Dům, kde se zrodila Moravia

Publikováno 25. 07. 2009 v rubrice Z historie obce « zpět « úvod

Počátky průmyslu v Hlubočkách a v Mariánském Údolí sahají sice daleko do minulosti (dvacátá léta 19. stol.) a jsou spojeny se jmény jedněch z prvních podnikatelů v hutnictví, Josefa Zwierziny a později rodinného klanu Rothschildů, avšak trvalého rozvoje doznaly závody až s příchodem rodiny Machanků a se zavedením železářské výroby. Podívejme se blíže, kde a jak tito pozdější významní průmyslníci začínali.

Čelní pohled na dům s železářským obchodem Moravia na přelomu 19. a 20. stoletíVýznamu podniku Moravia a snaze jeho majitelů o šíření dobrého jména a proslulosti firmy vděčíme za vznik a uchování některých zajímavých dokumentů. Patří k nim také série fotografií z roku 1904, která je uložena ve Státním okresním archivu v Olomouci.

Na snímcích  byly zachyceny snad všechny součásti továrny od parních strojů a generátorů přes tavicí pece a různé dílny až po podnikovou tiskárnu, prodejny a obchodní zastoupení.

Centrála Moravie sídlila v Olomouci v měšťanském domě, ve kterém se dávno předtím začala psát její historie. Ačkoliv byl dům Ignáce Machanka na Dolním náměstí č. 48 znám pod označením „Zur silbernen Schaufel” (něm. u stříbrné lopaty), prodávalo se v jeho obchodě zboží převážně železné.

V Kronice olomouckých domů od Wilhelma Nathera se dočítáme, že „ …do svého vlastnictví rodina dům získala roku 1770, kdy jej zakoupil Jan Machánek z Uherského Brodu, jenž byl předtím obchodníkem se železem v Holešově” a že už roku „…1761 získal měšťanské právo v Olomouci a současně požádal o povolení provozovat v místě obchod s železem.”

Od roku 1824 byl majitelem domu Ignác Karel Machánek, obchodník s železem. Jakkoli to zní překvapivě, i v současnosti, po 240 letech se zde prodává železo, jen se dnes nazývá Domácí potřeby. Je to pěkný příklad tradice, kterou běžně nevnímáme a uvědomíme si ji až při bližším pohledu.

Co přimělo obchodníka k založení vlastní tovární výroby? Byla to především snaha, vyrábět  úspěšný artikl ve vlastní režii a maximalizovat tak zisk. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska od Milana Myšky k tomu uvádí: „Ignaz Karl Machanek koupil roku 1854 tzv. Josefský hamr mezi Hlubočkami a Hrubou Vodou od barona Salomona Mayera Rothschilda a zavedl zde výrobu hřebíků a plechového zboží. … Roku 1861 koupil od barona Anselma Salomona Rothschilda zbývající část železáren v Mariánském Údolí. Roku 1870 transformoval podnik na akciovou společnost.”

Okolí Josefského hamru bylo v té době relativně pusté a teprve růst závodu spojený s přílivem pracovních sil vedl ke vzniku osady, která byla nazvána „Nägelfabrik” tedy „Hřebíková”. Stejně tak růst a význam Mariánského Údolí se odvíjí především od vzniku podniku pod vedením Machanků.

Na výše zmíněných historických a soudobých snímcích měšťanského domu na Dolním náměstí vidíme ono místo, kde se všechen tento vývoj započal.

Autor: Marek Bohuš
Foto:
Státní okresní archiv v Olomouci a archiv autora

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.