Dějiny se přepisovat nedají, paměti by se měly zachovávat

Publikováno 05. 02. 2010 v rubrice Z historie obce « zpět « úvod

Je již poměrně málo pamětníků předválečného, válečného a těsně poválečného období v naší obci (mám na mysli 2. světovou válku) a také autentických dokumentů, které tuto dobu mapují. Přesto však stále existují občané, kteří by mohli mít k dispozici různé písemnosti, fotografie a také příběhy z této doby.

Období II. světové války

Pokud tomu tak je a tito občané by měli zájem o jejich zveřejnění, mohu jim dát kontakt na publicistu a spisovatele Romana Cílka, který se zabývá v literatuře faktu právě tímto obdobím a který by tyto příběhy mohl zpracovat a následně publikovat.

Mariánské Údolí - Sokolovo (Morastav) - 1955Poválečná léta 1948 - 1969

Další oblastí by mohla být léta 1948 až 1969, kdy již pamětníků i dokumentů může být k dispozici více a různé příběhy by se tedy mohly týkat nejen života v naší obci, ale i v největší naší továrně - Moravii.

Doba normalizace

Mariánské Údolí - kurty Na Letním - kolem r. 1970Třetím okruhem by pak byla doba tzv. “normalizace” (od roku 1969 do roku 1989). Zde by byly jistě zajímavé dokumenty a paměti o vpádu vojsk Varšavské smlouvy a následné okupaci, o  personálních prověrkách, prověrkových komisích, činnosti lidových milicí a další osobní příběhy občanů, kterých se tato doba přímo dotkla.

Sametová revoluce

Zatím posledním historickým obdobím by mohly být příběhy a příhody z let 1989 až 1990, z doby tzv. “sametové revoluce“. Jistě by bylo zajímavé zachovat různé dokumenty, fotografie nebo i příběhy z těchto let. Co se tehdy dělo v obci, na školách, v továrnách, zda a jak např. zasahovali místní milicionáři v Praze. Pamětníků již bude poměrně hodně, stejně tak i dokumentů.

Uchovávejte archiválie pro budoucí generace

Kronika obce Hlubočky

Cílem této výzvy je, aby naši občané provedli určitou archivaci těchto dokladů vč. osobních příběhů a to hlavně pro budoucí generaci. Sami možná nejlépe víte, že mnohé dokumenty byly skartovány nebo prostě zmizely. A právě osobní vzpomínky, které byste si sepsali a uložili, by po dalších 20 až 50 letech mohly pomoci mapovat dějiny této obce.

Máme sice kroniky, ty původní nejsou údajně k dispozici a ty poválečné určitě neobsahují některé události. Zveřejnit tyto vzpomínky by pak mohli především odborníci - lidé zabývající se jednak historií a spisovatelé z oblasti tzv. literatury faktu.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.