Okénko radního

V této rubrice dostávají slovo jak radní, tak i zastupitelé obce. Mají zde prostor vyjádřit svoje názory, postoje, námitky…

Projekty a plány v pololetí roku 2012

Vážení spoluobčané, rok 2012 se přehoupl do své druhé poloviny a je namístě informovat občany o tom, jak se zastupitelům, radě i obecnímu úřadu daří či nedaří řešit problémy obce v tomto roce. O které akce se...

13. 08. 2012 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Okénko radního Komentáře (0)

Slovo starosty a místostarosty ke konci roku 2010

Přiblížil se konec roku, a to je vždy příležitost ke krátkému zamyšlení nad tím, co nám tento rok přinesl a co nás čeká v roce následujícím. Tím více, že letošní rok byl rokem volebním, a...

22. 12. 2010 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (0)

Jak jsme na tom s dotacemi?

Podle zatím pouze neoficiální informace je velmi pravděpodobné, že naše obec uspěla v žádosti o dotaci na vybudování kanalizačního sběrače Hlubočky-Dukla. O tuto stěžejní dotaci v řádech desítek milionů korun se obec a její zastupitelé pokouší již...

21. 09. 2009 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Okénko radního Komentáře (0)

Jezevčíka do rady? To raději ne

Sleduji diskusi, kterou vyvolal můj článek „Správné řešení, nebo útěk před odpovědností?”, který se týká dovolení pátého člena rady obce. Z pohledu obce se podle mě jedná o skutečně důležitou otázku, proto stojí za to vyjádřit...

10. 02. 2009 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (6)

Správné řešení, nebo útěk před zodpovědností?

Na posledním zasedání zastupitelstva byl opět projednáván problém způsobený nedovolením pátého člena obecní rady. Vzhledem k tomu, že tato situace může mít dlouhodobější dopad na fungování naší obce, stojí za to ji okomentovat a znovu...

27. 01. 2009 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (10)

K současnému stavu v zastupitelstvu bez emocí

Nedovolením pátého člena rady obce na posledním zasedání zastupitelstva obce nastala situace, kdy kompetence rady přešly na zastupitelstvo, a to až do doby zvolení nového člena rady. Zbývající členové rady o funkci radních nepřichází, pouze...

02. 10. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo Komentáře (2)

O nevraživosti, udavačství a neochotě si vyjít vstříc

Ve středu 17. 9. 2008 proběhlo jedno z dalších zasedání zastupitelstva obce. Když jsem do tohoto výběru obyvatel před dvěma lety kandidoval, neměl jsem valné mínění o složení zastupitelstva. Dnes, po necelých dvou letech práce v zastupitelstvu obce...

19. 09. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (5)

Volba nového člena rady obce

Rezignací pana Josefa Hrbka na funkci člena rady obce došlo k situaci, kdy podle příslušných ustanovení zákona o obcích musí být na nejbližším zasedání zastupitelstva obce zvolen nový radní na místo odstoupivšího. Rada obce Hlubočky má...

21. 07. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo Komentáře (4)

Malé ohlédnutí

Více než rok uplynul od zasedání zastupitelstva, na kterém zastupitelé zvolili novou radu obce. Co vše se během toho roku změnilo či podařilo udělat? Předně začněme tím, co se nestalo. Nedošlo k tomu, že by Hlubočky byly...

14. 05. 2008 Celý článek Rubrika: Okénko radního Komentáře (0)

Co znamenají jednotlivé orgány obce?

Z rozhovorů s občany i z žádostí, podnětů či stížností, se kterými se v rámci práce v radě obce a zastupitelstvu setkávám, je často patrné, že obecně stále není příliš jasné, jaké jsou vlastně orgány...

10. 10. 2007 Celý článek Rubrika: Okénko radního, Rada a zastupitelstvo Komentáře (0)