Cyklostezka Velká Bystřice – Mariánské Údolí

Publikováno 28. 02. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Informace z okolí « zpět « úvod

Ve středu 25. 2. 2009 se konalo ve velkém sále KD v Mariánském Údolí setkání starostů města Velká Bystřice a obce Hlubočky s majiteli objektů a pozemků dotčených realizací projektu „Cyklostezka Velká Bystřice - Mariánské Údolí”.

Stezka pro cyklistyInvestory akce jsou město Velká Bystřice a obec Hlubočky. Většina nákladů bude hrazena z dotací fondu EU - Regionální operační program (ROP). Stavba by měla být zahájena v březnu 2009 a ukončena v červenci 2009. Koordinátorem stavby za město Velká Bystřice bude pan Ing. Štempírek - mobil 728 625 492 - na kterého se mohou občané obracet s operativními dotazy. Za obec Hlubočky nebyl zatím koordinátor určen. Věřím, že tomu tak bude co nejdříve a OÚ Hlubočky toto zveřejní.

Cyklostezka povede prakticky ve stejné trase jako nyní, některé úpravy budou na katastru Hluboček v oblasti Burku a přejezdu k restauraci V Údolí (lidově U Potkana). Větší část této investice bude v režimu tzv. Cyklotrasy, to znamená, že bude umožněn i vjezd motorových vozidel uživatelům přilehlých nemovitostí (chat, pozemků), a to za přísných bezpečnostních podmínek. Po trase se budou moci pohybovat i chodci.

Zlepšení dostupnosti

Jak tomu obvykle bývá, ozvaly se hlasy proti tomuto projektu, ale velká většina dotčených majitelů nemovitostí pochopila, že se jim vlastně zlepší dostupnost k jejich chatám. Pro snazší pochopení lze velmi zjednodušeně a nepřesně říci, že se jedná o „opravu stávajícího povrchu” cesty. V určitých místech se oba investoři pokusí napravit některá pochybení skutečného stavu hranic pozemků v návaznosti na katastrální mapy. Jedná se o posuny v průměru 50 cm a tam, kde současní majitelé odmítnou své části pozemků odprodat, bude v těchto úsecích cyklostezka zúžena.

Realizací stavby budou pověřeny firmy Strabag a Insta a jejich přítomní zástupci vyjádřili zájem na tom, aby realizace projektu co nejméně zatěžovala uživatele nemovitostí.

Tuto informaci zveřejňujeme i proto, že se realizace stavby nedotkne jenom majitelů nemovitostí, ale i dalších občanů, kteří tuto cestu běžně nebo náhodně využívají (cyklisté, turisté, zaměstnanci podniků a firem v MÚ nebo Hlubočkách). Musíme tedy počítat s tím, že každá oprava nebo výstavba komunikace přinese na určitou dobu omezení provozu, ale osobně věřím, že se jedná o velmi prospěšnou akci a nakonec budeme moci konstatovat, že došlo k podstatnému zlepšení oproti současnému stavu.

Leopold Bubeníček

Rubrika: Co se děje v obci, Informace z okolí | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

  1. Bubeníček (27.03.2009 - 12:44) odpovědět IP: 85.70.111.150

    Pan starosta Obce Hlubočky splnil svůj slib daný občanům a sděluje, že kontaktním pracovníkem za Obec Hlubočky při problémech občanů, dotčených přímo výstavbou cyklostezky, je pan Ing. Polzer, telefon 585359006. Děkujeme a rádi zveřejňujeme. Leopold Bubeníček

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.