O právu vážně i nevážně

Mgr. et Bc. Karel Šiška MSc působí profesně jako právník a tato jeho rubrika populárně - naučnou formou informuje o právních problémech v praxi…

Podpora právní gramotnosti občanů - potřebujete poradit?

Obec Hlubočky zajistila pro občany novou bezplatnou online službu, která vychází z Národního programu podpory právní gramotnosti občanů (PPGO). Cílem programu je zvýšit obecné znalosti práva a předpisů občanů, zajistit online přístup k základním předpisům, sbírce...

04. 05. 2011 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně, Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem?

V běžném rozhovoru se občas setkáme s tím, že „někoho vyhodili z práce na hodinu”. Laicky se tak vyjadřuje skutečnost, že s dotyčným byl okamžitě ukončen pracovní poměr. Co to ale znamená z právního hlediska? Z pohledu zákoníku práce se jedná...

02. 04. 2010 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (2)

Datové schránky - novinka ve způsobu komunikace s úřady

Dnem 1. července 2009 nabyl účinnosti poměrně nenápadný zákon s na první pohled nezajímavým názvem - „O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů”. Lze však předpokládat, že tento právní předpis zásadním způsobem ovlivní formu komunikace...

28. 07. 2009 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (3)

Nová úprava dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Od 1. 1. 2009 platí nová úprava nároků zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti (nemoci). Základní změna oproti minulé úpravě spočívá v tom, že původně čistě sociální dávka - tzv. nemocenské získává v prvních 14ti...

31. 03. 2009 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (0)

Co dělat po dopravní nehodě?

K 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která podstatným způsobem mění dosavadní postupy v případě dopravní nehody. Každá dopravní nehoda je výjimečnou událostí a pro její účastníky představuje vysoké...

28. 01. 2009 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (0)

Ústavní soud a jeden případ ze života

Jedním z příkladů, jak zdánlivě životu vzdálená právní teorie může významně zasáhnout do našeho každodenního života, je institut odstoupení od smlouvy. V právní praxi se již delší dobu diskutovala problematika následků odstoupení od smlouvy vůči třetímu...

01. 10. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (0)

Dvouletá záruční lhůta - kdy platí a jaká práva z ní pro zákazníka plynou?

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že příslušná ustanovení občanského zákoníku (tj. § 612 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění) o dvouleté záruční lhůtě se vztahují pouze na ty...

18. 07. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)

Jak rozhodují české soudy? Někdy všelijak.

Mezi právníky je známé rčení, podle kterého se k soudu chodí pro rozsudek, nikoli pro spravedlnost. Přesto však asi každý alespoň trochu očekává, že rozhodnutí soudu bude nejen po právní stránce správné, ale i spravedlivé. Nakonec...

07. 06. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)

Právo obce spravovat své věci samostatně

Obec je z pohledu správního práva společenstvím osob (tj. obyvatel obce) spjatých s určitým územím, kteří prostřednictvím volených zástupců spravují své obecní záležitosti, tj. mají právo samostatně a bez zásahu státu rozhodovat a řešit si své obecní...

01. 06. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)

Neplatnost nebo odstoupení od smlouvy?

Dotaz: Před časem jsem prodával garáž a do smlouvy jsem uvedl, že pokud mi kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, stává se celá kupní smlouva od počátku neplatnou. Nyní je kupující již déle než...

12. 01. 2008 Celý článek Rubrika: O právu vážně i nevážně Komentáře (1)