Hasiči v létě nezaháleli

Publikováno 15. 10. 2013 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Bystrý čtenář si jistě všiml, že v našich novinách již delší dobu nevyšel článek o hasičích. Není to tím, že by hasiči z Hluboček usnuli na vavřínech, ale právě naopak, pořád je co dělat, a tak si člověk jen těžko hledá čas sednout k počítači a něco napsat. Ale podzimní mlhavé počasí dává více prostoru pro sednutí a napsání pár řádků, a tak si budete také moci počíst si a třeba i něco zajímavého dozvědět.

SDH HlubočkyZačnu výjezdovou jednotkou. Ta má svůj plán práce a školení, ale také výjezdy ke stavům, které vyžadují zásah hasičské jednotky. V rámci školení jsme se více zaměřili na různá nová zařízení a výbavu, kterou jsme v poslední době získali. Na řadu tak přišlo důkladnější školení na vyprošťovací zařízení, ale také bezpečnost práce při zásahu a zdravověda. Nesčetné hodiny potom strojníci a další členové strávili údržbou techniky. O tom že některá zásahová vozidla již dávno nesplňují požadavky na ně kladené, jsem zde již dříve psal, ale situace se možná brzy změní. Nechci však předjímat věci budoucí, a tak ještě chvíli zůstaneme v napětí.

Výjezdů bylo méně

Pokud jde o výjezdy, těch je lehce podprůměr, což lze určitě považovat za příznivou zprávu, i když takové hodnocení byste od hasičů asi nečekali. Z celkového počtu 14 výjezdů byl požár zastoupen sedmkrát, dopravní nehody dvakrát a technická pomoc pětkrát. U požárů se zmíním o hašení chaty na Hrubé Vodě 30. března, který s největší pravděpodobností založily děti, potom požár chaty 6. června v Suchém žlebu, kde se podařilo uchránit les od většího požáruy a také požár průmyslového komplexu v Holici, kde zasahovalo cca 15 sborů z širokého okolí.

Video: Požár chaty v Suchém žlebu 6. 6. 2013

Také nás častěji povolávají na dopravní nehody na rychlostní silnici R35, kde jsou nehody častějším jevem než na běžné silnici a mají zpravidla horší dopad na osoby, které se v těchto vozidlech nacházejí. Také proto bychom rádi během zimy zintenzivnili školení v této oblasti a zakoupili dataprojektor, který by měl umožnit využití elektronických školících materiálů, které IZS pro hasiče připravuje.

Další skupinou událostí jsou zásahy proti obtížnému hmyzu. IZS zasílá výjezdové jednotky pouze na případy, kde jsou osoby bezprostředně ohrožené tímto hmyzem. Co se týče naší jednotky, je možné po domluvě s vedením obce a velitelem jednotky provést takový zásah i u jiných případů, než jak bylo řečeno výše, ne vždy však je možno žadateli vyhovět. Do budoucna bychom rádi pořídili vysavač na hmyz, který zásah zjednoduší a zrychlí.

SDH HlubočkyPřišly i sportovní úspěchy

Hasič, to ovšem není pouze hašení požárů, ale také hasičský sport. Ten je považován za součást fyzické přípravy členů jednotky a u nás v dostatečné míře provozován. Především tedy mužskou částí. Na postupové soutěži nám ovšem štěstí nepřálo. Okrskové kolo jsme s přehledem vyhráli, avšak na okresním kole rozhodčí špatně vyhodnotil předávku a vlivem nehodnocení lepší štafety na nás zbylo nepostupové druhé místo.

Noční hasičská soutěž v MedlověChlapi se dále zúčastnili dalších 23 soutěží, kde 4× brali první místo a na dalších deseti končili na bedně, jak se říká stupni vítězů. Více se nám dařilo na soutěžích běhaných s dvěma hadicemi B, dobře rozběhnutý Tohatsu Cup jsme však ke konci nezvládli a přišli o umístění na čelních pozicích. Tradiční soutěž v Hlubočkách byla poznamenána deštivým počasím, ale i přes tu bídu se dá letošní soutěž hodnotit jako povedená.

Ženy se letos účastnily pouze tří soutěží, což je oproti loňskému roku zcela obrácená situace, protože ženy byly loni aktivnější než muži, svoji daň si však vybírá pracovní zaneprázdnění členek týmu.

Hasiči byli vidět i na kulturním poli, ať už při pořádání plesu nebo při spolupořádání různých kulturních akcí obce. Stejně jako letos bychom rádi i v příštím roce uspořádali Hasičský ples. Měl by se konat 1. února na sále KD s tím, že bychom rádi tuto událost okořenili nějakou zajímavou ukázkou. Kromě jiného náš sbor uspořádal jednodenní zájezd do lázní Jeseník a Lesního baru v Lipové.

SDH HlubočkyTaké mládež se činí

Konečně se dostávám také k naší mládeži, která nám i v letošním roce dělala radost. V letošním roce závodila dvě družstva, jedno mladších žáků a jedno starších žáků. Hra Plamen byla rozběhnuta již loni na podzim a pro naše týmy to bylo zklamání, na podobné výsledky jsme nebyli připraveni. Na jaře jsme potom dělali, co se udělat dalo, přesto mladším žákům se podařilo dostat se na celkové 7. místo, a starší žáci skončili na pěkném třetím místě.

Liga mladých hasičů v požárním útoku byla pro nás mnohem zajímavější. Mladší žáci absolvovali letos všechny závody a po konečném součtu bodů končili na pěkném osmém místě. Starší žáci byli mnohem úspěšnější a po třech prvních, třech druhých, jenom třetím a čtvrtém místě byli na stupínku nejvyšším a opět vrátili putovní pohár na rok do Hluboček. Gratuluji vítěznému družstvu ve složení P. Jahnová, V. Mlčáková, G. Štěpaníková, H. Klymusová, L. Frýbová, R. Mrňková a O. Navrátil.

Kromě toho se děti zúčastnily několika pohárových soutěží, kde také získaly výborná umístění. Velkým zážitkem byl pro děti i hasičský tábor v Jánských Koupelích, na němž bylo deset členů našeho SDH. Strávili jsme zde deset nádherných dní, počasí nám přálo a program tábora byl doslova nabitý událostmi, hrami i soutěžemi a věřím, že se všem účastníkům líbil.

Jak vidíte, hasiči v Hlubočkách nezahálí a i do budoucna udělají maximum v přípravě a výcviku, aby byli schopni dobře sloužit jak občanům, tak i obci. S přáním „Ohni zmar“ vám přeji příjemný a slunný podzim letošního roku.

Za hasiče Hlubočky, Zbyněk Brázdil

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.