení školy Hlubočky–Dukla – projekt je podán, ale rozhodnutí o dotaci jsme se doposud nedočkali.
 • Provedení venkovní svislé hydroizolace objektu č. p. 180 (DPS).
 • Rozšíření mobilního signálu na Hrubé Vodě.
 • Převod mostu na Hrubé Vodě do vlastnictví Park Sportu Hrubá Voda a. s., který v této oblasti buduje sportovně-rekreační areál.
 • Podíl na řešení situace kolem zdevastovaného nádraží Hrubá Voda.
 • Rekonstrukce areálu školního hřiště Hlubočky–Ves.
 • Dobudování chodníku v Hlubočkách–Dukle směrem ke hřbitovu.

Výhled do konce volebního období v roce 2014

Dětské zdravotní středisko v Mariánském ÚdolíDo konce volebního období v roce 2014 bychom chtěli realizovat, nebo alespoň zahájit:

Zateplení:

 • Dětské zdravotní středisko v Mariánském Údolí
 • Základní škola Hlubočky–Ves
 • Zdravotní středisko v Mar. Údolí
 • Mateřské školky v Hlubočkách–Dukle a v Mariánském Údolí

Hlubočky - OrátDalší investice:

 • Rekonstrukce náměstíčka na Posluchově
 • Protipovodňová opatření
 • Revitalizace Orátu – ekologie a přírodní koupaliště
 • Opravy kovových mostků v obci
 • Dobudování cesty mezi Mar. Údolí a Posluchovem včetně autobusového spoje na sídliště a Posluchov
 • Další bezpečnostní opatření na komunikacích (zpomalovací retardéry, měřiče rychlosti…)
 • Kanalizace V Podlesí
 • Prodloužení chodníku u splavu v Mariánském Údolí přes náhon ke středisku dětské lékařky

Budování kanalizace v Hlubočkách

Samostatnou etapou pro celé funkční období je oprava kanalizačního sběrače – tzv. III. etapa v úseku od domu p. Karhánka po sídliště v Hlubočkách–Dukle, který je již delší dobu v nevyhovujícím stavu s výrazným nátokem balastních vod (jinak řečeno kanalizace je děravá a natéká do ní voda z Bystřičky i potoků a tento nátok čisté vody téměř vyřazuje z činnosti mechanicko-biologickou čističku v Mariánské Údolí). Tato akce je však nad síly rozpočtu obce, na druhé straně bez této opravy kanalizaci VHS Olomouc nepřevezme.

Komunikace s veřejností a informovanost občanů

Plně si uvědomujeme, že obec netvoří ani 15 zastupitelů, ani úředníci obecního úřadu, nýbrž 4.500 jejich obyvatel. Proto chceme se všemi plně komunikovat a k tomu využívat všechny dostupné prostředky, jako jsou obecní rozhlas, veřejná setkání s občany, veřejná jednání zastupitelstva obce, obecní noviny, vývěsky a samozřejmě webové stránky.

Obecní rozhlasDomníváme se, že oba weby www.hlubocky.cz i www.hlubocky.eu k tomu slouží velmi dobře. Elektronická komunikace se neustále vyvíjí a např. další v tuto dobu zaváděná služba – zasílání zpráv obecního rozhlasu na e-mailové adresy – je dobrou alternativou pro občany, kteří jsou v obvykle vysílací dobu obecního rozhlasu např. v práci.

Dokončení digitalizace televize

Hlubočky - CukrákBudeme se samozřejmě snažit, aby plný přechod na příjem digitální televize v obci proběhl pokud možno bez negativních dopadů na naše obyvatele. Při členitosti naší obce se však dají očekávat problémy, které s ČT řešíme od počátku roku 2011.

Vzhledem k poslednímu plánu ČT vypnout analogový převaděč signálu k 30. 6. 2011 jsme po celou dobu usilovali o nahrazení analogového signálu  digitálním vykrývačem, protože digitální signál z Kojálu či Pradědu je v našem údolí nedostatečný. Našemu názoru dalo za pravdu nezávislé měření Českého telekomunikačního úřadu (jen 58% pokrytí obce), na základě kterého ČT rozhodla o využití místního digitálního vykrývače namísto současného analogového zesilovače. Do jeho instalace (asi za 4 měsíce) bude pokračovat analogový signál.

