Činnost zastupitelstva v dubnu 2009

Publikováno 27. 04. 2009 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelé obce HlubočkyZastupitelstvo obce na svém 24. zasedání dne 16. 4. 2009 schválilo záměr dodatečného prodeje některých obecních bytů, jejichž nájemci nevyužili možnost odkoupení bytů v rámci privatizace obecního majetku před několika lety; nabídková cena by v těchto případech měla vycházet z ceny odhadní.

Zastupitelé taktéž schválili výzvy k předložení nabídek na veřejné zakázky „Hlubočky - vybudování parkovacích stání” a  „Výměna oken, Dukelských hrdinů 161 Hlubočky (železňák)” a uložili zpracovat a podat žádost o dotační titul „Zelená úspora”.

Na základě žádostí byly z rozpočtu roku 2009 poskytnuty tyto finanční příspěvky:

  • 3.000,- Kč pro Domov důchodců Hrubá Voda na zakoupení pomůcek na rehabilitaci (rotoped),
  • 5.000,- Kč pro zdravotní Středisko rané péče SPRP Olomouc,
  • 34.000,- Kč za účelem prevence kriminality (údržba „kulaťák”),
  • 300.000,- Kč na opravu kostela „Božského Srdce Páně” pro Římskokatolickou farnost Hlubočky;
  • taktéž byly schváleny obvyklé celoroční příspěvky na sportovní akce.

Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení rozpočtu o 98.000,- Kč na osazení topných těles poměrovými měřidly v kulturním domě Mar. Údolí a o prodeji vraku havarovaného vozidla Volkswagen CARAVELLE SPZ M40651 (hasiči) za minimální cenu 7.000,- Kč.

Zastupitelstvo revokovalo předchozí rozhodnutí o vyřazení celé plochy B9 z pozemků pro bytovou výstavbu (kat. území Posluchov, část mezi sídlištěm Mar. Údolí a bytovou zástavbou Posluchov) a schválilo vyřazení pouze části této plochy. Dále bylo revokováno předchozí rozhodnutí zastupitelstva týkající se prodeje dříví tak, že bude umožněn odprodej palivového dříví z probírky v obecních lesních porostech podle pořadníku samovýrobou za cenu: měkké dřevo 50,- Kč / prostorový metr, tvrdé dřevo 100,- Kč / prostorový metr.

V souvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domů v lokalitě Mar. Údolí (nad sídlištěm) zastupitelé schválili oslovení minimálně 4 firem pro zajištění realizace výběrového řízení na výběr dodavatele pro vybudování sítí a infrastruktury v této oblasti.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(Sis)

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.