Dotace pro zemědělce a podnikatele

Publikováno 24. 10. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Informace z okolí, Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Místní akční skupina Bytřička vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader Regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova Osa IV. leader.

Vyhlašované Fiche

Program rozvoje venkovaPriority a cíle Strategického plánu LEADER Regionu Bystřička jsou prezentovány v rámci 6 Fichí, které byly vypracovány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu území a průzkumy mapující skutečné potřeby místních subjektů a připravované projekty.

Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných v souladu s jednotlivými Fichemi by mělo dojít k reálnému naplnění vizí Regionu Bystřička.

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci. Do třetí výzvy jsou pro příjem projektových žádostí vybrány následující Fiche:

Fiche č. 1 - Rozvoj zemědělských podniků

  • Finanční alokace cca 1.000.000,- Kč

Fiche č. 4 - Podpora podnikání v regionu

  • Finanční alokace cca 1.000.000,- Kč

Podrobný  popis financovaných aktivit je uveden v rámci jednotlivých Fichí  na www.masbystricka.cz 

Termín příjmu žádostí na MAS

Žadatel předá  žádost na sekretariátu MAS Bystřička v termínu od 16. listopadu do 4. prosince 2009. Žádosti budou přijímány v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, a to po předchozí telefonické domluvě. Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. Při konečném hodnocení projektů v případě rovnosti bodů  rozhoduje také datum a čas podání žádosti.  

Místo podání

Sekretariát MAS Bystřička, Zámecké náměstí 81, 783 53 Velká Bystřice. 

Kontakt pro další informace

Rubrika: Co se děje v obci, Informace z okolí, Zprávy z úřadu | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.