Bytové hospodářství – byty 1. kategorie obec prodá

Obecní byty se budou prodávatV roce 2011 bychom chtěli stanovit koncepci využití obecního bytového fondu, kdy v majetku obce zůstane asi jen omezený počet sociálních bytů nižší kategorie a všechny byty 1. kategorie budou dle možností prodány stávajícím nájemníkům nebo v dražbě. Doba ukázala, že se naši občané umí o svůj soukromý majetek postarat a společně vlastněné domy prošly modernizací a zateplením. Obec Hlubočky má v současné době ve vlastnictví 110 bytů.

Postupně bychom se chtěli dostat do situace, kdy budeme mít v majetku jen 36 bytů ve dvou budovách DPS ve Vsi pro naše nejstarší občany a cca 15 bytů pro sociálně slabší občany v Dukle.

Vycházíme ze skutečnosti, že v obci jsou pravidelně byty na prodej i pronájem, příští rok bude nabízeno v Mar. Údolí 17 nových malometrážních bytů a stále jsou volné pozemky pro stavbu rodinných domů. Není tedy důvod, aby v obci byly další byty s nájmem jiným, než v běžně nabízených bytech.

Podpora spolků a klubů

V nedávné době se úspěšně rozběhla činnost mateřského centra, kde se setkávají maminky malých dětí, pořádají pro ně různé vzdělávací akce a v loňském roce (letos je opět plánovaná) uspořádaly velmi úspěšnou akci „Pohádkový les”.

Klub dětí a maminekBohužel z důvodu vybudování nové počítačové učebny v ZŠ v Mariánském Údolí přišly maminky o své zázemí ve škole a tak se budeme snažit najít jim jiné vhodné prostory. Pokud to bude možné, chtěli bychom různým spolkům a sdružením dát prostory pro stálé využívání – zde se inspirujeme především prostorem v radnici ve Velké Bystřici, který tamním spolkům (rybáři, zahrádkáři …) velmi dobře slouží.

Sloučení hasičů do jedné jednotky?

Hasiči Hlubočky - DuklaŘada našich spoluobčanů se na jedné straně vyžívá, na straně druhé vykonává velmi záslužnou činnost při záchraně majetku a lidských životů v organizacích sboru dobrovolných hasičů v Hlubočkách–Vsi a Hlubočkách–Dukle. Poloprofesionální jednotka JPO II s výjezdem jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu historicky převedená při privatizaci MORA MORAVIA pod obecní správu je v Hlubočkách–Dukle, jednotka JPO V je v Hlubočkách–Vsi.

Protože však náklady na obě jednotky činí bez investic více než 1 milion Kč ročně a udržování dvou jednotek v obci je zbytečně nákladné, uvažujeme o sloučení obou jednotek a účelnějším využití finančních prostředků včetně nezbytné obnovy vybavení jednotky.

Spolupráce s firmami a podnikateli

V neposlední řadě chceme oboustranně výhodně spolupracovat jak s velkými a významnými zaměstnavateli v obci (např. firmy MORA MORAVIA či Honeywell), tak menšími (např. hotel Akademie, ZAPA beton - lom Hrubá Voda apod.), i s drobnými živnostníky (obchody, pohostinství, služby…), kteří pro naše občany zajišťují řadu služeb. Část Hrubé Vody od lomu dále bychom chtěli vrátit dávnému účelu využití, tedy kromě bydlení našich spoluobčanů dalšímu rozvoji turistiky a rekreace.

Fotbalový klub HlubočkyPodpora sportu, kultury a dalších aktivit

Jsme a budeme aktivními členy Mikroregionu Bystřička, který společně řeší některé problémy regionu a v rámci kterého realizujeme řadu sportovních a kulturních akcí. Z prostředků obce budeme i nadále podporovat život sdružení a spolků v obci, které se starají o sport, kulturu, požární bezpečnost a jiné prospěšné aktivity.

Zkrátka řečeno, hodláme naší společnou prací a uvážlivým rozhodováním při řízení obce podpořit rozvoj občanské společnosti, příjemného bydlení a dostatku příležitostí pro rozvoj bydlení, práci i zábavu pro život našich obyvatel.

Tyto záměry rozvoje obce nejsou samozřejmě neměnné, budeme po celé období vycházet z možností rozpočtu obce a potřeby řešení naléhavých úkolů, které se mohou po čase objevit. V tomto případě jsme připraveni naše záměry v zastupitelstvu projednat a korigovat, o čemž budeme obyvatele obce samozřejmě také informovat.

