Do 10. února 2012 můžete žádat o dotace na kulturu, sport a ostatní činnost

Publikováno 04. 01. 2012 v rubrice Kultura, Sport, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Obec Hlubočky vyhlašuje výzvu pro dotace na neziskovou kulturní, sportovní a ostatní činnost pro rok 2012. Žadatelé se mohou přihlásit do 10. února 2012 prostřednictvím podatelny Obecního úřadu v Hlubočkách.

Dotace jsou určeny zejména pro pořadatele veřejných akcí v obci, mezi kterými mohou být fyzické i právnické osoby, sdružení a spolky, sportovní kluby apod. Žádosti musí být vyplněny a předány v písemné podobě.

Ilustrační foto

Postup schvalování dotací

Vyplněné žádosti převezmou nejprve kulturní a sportovní komise, které doporučí obecní radě rozdělení finančních prostředků z připraveného rozpočtu. Po projednání a schválení radou a zastupitelstvem budou všichni zájemci do 30 dnů vyrozuměni a v případě přidělení dotace vyzváni k podepsání smlouvy.

Předložené projekty musí splňovat následující podmínky a kritéria:

  • formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci, včetně všech příloh
  • obsahové naplnění vyhlášených dotačních titulů
  • určení akce pro širší veřejnost
  • předpokládaný vlastní podíl žadatele na celkovém rozpočtu nákladů akce

Více informací naleznete v zásadách pro poskytování dotací.

Přílohy – dokumenty ke stažení:

Potřebné dokumenty musí projít podatelnou obecního úřadu do 10. 2. 2012.

V případě nejasností a dotazů se žadatelé mohou obrátit na tajemnici OÚ Hlubočky Ing. Balharovou (tel. 585 359 015, e-mail: balharova@hlubocky.cz).

Rubrika: Kultura, Sport, Zprávy z úřadu | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.