Co dělat po dopravní nehodě?

Publikováno 28. 01. 2009 v rubrice O právu vážně i nevážně « zpět « úvod

Dopravní nehoda - ilustrační fotoK 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která podstatným způsobem mění dosavadní postupy v případě dopravní nehody. Každá dopravní nehoda je výjimečnou událostí a pro její účastníky představuje vysoké psychické vypětí i silný emotivní zážitek, proto je dobré předem vědět, jak by v takovém případě měl člověk postupovat.

Dosavadní postup spočíval v tom, že dopravní nehoda byla některým jejím účastníkem oznámena Policii ČR, která dříve či později na místo nehody dorazila a provedla prvotní úkony. Od prvního ledna letošního roku ale platí, že Policii ČR nebudeme již k dopravní nehodě volat v těchto případech:

  • při nehodě nedošlo k žádnému zranění či dokonce úmrtí,
  • nevznikla škoda, a to v jakékoli výši, na majetku třetí osoby (například nedošlo k poškození zaparkovaného vozidla apod.), ani k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značka, svodidla),
  • nedošlo k poškození obecně prospěšného zařízení (např. telekomunikačního sloupu, elektrického stožáru, přejezdové zabezpečovací zařízení) nebo životního prostředí (únik provozních kapalin z vozidla),
  • škoda na některém zvozidel, včetně přepravovaných věcí, zjevně nepřevyšuje limit 100.000,- Kč; škody na vozidlech se přitom nesčítají(!), to znamená, že škoda nad 100.000,- Kč by musela být způsobena na jednom vozidle, aby bylo nutné volat Policii ČR,
  • po dopravní nehodě jsme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci a
  • účastníci sepsali a podepsali záznam o dopravní nehodě.

Důležitou změnou je i to, že policii není nutné automaticky volat v případě, pokud půjde o škodu na vozidle, které je v majetku třetí osoby (například zaměstnavatele, leasingové společnosti, jiného člena rodiny), jestliže jsou splněny shora uvedené podmínky.

V praxi bude zřejmě činit největší problém odhad škody. Novela zákona však nakonec neobsahuje povinnost hradit zbytečný výjezd Policie ČR, ukáže-li se, že škoda na žádném vozidle nepřesáhla hranici 100.000,- Kč.

Důležitou povinností účastníků dopravní nehody (řidičů) je, že si vzájemně prokáží totožnost a vyplní a podepíší zápis o tom, kdo dopravní nehodu zavinil. Pokud ale některý z účastníků odmítne tento doklad vyplnit (nedojde například k dohodě o tom, kdo nehodu zavinil), pak nezbude než policii zavolat. Ze zákona sice přímo nevyplývá nutnost použít konkrétní formulář, ale v praxi se bude asi stejně nejvíce používat tzv. euroformulář  - záznam o dopravní nehodě (dokument PDF 27 kB).

I když tedy není bezpodmínečně nutné průběh dopravní nehody zaznamenat do konkrétního formuláře (v případě potřeby je možné sepsat okolnosti dopravní nehody na obyčejný papír), je dobré s sebou zmíněný doklad o průběhu dopravní nehody (euroformulář) vozit. Lze jej získat buď přímo od své pojišťovny, anebo je možné ho stáhnout z webových stránek pojišťoven. Lepší je však si formulář vyzvednout v pojišťovně, protože jako originál je průklepový, se dvěma kopiemi. Některé pojišťovny nabízejí dokonce tři kopie, každou v jiném světovém jazyce.

Vhodným doplněním formuláře dopravní nehody je i fotodokumentace místa nehody například prostřednictvím mobilního telefonu, který má zabudovaný fotoaparát.

Škodu následně uplatňuje u své pojišťovny ten řidič, který dopravní nehodu způsobil. Pokud je vinna oboustranná, budou škodu likvidovat pojišťovny obou účastníků.

Mgr. et Bc. Karel Šiška, MSc

Rubrika: O právu vážně i nevážně | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.