Rada a zastupitelstvo obce Hlubočky

Rubrika: Co se děje v obci, Rada a zastupitelstvo | Téma: , , ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (21)

 1. ZUZI (10.08.2011 - 16:23) odpovědět IP: 77.48.155.21

  “Poděkování” Obecnímu úřadu a EÚ

  Děkujeme Obecnímu úřadu, že nám za peníze EU staví velká fotbalová a dětská hřiště přímo pod ložnicemi a obýváky našich domů.. Kdo toto navrhl v takové blízkosti obytných domů nebyl a asi při smyslech.
  Také děkujeme za odpověď zástupců OÚ za pohotové vyřešení naší stížnosti na hluk z těchto hřišť, který nás po celý den ruší v našich bytech.
  Jsme štvanci a vězni ve svých bytech, jelikož od ráno do večera musíme mít pozavíraná okna a to i takto nás z tohoto řevu, který jde z venku, bolí hlava. Kdysi byla na hřišti provozní doba od 8.00 hod do 20.00 hod a nyní je to snad neomezené, protože některé dny je hluk z hřiště ještě ve 22.00 hod večer. Jak se má člověk vyspat do práce a nebo si odpočinout???? Je to čím dál horší.
  Ale dobrá výmluva za to může EÚ - k smíchu nebo pro hloupé????? Myslím si, že to je jen lenost našich úředníků hledat vhodné řešení pro všechny. Dětská hřiště určitě potřebujeme, ale na vyhrazených místech - mimo obytnou zónu. I některé inteligentní maminky, které jsou rozumné, říkají, že toto by pod svými okny také nesnesly. A ten binec, který tam zůstane každý den!
  Hřiště není vůbec ohraničené , takže děti ničí vše na co přijdou v celém okolí. Tak ho osázejte kolem dokola stromy , kolem kolotoče je hlína, která vysychá a hrozně se práší. TO BY VÁS MĚLO TAKÉ ZAJÍMAT, KDYŽ TAKTO VELKÉ HŘIŠTĚ PROVOZUJETE!’
  Je to ostuda naší obce, že OÚ nehledá vůbec vhodné řešení jak nám pomoci ale raději hned řeší proč to nejde.Naši radní by měli mít zájem také o to, jak se nám v naší obci žije.Vůbec se nám nesnaží pomoci , abychom doma zase byli rádi, měli pohodu a aspoň trošku klidu!!!!!
  Lékaři měli dobré heslo -Děkujeme ……………………………………..

  1. ..... a co děti?? (11.08.2011 - 9:04) odpovědět IP: 88.146.150.236
  2. Sitařová Lenka (11.08.2011 - 15:32) odpovědět IP: 194.213.42.149

   Zaujal mě tento článek a ráda bych na něj zareagovala. Myslím, že v některých věcech má paní pravdu, ale měla by si uvědomit, že děti si musí také hrát. Pro rodiče s malými dětmi je důležité, že se hřiště nachází v blízkosti jejich bydliště, nedovedu si představit maminku, která každý den šlape se dvěmi ne-li více dětmi někam na hřiště, které je sice v tichu přírody, ale vzdálené od jejího bydliště. Paní má ke všemu silně negativní postoj a měla by si uvědomit, že i ona měla sama děti. Souhlasím s ní, ale v tom, že hřiště by mělo být upravené , případně osázené stromy. Myslím, že paní přehání o používání hřiště ve večerních hodinách. Ve svém okolí jsem se dosud nesetkala s maminkami, které by své děti nechávali vesele dovádět na hřišti i pozdě večer. Zajímavé také je, že dotyčná paní se pod článek vůbec nepodepsala. To také o mnoha věcech vypovídá, asi ji tam všichni mají moc rádi. S pozdravem hodně dětských hřišť a tolerantních paní (ještě, že jí nevadí, že zpívají ptáci). Sitařová Lenka

   1. taky názor (14.08.2011 - 18:16) odpovědět IP: 77.48.155.21

    Nedivím se, že se paní nepodepsala, protože ti, kteří se ozvali a rodiče upozornili na větší hluk - docházelo k hrubým nadávkám až sprostým urážkám. Dokonce jedné staré paní v přízemí v noci výrostci sprejem nastříkaly okno. Taky si myslím, že jde pouze o to hřiště u obchodu a v některých věcech s paní souhlasím. Bylo by asi záhodno toto hřiště trošku upravit.

