Hasičská jednotka JPO-V v Hlubočkách-Vsi ukončila činnost

Publikováno 30. 01. 2012 v rubrice Co se děje v obci, Z historie obce « zpět « úvod

Konec roku 2011 byl pro hasiče ve Vsi smutným loučením se svou zásahovou jednotkou, tzv. JPO-V. Při té příležitosti se podívejme trochu do historie, abychom mohli lépe pochopit současnost této jednotky a vůbec Sboru dobrovolných hasičů v Hlubočkách-Vsi.

Zbrojnice hasičů v Hlubočkách-VsiZe staleté  historie měst a obcí, např. pro nás zajímavé blízké Olomouci i samotných Hluboček, jsou známy rozsáhlé požáry, které poničily řadu domů či dalších nemovitostí. Od jednoho domu, mnohdy dřevěného, chytly sousední, vítr požár rozfoukal a neštěstí bylo na světě. Lidem chybělo vybavení, byl nedostatek vody atd. Je známo nařízení Marie Terezie, že každá obec musí mít nádrž na vodu nebo rybník, aby bylo čím hasit, viz např. rybníček na Posluchově či někdejší rybník za dnešním obecním úřadem. Rovněž obce musely přijmout opatření v oblasti požární prevence i represe.

Hasiči v Hlubočkách od roku 1885

Ne jinak tomu bylo i v Hlubočkách, a tak kolem roku 1885 vznikly v krátké době po sobě v obci dokonce 3 hasičské sbory. Obec Hlubočky měla oproti jiným to specifikum, že měla na svém území dvě velké továrny Moravia. A tak tedy začaly v obci působit dvě závodní jednotky v obou závodech a později jedna obecní v Hlubočkách-Vsi.

Hasičský sbor s majiteli Moravie MachankyVýroba v Moravii byla poměrně vysoce požárně nebezpečná (např. slévárna v Mar. Údolí – velký požár po 1. světové válce, ale i výroba hřebíků a řetězů v Dukle s velkým požárem v 60. letech 20. století). Toho si byli majitelé Moravie plně vědomi, a proto o své jednotky pečovali a věnovali velkou pozornost jejich vycvičení a vybavení, viz např. známé fotografie Machanků s celým hasičským sborem závodu apod. Tak tomu bylo i po znárodnění po 2. světové válce a obě jednotky Moravie byly stále na velmi vysoké úrovni.

Požár řetězárny v Hlubočkách-Dukle v r. 1964:

Zásahy při požárech i povodních

Zásah hasičů ze Vsi při velkém požáru na LibavskuHasičský sbor ve Vsi byl tak trochu chudším příbuzným obou závody podporovanými sbory. Jeho úkoly v obci však byly také velmi důležité. Je třeba si uvědomit, že v nedávné minulosti hasiče např. z Olomouce nějaký požár v Hlubočkách více méně nezajímal, náklady plně hradilo město, tudíž fungovali pouze na území města, neměli možnost se o něm v krátké době vůbec dozvědět a silnice z Velké Bystřice do Hluboček se budovala až mezi válkami.

Kromě požárů můžeme vzpomenout i na celkem velké povodně, které naši obec sevřenou v úzkém údolí pravidelně postihovaly. A tak se ve sboru organizovala řada občanů obce, mnohé rodiny byly hasičské po mnoho generací.

Redukce jednotky v Moravii

Požár paneláku v Dukle v r. 1988Po roce 1989 však v této oblasti dochází k celé řadě změn. Jednak se buduje IZS (integrovaný záchranný systém) kraje s přímým dopadem do fungování hasičských jednotek. Noví majitelé závodů nemají zájem financovat dřívější závodní jednotky, zaměřují se jen na prevenci, a represi (tedy vlastní hašení požárů) ponechávají na profesionálních hasičích. Tak je silně zredukována jednotka v Mariánském Údolí pouze na práce uvnitř továrny a jednotka v Dukle je určena k likvidaci.

SDH v Dukle dostal přednost

Ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidlaZastupitelé obce se v tu dobu rozhodli tuto plně vybavenou a vycvičenou jednotku pro obec zachránit a převedli ji po dohodě s novými majiteli pod obec Hlubočky. Tato jednotka je obcí plně podporována a financována. Na jejím fungování v rámci IZS má zájem i HZS Olomouckého kraje a Olomoucký kraj samotný. To se projevuje jak dotacemi na vybavení jednotky, tak např. školením členů zásahové jednotky atd. Na fungování jednotky je ročně vyčleněno v rozpočtu obce cca 1 milion Kč.

Je nasazována především v obci, ale také všude v okolí dle potřeb profesionálních hasičů z Olomouce. Ti se nijak netají svým spoléháním na naše hasiče. V našem „konci”, kde končí silnice, je plno chat v rozsáhlých lesích a vzdálených destinacích a hasiči z Olomouce sem dojedou v delším, než zákonem předepsaném čase.

Ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidlaJenže tím pádem obec zabezpečuje a hlavně také financuje dvě jednotky hasičů, a to „tradiční” ve Vsi a pro obec „novou” v Dukle. To se v krátké době ukázalo jako neúnosné. Jen např. pořízení nové cisterny přestavuje investici 5–6 mil. Kč. Vybavení jednotky ve Vsi je silně zastaralé, nehledě na nutnost obnovy techniky v Dukle. Proto se nynější zastupitelstvo rozhodlo, že obec bude plně podporovat jen jednu jednotku, samozřejmě tu větší, vybavenější a vycvičenější. Navíc velmi úspěšnou ve výchově hasičského dorostu a v hasičském sportu.

Tomu dalo plně za pravdu i vyjádření HZS Olomouckého kraje. A tak zastupitelstvo obce na svém zasedání 12. 12. 2011 rozhodlo o zrušení jednotky JPO-V. a jejím začlenění do jednotky JPO-II v Dukle. Hasičům ze Vsi byl nabídnut přechod do této jednotky a jednotka rovněž převezme použitelné vybavení ze Vsi. Zbytek materiálu bude odprodán či zlikvidován.

Hasičská zábavaPoděkování hasičům z Hluboček - Vsi

I když to samozřejmě neznamená konec občanského sdružení SDH ve Vsi, bez zásahové jednotky a vybavení asi jeho existence nemá velký smysl. A tak se po zhruba 125 letech fungování hasičů ve Vsi naplnil jejich osud a jednotka skončila, aby ji v obci plně nahradila jednotka sousední – společná. Při té příležitosti je třeba si nejenom připomenout dlouhou historii jednotky.

Hasičská zábavaPředevším je třeba poděkovat všem minulým i současným hasičům ze Vsi za jejich práci pro obec a jejich obyvatele. Přejeme všem, kteří se rozhodnou pro přechod do jednotky v Dukle, aby se jim práce (a pro mnohé i životní koníček) dařila. Nám všem v obci pak přejeme, abychom práci našich hasičů vůbec nepotřebovali, ať již při požárech našich obydlí, záplavách při povodních či např. při vyprošťování zraněných při haváriích na silnicích a mnoha dalších nepříjemnostech, které na nás na každém kroku čekají.

PhDr. Ivo Černík, starosta, Ing. Antonín Plíska, místostarosta

Mohlo by vás také zajímat:

Požár paneláku v Hlubočkách-Dukle v r. 1988:

Rubrika: Co se děje v obci, Z historie obce | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.