Digitální vysílání - 2. díl - Co je potřeba pro příjem DTV?

Publikováno 05. 03. 2009 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Jak a co je potřeba pro příjem DTV?

Pro příjem zemské digitální televize je potřebné nejdříve ověřit zda v místě uvažovaného příjmu je dostupnost signálu zemského digitálního televizního vysílání. Mapy pokrytí signálem jsou dostupné na stránkách provozovatelů digitálních sítí (České radiokomunikace a.s., Czech Digital Group a.s. a ČESKÝ TELECOM a.s.), kde jsou uveřejňovány i aktuální informace o stavu vysílání.

Set Top BoxPřijímat zemské digitální televizní vysílání je možné za použití stávajícího analogového televizoru doplněného set-top-boxem (zařízení schopné dekódovat digitální signál a převést ho na analogový signál zobrazitelný na analogovém televizoru) nebo prostřednictvím televize s vestavěným digitálním přijímačem (tunerem). Pro příjem signálu lze v některých případech využít stávající přijímací anténu nebo při dostatečné síle signálu lze použít anténu pokojovou. Jednou z výhod digitálního televizního vysílání je, že jeho kvalita při dostatečné síle signálu v místě příjmu je neměnná (není znehodnocen tzv. zrněním, duchy atd., které doprovází analogové vysílání).

Bude naše současná televize fungovat nebo si musíme pořídit novou?

TelevizeTaké starý televizor vám může i v době digitálního vysílání dobře sloužit. Je ale potřeba připojit k němu přídavné zařízení, tzv. set-top-box, které umožní příjem digitálního zemského, kabelového nebo satelitního televizního vysílání. Má-li vaše televize konektor SCART, můžete si pořídit téměř jakýkoliv set-top-box, protože právě SCART je nejrozšířenějším konektorem, zajišťující kvalitní propojení jednotlivých zařízení (jako třeba video, DVD přehrávač a další).

Pokud má váš televizní přijímač pouze anténní vstup a nový televizor si nechcete pořizovat, hledejte set-top-box s modulátorem (RF výstup). Ten s televizorem propojíte běžným anténním kabelem. Toto řešení sice poněkud zhorší kvalitu signálu, ale i tak bude získaný obraz s velkou pravděpodobností výrazně kvalitnější, než jaký jste dosud měli.

Proč je nutné vypnout zemské analogové televizní vysílání?

Ilustrační fotoZemský digitální přenos televizního signálu využívá stejné kmitočtové pásmo jako současné zemské analogové vysílání, ale činí tak mnohem hospodárněji. Díky tomu je možné ve stejných kmitočtových pásmech vybudovat více vysílacích sítí, a tím nabídnout divákovi více programů v lepší kvalitě zejména v oblastech se špatným dosavadním příjmem televizního signálu. Zemské digitální vysílání navíc není náchylné na odrazy signálu od překážek ani jeho překrývání. Aby výhody digitálního televizního vysílání mohlo využívat co nejvíce obyvatel, doporučila Evropská komise členským státům EU, že analogové televizní vysílání uvolní prostor právě digitálnímu způsobu vysílání v období roku 2010 až 2012.

Kdy dojde k úplnému vypnutí zemského analogového televizního vysílání v ČR?

Úplné vypnutí zemského analogového televizního vysílání je stanoveno na 31. 12. 2012 s tím, že tento termín je nejzazší. Předpokládá se však, že k úplnému vypnutí dojde již dříve, ale vše bude závislé na rychlosti výstavby nových sítí s požadovaným pokrytím obyvatelstva ČR.

Co je Technický plán přechodu (TPP)?

Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP) bude transparentně určovat časový harmonogram přechodu ČR na zemské digitální televizní vysílání. TPP bude sestaven na základě výsledků a závěrů regionální radiokomunikační konference ITU (RRC 04/06), jejímž výsledkem bude nový kmitočtový plán pro III, IV a V pásmo rozhlasové služby.

Proč jsou některé kanály dostupné pouze v rámci digitálního televizního vysílání a nejsou také vysílány analogově?

V České republice není dostatek kmitočtů, které by umožňovaly vysílání více než čtyř celoplošných televizních programů v rámci sítí zemského analogového televizního vysílání. Ve vybraných lokalitách ČR (oblasti: Praha, Brno, Ostrava) už bylo zahájeno pravidelné zemské digitální televizní vysílání vybraných televizních programů. Výstavba digitálních sítí bude znamenat rozšiřování pokrytí digitálního vysílání v dalších lokalitách ČR.

Jaký je rozdíl mezi zemským a satelitním digitálním televizním vysíláním?

Prakticky jsou oba způsoby vysílání stejné, jen se v případě zemského vysílání signál přijímá běžnou anténou (pokojovou nebo střešní) a v případě satelitního vysílání prostřednictvím satelitní antény (paraboly). Je však možné si pořídit i kombinované přijímače tzn. umožňující příjem zemského i satelitního digitálního televizního vysílání. V případě příjmu satelitního digitálního televizního vysílání je však nutné počítat s tím, že pro příjem některých programů je zapotřebí dekódovací karta. Programová nabídka zemského digitálního televizního vysílání může být odlišná od programové nabídky satelitního digitálního televizního vysílání.

Co je digitální televize (DVB)?

Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání.

Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0.
Přínosem DVB je vyšší kvalita obrazové i zvukové informace, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivní služby atd.

Co je zemské digitální televizní vysílání (DVB-T nebo DTT)?

Zemské digitální vysílání z hlediska přenosové sítě je obdobou zemského analogového vysílání. Vysílání je provozováno v kmitočtových pásmech VHF (III TV pásmo) a UHF (IV a V TV pásmo) určených pro rozhlasovou službu. Příjem vysílání je možný na venkovní nebo vnitřní anténu (podle intenzity signálu v místě příjmu).

Zemské digitální televizní vysílání zároveň umožňuje příjem v pohybujícím se dopravním prostředku a lze jej využít např. ve vlaku, autobuse). Pro vysílání v České republice byl zvolen standard ETSI EN 300 744. Český telekomunikační úřad stanovil, pro řádné zemské digitální televizní vysílání v jedné digitální síti (multiplexu), vysílání minimálně 4 programů s obrazovou kvalitou PAL kódovaných v doporučeném standardu MPEG 2.

Leopold Bubeníček
Zdroje: iDnes, internet

Rubrika: Zajímavosti |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.