  3. checheche (13.12.2011 - 19:33) odpovědět IP: 147.229.197.82

   I některé inteligentní maminky, které jsou rozumné, říkají, že toto by pod svými okny také nesnesly.

   :D :D za všechny peníze :D :D

 2. lojzavytocenej (11.08.2011 - 18:17) odpovědět IP: 88.146.150.2

  mila lenko nekdy je lepsi se nepodepsat

 3. lojzavytocenej (11.08.2011 - 18:18) odpovědět IP: 88.146.150.2

  jedina inteligentni maminka v marianskem je halapartna

 4. dalsi nazor (12.08.2011 - 10:20) odpovědět IP: 88.146.150.250

  Myslím, že paní trochu přehání, ale na druhé straně musím uznat, že minimálně jedno hřiště na sídlišti (a myslím, že právě toto paní myslí) je skutečně přímo pod okny a i věřím, že to lidem vadí. Nicméně to není chyba nás, maminek, ani těch dětí.. Je to holt jedna z daní za to, že bydlíme takhle všichni pohromadě. A ten hluk večer? Tak to už vůbec neni o maminkách s dětma, to už je o puberťácích… Taky mi vadí, když dělají binec, ale kam mají jít??? Ale je fakt, že binec na těch hřištích zůstává a to už se na hromadné bydlení svádět nedá!

  1. Jirka (12.08.2011 - 13:41) odpovědět IP: 88.146.150.2

   A pokud je to večer o puberťácích…. v obci je přece Obecní policie. Chápu, ž nemůžou být všude, ale ukázat se tam jednou začas, třeba by to nebyla až tak horké. Ale třeba se mýlim….

 5. Jiří (29.08.2011 - 8:06) odpovědět IP: 82.113.46.93

  Obecní úřad by měl sledovat také jak svítí pouliční osvětlení., zvláště v Hrubé Vodě. Aby svítilo si zaslouží obyvatelé i chataři.

 6. Jiřina (07.09.2011 - 11:53) odpovědět IP: 88.146.150.244

  Žiju v Mariánském Údolí už skoro 30 let,takže pamatuju dobu,kdy si děti hráli na všech třech hřištích na sídlišti.Je hodně úsměvné,že dříve si tam hráli,a podotýkám taky dělali kravál,i děti těch občanů,kteří si teď tak stěžují. Ale to už každý zapomněl.Co se týče hluku(křiku dětí) jsem ochotná zavřít okna a určitě se nebudu cítit jako vězeň ve svém bytě.Nepořádek je už jiná věc a tady je to bohužel dáno výchovou v rodině.Taky je pravda,že obec by mohla vybudovat dětská hřiště třeba na louce u lesa.Myslím si,že horní část louky by na to byla vhodná.

 7. Kuk (11.09.2011 - 11:45) odpovědět IP: 217.77.165.33

  No hlavne po nocni je to uzasny

 8. david chromek (11.09.2011 - 19:11) odpovědět IP: 217.170.97.34

  Hluk v obci je rok o roku čím dál větší a v neděli kdy by mohl být aspoň jeden den klid tak zase není protože se najdou bezohlední spoluobčané kteří potřebují nutně posekat trávu a nařezat dřevo nebo něco jiného stejně hlučného.Tak nevím jak to dopadne když si každý bude dělat co chce.Sousedské a mezilidské vztahy jsou tímto narušené.V okolních civilizovanějších státech a i u nás se najdou obce které už mají toto částečně vyřešené obecní vyhláškou.Ale u nás v obci po zkušenost které mám se bojím že to obec zase nechá na občanech ať se klidně poperou hlavně když nemusíme nic řešit a s těma co mají peníze hlavně být za dobře.

  1. Skandál.... (12.09.2011 - 13:05) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Naopak, je tu rok od roku větší klid!

   Když byli ve Voj. újezdu Libavá spojenci z Východu, třepaly se od dělostřelby okenní tabule každý druhý týden hodiny v kuse, vzpomeňte…;

   teď je to pohoda…;-)

   A sekačky?

   Ty mi vadí míň než neposečená tráva!

   Josef Hrbek

 9. david chromek (12.09.2011 - 16:22) odpovědět IP: 217.170.97.34

  Naopak,je tu rok od roku větší hluk!

