Činnost obecní policie ve IV. čtvrtletí 2009

Publikováno 27. 01. 2010 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Doprava:

Z důvodu nedostatečné, krátké vzdálenosti měření rychlosti informativním ukazatelem, byl přístroj reklamován a na období 22. 10. - 3. 12. 2009 nahrazen ukazatelem bez varovného nápisu „zpomal” s barevným rozlišením naměřené rychlosti. Do 50 km/h včetně byla rychlost označena zeleně, od 50 - 53 km/h žlutě a nad 54 km/h byla rychlost v červené barvě. Od 3. 12. je nainstalován zcela nový ukazatel rychlosti, opět s nápisem „zpomal”.

Vyhodnocení v období 22. 10. - 3. 12. 2009:

 • Celkový počet záznamů - 87 051.
 • Průměrná rychlost - 51,1 km/h.
 • Maximální naměřená rychlost - 169 km/h.
 • Překročení rychlosti 50 km/h - 56%, 60 km/h - 13%, 70 km/h - 3%.

Za rok 2009 řešila obecní policie v 17 případech odstranění vozidla - vraku, všechna vozidla byla odstraněna.

Začátkem prosince byla řešena dopravní situace a značení v obci za přítomnosti policisty z Dopravního inspektorátu Policie ČR Olomouc. Jednalo se o umístění dopravního značení - snížení nejvyšší povolené rychlosti, parkování v problematických lokalitách, např. za domem služeb a zdravotním střediskem v části Mariánské Údolí, úpravy příjezdové komunikace na sídliště v Mariánském Údolí z důvodu autobusové dopravy.

Dále za uplynulé období byla obecní policie nápomocna při řešení dvou dopravních nehod, usměrňovala provoz při náhlé změně počasí - náledí, sněžení na problémových úsecích, dohlížela na školáky ZŠ, prováděla namátkovou kontrolu cyklistů , zaměřenou na osvětlení, řešila špatné parkování, stání.

Psi, zvěř:

Odchycený pes v Hlubočkách

Ve čtvrtém čtvrtletí provedla obecní policie 23 odchytů volně se pohybujících psů, z nichž stojí za zmínku odchyt dvou psů, kteří přišli společně z chatoviště Burk. Odchyt byl proveden na sídlišti Na Orátě - Dukla a to mimo službu strážníků. Jednalo se o rasu kavkazského pasteveckého psa a křížence vlkodava. Navíc už byl v kotci OP umístěn pes - velššpringršpaněl, takže kotec byl plně obsazen třemi psi. Z uvedeného počtu psů byli dva umístěni do Útulku pro opuštěná zvířata Olomouc.

Odpad v obciZásahy, výjezdy, zákroky, úkony a ostatní činnost:

 • Nepovolené ukládání odpadu - černé skládky řešeno v dvanácti případech, z toho čtyřikrát zjištěn původce. V jednom případě předáno ke správnímu řízení.
 • Spolupráce při zabezpečení velkoobjemového  a nebezpečného odpadu.
 • Šetření případu, kdy došlo v devíti případech ke krádeži či poničení lampiček a váz na místním hřbitově. Pachatel nezjištěn, k podobným událostem došlo v širokém okolí. Zvýšený dohled na hřbitově.
 • Kontrola stánkového prodeje včetně udělení blokových pokut za porušení obecně závazné vyhlášky.
 • Zajištění a provedení ohňostroje na akci - Zpívání pod stromečkem na KD v Mar. Údoli.
 • Zvýšený počet narušení občanského soužití a tzv. sousedských sporů, jak ve společných domech, tak v zahrádkářských a chatových koloniích.
 • Šetření se stavebním úřadem a jinými odbory OÚ, zajišťování fotodokumentace a zpracování videozáznamů.
 • Kontrola podomních prodejců s následným vykázáním z obce.
 • Povinné zdravotní prohlídky a prodloužení zbrojních průkazů na Policii ČR Olomouc.
 • Účast na školení bezpečnosti práce a na školení pro pracovníky OP v souvislosti s novelou trestního zákona.
 • Výzvy - vymáhání pohledávek nezaplacených blokových pokut, udělených obecní policií.
 • Provedení garanční, servisní prohlídky služebního vozidla.
 • Spolupráce s Policií ČR, pracovníky exekutorského úřadu a složkami záchranného systému.
 • Doručování zásilek, kontrola výherních hracích zařízení, převozy finanční hotovosti, obměna obecních informačních vývěsek.
 • Úspěšné provedení zkoušek ZM se psem, dle zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů při kynologickém klubu Velká Bystřice.

Obecní policie Hlubočky: Zdeněk Osoba, Jan Plhák

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.