Zprávy z úřadu

Zde umisťujeme aktuální a praktické informace pro občany týkající se zejména činnosti jednotlivých odborů obecního úřadu.

21. obecní ples

Obec Hlubočky Vás zve na 21. obecní ples, který se uskuteční 23. ledna 2016 na sále Kulturního domu Na Letním. Podrobné informace naleznete na přiloženém plakátu. ...

06. 01. 2016 Celý článek Rubrika: Kultura, Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Hlubočští hasiči získali novou autocisternu

V Hlubočkách i u profesionálních hasičů nebylo žádným tajemstvím, že naši hasiči vykonávají svou náročnou a často nebezpečnou práci s automobilovou cisternou ve stáří více než 32 let, kterou zdědili ještě z bývalé Moravie. V minulosti se v rozpočtu obce...

02. 12. 2015 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu, Černá kronika, policie a hasiči Komentáře (3)

Regenerace sídliště v Dukle

Není pochyb o potřebě modernizace a humanizace (tedy přizpůsobení prostor pro lepší život jejich obyvatel) obou sídlišť v Hlubočkách, které byly vystavěny v 70. a 80. letech minulého století. V každém sídlišti žije přes 1 000 obyvatel. Je jejich...

29. 05. 2015 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu Komentáře (3)

Recyklujte s hasiči elektrospotřebiče

Sbor dobrovolných hasičů oznamuje občanům Hluboček, že bude pořádat zpětný odběr elektrospotřebičů. Elektrospotřebiče se budou odebírat každý první a druhý čtvrtek v měsíci v době od 17 do 18 hodin ve sběrném místě vedle bývalé hasičské zbrojnice...

29. 01. 2015 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Nová síť varovného a vyrozumívacího systému v obci

Koncem roku 2013 bude v obci ve všech jejich částech vybudován výstražný a varovný systém pro omezování rizik povodní a jiných mimořádných událostí. Jedná se zejména o lokální varovný systém pro sledování úhrnu srážek a...

14. 11. 2013 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu Komentáře (5)

O komunikacích v obci

Po delší době připravila redakční rada obecního zpravodaje jeho další číslo. Rozhodla se zaměřit jednotlivá čísla více tematicky a pro toto první číslo bylo zvoleno téma komunikace v obci. Protože se v této oblasti událo a ještě...

16. 10. 2013 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu Komentáře (18)

11. Výzva k předkládání projektů MAS Bystřička, o. p. s.

Dovolujeme si oznámit všem potenciálním žadatelům vyhlášení 11. Výzvy k předkládání projektů v souladu se Strategickým plánem Leader. Výzva je určená pro Fiche 2, 5 a 7 a rozděleno v ní bude celkem 3.087.318,- Kč. Příjem...

15. 04. 2013 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Přehled realizovaných investičních akcí obce v období 2011–2012 a záměry obce na období 2013–2014

Vážení spoluobčané, vstup do nového roku 2013 je určitým přelomem čtyřletého volebního období a nabízí se nám tedy vhodná příležitost alespoň stručně zhodnotit konání vedení obce v investiční oblasti v uplynulých dvou letech, ale...

14. 02. 2013 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu Komentáře (2)

Vítání občánků 16. února

Dne 16. února 2013 se bude konat vítání občánků. Vyzýváme proto rodiče nově narozených občánků obce Hlubočky, kteří jsou narozeni v období od 1. října 2012 do 31. ledna 2013 a chtějí se tohoto slavnostního...

30. 01. 2013 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Výsledky prezidentských voleb v Hlubočkách

V historicky první přímé volbě prezidenta České republiky přišlo k volebním urnám v obou kolech přibližně 55 % oprávněných voličů v obci Hlubočky. Místní občané jednoznačně podpořili svou volbou nového prezidenta Miloše Zemana (SPOZ). Volební účast...

26. 01. 2013 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Zprávy z úřadu Komentáře (8)