  Dnes má doma pomalu každý motorovou kosu ,pilu,sekačku,fukar atd. jeden skončí a druhý začne.

  Poslouchat to v neděli to není žádná pohoda.

  Trávník to do pondělí vydrží.

  Vzpomeňte už je to více jak 20let a je to pryč.Z historie bychom se měli hlavně poučit a neopakovat stejné chyby i dnes.

  1. Josef Hrbek (12.09.2011 - 17:26) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Tož tak…..

   ……ještěže už jsou ti “spojenci” pryč!

   Mně vadit hluk vesnice, tj. motorová kosa, pila, sekačka, fukar, psi, krávy, slepice a jiná domácí havěť, křik zdravých dětí na hřištích, na jaře rozhlas ohlašující povodně, v létě muzika na zábavě a kravál venkovní diskotéky, na podzim střelba myslivců při honech a v zimě zvuk sněhových děl a techniky naopak sníh odklízející, asi se vesnici vyhnu a raději se odstěhuji do města, kde ve dne i v noci zvoní tramvaje, kostelní zvony a v poledne hraje orloj….,

   ….anebo tam, kde budu úplně ze všeho nejvíc spokojený, ne?

   Jedině snad, že by mi vadilo něco furt….., to je ale potom mooooc těžké - ne-li nemožné - zavděčit se mi, že…??

   Josef Hrbek

 10. Josef Hrbek (12.09.2011 - 17:50) odpovědět IP: 88.146.150.236

  Na http://www.hlubocky.eu jsem objevil anketu:

  ANKETNÍ OTÁZKA
  Byli byste pro zavedení nedělního klidu v obci? (Zákaz používání sekaček, motorových pil, cirkulárek apod.)

  Hlasoval jsem: Nevím….

  Ono by to nakonec asi dopadlo stejně jako (ne)pití alkoholu na místech určených Obecní vyhláškou jako “zakázana”, neměl by “kdo jak a co kontrolovat”, jak a za co případně “trestat”, proto bude možná lepší toto téma vůbec neotvírat a když bude přes den venku kravál, raději zavřít okna a v noci - tj. od 22.00h - už toto řeší Obecně závazná vyhláška…!!

  Josef Hrbek

 11. Jiřina (14.09.2011 - 11:43) odpovědět IP: 88.146.150.244

  Zakázat používání sekaček,motorových pil a podobného nářadí v neděli,by vůbec nebylo od věci.Mám taky zahrádku a snažím se tyto práce udělat do soboty,ale zůstane pak jen u toho? Nedávno jsem zaslechla rozhovor,kde si jeden občan stěžoval,cituji “ti ptáci ráno řvou,jak pominutí.Chtělo by to vzduchovku.” Na to rozum nestačí.

 12. kik (25.10.2011 - 5:16) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Takové blbosti jako dětský křik se tu řeší, ale co ty desítky aut co se denně ničí ježděním po zdevastované silnici???? to nikoho nezajímá? to snad ne!! kdo dal pokyn k rekonstrukci kanalizace když neměl peníze “na účtě”? to musel být s prominutím de*il!! Jak to jako míní obec řešit ??? to tu bude několik let taková cesta?!!!!!!!!!!!!!

 13. Ivule (19.11.2011 - 19:41) odpovědět IP: 77.48.155.43

  Každý slušný člověk ví, že by se měl dodoržovat tzv. polední klid 12-14 hod. Dle mého názoru zákaz sekaček v neděli je hloupost a při dodržování “polední pauzy” a trocha vzájemné tolerance by mohlo všchno klapat. Vždyť kdy tu práci asi máme dělat než o víkendu?Většina lidí chodí do práce a v týdnu na zahradní práce vážně nemá čas! Ale to asi naši spoluobčané, kteří nemají do čeho píchnout a vyhledávají jenom malichrené spory, asi nepochopí.

 14. david chromek (08.12.2011 - 17:26) odpovědět IP: 217.170.97.34

  Měl sem cestu na Hrubou vodu a něvěřil sem po čem se tam do Hluboček musí jezdit.
  Musí to být hrozné ničit si tak vlastní auto na které si člověk musel sám poctivě vydělat.
  Tak takhle vypadá ta demokracie každý si dělá co chce a chudák blbej to vyžere.
  Navrhuji natočit další díly seriálu expozitura v hlubočkách ideální prostředí.