Dvouletá záruční lhůta - kdy platí a jaká práva z ní pro zákazníka plynou?

Publikováno 18. 07. 2008 v rubrice O právu vážně i nevážně « zpět « úvod

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že příslušná ustanovení občanského zákoníku (tj. § 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění) o dvouleté záruční lhůtě se vztahují pouze na ty případy, kdy podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) prodává zboží v rámci své podnikatelské činnosti koncovému spotřebiteli (zákazníkovi).

Jedná-li se o tyto případy, odpovídá prodávající kupujícímu již v době prodeje za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, tedy především za to, že nemá žádné vady.

Zákon pojmem „shoda s kupní smlouvou” rozumí to, že zboží:

  • má jakost a užitné vlastnosti, které jsou ve smlouvě uvedeny anebo jsou popisovány prodávajícím či výrobcem, popř. jakost a užitné vlastnosti obvyklé u takového druhu zboží a odpovídají právním předpisům,
  • odpovídá sjednané množství, míra nebo hmotnost,
  • hodí se k účelu, který prodávající uvádí nebo pro který se věc obvykle užívá.

Dále, pokud si to vyžaduje povaha zboží, musí být součástí výrobku také návod v českém jazyce. Co nejdříve po převzetí zboží (respektive nejlépe již při jeho přebírání) je tedy vhodné si kupovanou věc překontrolovat právě z hlediska těchto parametrů.

Záruční lhůta - ilutrační fotoObčanský zákoník stanoví tzv. zákonnou záruční lhůtu u spotřebního zboží v délce 24 měsíců. Do roku 2003 činila záruční lhůta 6 měsíců, novelou občanského zákoníku poté došlo k jejímu prodloužení. I tak však lhůta 6 měsíců od převzetí zboží má stále svůj význam, protože objeví-li se v této době vada zboží (tj. zboží není ve shodě s kupní smlouvou ve shora uvedeném smyslu), předpokládá se dle občanského zákoníku, že zboží bylo takto vadné již při jeho převzetí. Spotřebitel má v takovém případě právo vybrat si odstranění vady buď prostřednictvím opravy věci, anebo její výměnou. Samozřejmě výhodnější je v takovém případě požadovat výměnu zboží za nový výrobek.

Objeví-li se vada na zboží až po 6 měsících od jeho převzetí, nelze již vycházet z právní domněnky existence vady při převzetí kupované věci. Spotřebitel má ale stále právo na odstranění vady, avšak prodávající může zvolit způsob odstranění vady. Je-li reklamovaná vada opravitelná, může celou situaci řešit „pouze” opravou výrobku, nikoli jeho výměnou za nový. Půjde-li však o vadu, kterou nelze odstranit opravou a která brání řádnému užívání, má kupující i tak nárok na výměnu výrobku (jeho vadné části).

Podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění musí být každá reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Pokud tedy tato lhůta uplyne, aniž by reklamace byla vyřízena, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

V souvislosti s poměrně dlouhou zákonnou záruční lhůtou (24 měsíců) je ale nutné mít na zřeteli to, že důvodem k reklamaci v žádném případě není tzv. běžné opotřebení. Reklamace není oprávněná, pokud vada byla způsobena nadměrným používáním věci, tj. užíváním věci v rozsahu větším, než je u tohoto druhu výrobku obvyklé a předpokládané. V takovém případě nárok na výměnu či odstranění vady nevznikne, a to i když se zboží poškodí ještě před uplynutím záruční lhůty. V pochybnostech, zda vada byla způsobena nadměrným používáním věci či nikoli, by v případě soudního sporu rozhodoval zřejmě znalecký posudek.

Zbývá dodat, že v souvislosti s reklamací vad mohou kupujícímu vzniknout i další práva (zejména právo od kupní smlouvy odstoupit či požadovat slevu), z důvodu zjednodušení i omezeného rozsahu článku však tyto další právní aspekty reklamace vad nejsou blíže rozváděny.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc

Rubrika: O právu vážně i nevážně |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

  1. Filip Bahner (16.10.2016 - 18:27) odpovědět IP: 94.242.73.186

    Dobrý den, můžete mi poradit, zda-li mimo zákonnou lhůtu 2 roky se vztahuje na zboží, které je komponentem, nebo-li náhradní díl, avšak zakoupený jako koncovému zákazníkovi. Mám za to, že jsem si koupil ND jako výrobek s 2 letou zákonnou zárukou.
    Firma mě však tvrdí, že na ND se nevztahuje záruka, neboť nebyl namontován odborným pracovníkem, nebo autorizovaným servisem. Ale to znamená, že já poskytnu tento výrobek další osobě. Chci vyreklamovat výrobek - ND, který jsem v 12. měsíci 2015 zakoupil, a po 11 měsících nefunguje. Montáž jsem si prováděl sám. Odborná montáž znamená zasadit výrobek do spotřebiče a připojit elektro patici, která lze připojit pouze jedinnou možností svým tvarem.

    Děkuji za radu.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.