Přehled 18. jednání zastupitelstva

Publikováno 27. 11. 2008 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Činnost zastupitelstva Hlubočky - ilustrační foto Zastupitelstvo obce dne 19. 11. 2008 v souvislosti s výstavbou cyklostezky rozhodlo o odkupu některých pozemků. Z důvodu rozšíření parkovacích míst uložilo zadat pořízení projektové dokumentace - odstavná plocha u zdravotního střediska v Mar. Údolí. Dále schválilo nabídku předlo-ženou firmou VODIS Olomouc s.r.o. na zpracování „Plánu financování obnovy kanalizace a vodovodu”.

Zastupitelstvo neschválilo výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi obcí a TJ LO (lyžařský oddíl) Moravia, Hlubočky, Mar.Údolí, jejímž předmětem je umožnění parkování vozidla TJ LO Moravia na dobu neurčitou bezúplatně, a dále odložilo rozhodnutí o navýšení poplatku za tělocvičnu v ZŠ Hlubočky na další zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele(-ky) Školní jídelny Hlubočky a ředitele(-ky) Mateřské školy Hlubočky a jmenovalo členy konkurzní komise.

Dále vzalo na vědomí čerpání finančních prostředků na provoz základních a mateřských škol v obci za období 1-9/2008 a v souvislosti s nákupem nového vozidla pro obecní policii zastupitelstvo schválilo prodej původního vozidla FORMAN firmě PNEUSERVIS Pavel Šrámek a Michal Komárek, IČ: 70591491 za cenu 2.000,- Kč.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na kulturní akci - „Tříkrálové zpívání”, která se uskuteční dne 6. 1. 2009 ve farním kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách a schválilo výpůjčku prostor v kulturním domě Mar. Údolí a příspěvek ve výši 3.000,- Kč za účelem uspořádání kulturní akce (společenský večer).

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí rady a zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt v usneseních uveřejněných na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

(sis)

Můžete si také přečíst Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva.

Rubrika: Rada a zastupitelstvo |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.