Činnost obecní policie ve II. čtvrtletí 2011

Publikováno 26. 07. 2011 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Přehled činnosti strážníků Obecní police Hlubočky ve II. čtvrtletí letošního roku:

Dohled nad dopravou na Pohádkovém leseDoprava:

 • Každou ranní službu prováděla OP dohled nad žáky základních škol, zejména bezpečnost silničního provozu.
 • Dopravní nehoda v části Mariánské Údolí u vjezdu na cyklostezku Burk, kdy došlo k uražení dopravní značky a dořešení dopravní nehody, kdy došlo k poškození sloupu veřejného rozhlasu, řidič předveden na OÚ k vyřízení vzniklé škody obci ve výši 8 tisíc.
 • Průběžné provádění kontrol parkování motorových vozidel na sídlištích, u zdravotního střediska, u domu služeb a v ulicích při provádění svozu komunálního odpadu.
 • Prověřování a zjišťování využívání vyhrazených parkovacích míst pro tělesně postižené na sídlišti ve spolupráci s odborem SMO.
 • Monitorování parkovací problematiky na sídlišti Na Orátě, vypracování zprávy jejíž závěr je, že na sídlišti akutně chybí šestnáct parkovacích míst. Upozorňování řidičů vozidel za stěrač na závadové parkování na zeleni.
 • V šesti případech použito výstražné zařízení - maják na služební vozidle OP, při řešení krizových situací v dopravě.
 • Kontroly prováděné opakovaně, zaměřené na cyklostezku v Burku a dodržování dopravního značení.
 • Řízení dopravy při kácení nebezpečných topolů za KD Na Letním, kdy tyto stromy byly káceny přes komunikaci na Posluchov.
 • Poskytnutí pomoci spoluobčanu při odtahu poškozeného motorového vozidla.
 • Průběžné kontroly a řešení přestupků způsobených cyklisty, zejména chybějícího osvětlení za snížené viditelnosti a chybějící povinné výbavy u dětí - ochranná přilba.

Záchrana lišky z vodního náhonuZvířata:

 • Odchyceno a řešeno 22 volně pobíhajících psů rasy od křížence yorkšíra po kavkazského pasteveckého psa. Pro jednoho psa nalezen nový majitel, poté co nemohl být umístěn do útulku pro jeho přeplněnou kapacitu.
 • Záchranná akce kdy se mezi obytné domy v části Hrubá Voda zatoulala zesláblá mladá liška, která následně spadla do vodního náhonu. Liška byla vytažena a nasměrována do přilehlého lesa.
 • Řešení případu volného pobíhání psů na chatovišti Vinohrádky, kdy došlo k napadení mezi psi.

Opilec v Hlubočkách - Vsi

Kontroly:

 • Kontroly dodržování nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti v okolí obchodů s potravinami. Zejména večerka na ul. Letní, potraviny na sídlišti Mariánské Údolí a potraviny ve Vsi. Vykazování opilců a bezdomovců z těchto prostor, kteří museli být opakovaně probouzeni vodou. Porušování vyhlášky již řešeno udělením blokových pokut. Na výslovné přání těchto osob zveřejňujeme jejich fotografie.
 • Průběžná kontrola stánkového prodeje. Udělena bloková pokuta pro nedodržování obecně závazné vyhlášky.
 • Průběžné provádění kontrol na místním hřbitově v denní a zejména noční dobu, zaměřené na zamezení krádeží a vandalství, ale i nepovoleného ukládání odpadu do hřbitovního kontejneru.
 • Průběžné kontroly chatovišť, kdy v jednom případě byl zadržen řidič motorového vozidla tovární značky Volkswagen bez řidičského oprávnění, který se opakovaně dopouštěl přestupků vobci. Předáno Policii ČR.
 • Navýšení kontrol dodržování provozního řádu dětského hřiště na sídlišti Mariánské Údolí z důvodu petice občanů. V době kontrol provoz bez závad, podání zprávy vedení obce.
 • Kontroly zaměřené na průjezd vozidel po polní cestě ze staveniště nad sídlištěm na Posluchov.

Auto obecní policieKrádeže a vloupání:

 • Řešení krádeže železných krytů kanálů u podniku Kovodružstvo, prohlídky odevzdaného šrotu ve sběrných místech v naší obci i ve sběrně v Olomouci. Pachatel nebyl zjištěn.
 • Oznámeno podezření z krádeže železného válce ze sportovního areálu o hmotnosti asi 80 kg. Válec byl nalezen.
 • Případ podezření z vykrádání rodinného domu v Hlubočkách Vsi a kontrola přistaveného motorového vozidla včetně posádky ve spolupráci s Policií ČR. Zjištěno, že se nejednalo o trestný čin, majitel domu o stěhování věděl.
 • Pro potřeby Policie ČR zajištění zájmové osoby z naší obce, spolupráce vedoucí k předvedení na PČR.
 • Z důvodu krádeže motorové nafty a kabelů v místním kamenolomu provedeno šetření, včetně pořízeného kamerového záznamu. Pachatel neodhalen.
 • Řešení případu vykradené zahradní chatky, do které pachatel vnikl vypáčením dveří a odcizil nalezené potraviny. Škoda na dveřích několikanásobně překročila hodnotu odcizených potravin. I přes určité podezření je pachatel neznámý.
 • Případ vloupání a vykradení restaurace v rekonstrukci, kde zcizením stavebního nářadí a zařízení vznikla škoda asi sedmdesát tisíc.
 • Případ vloupání a vykradení klubovny na fotbalovém hřišti, kde byly zcizeny sladkosti a alkoholické nápoje. Pachatel neznámý.

Strážníci na Folku Na Letním

Dohled nad akcemi:

 • Účast na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva.
 • Účast na veřejném tréninku minikár v části Mariánské Údolí nad sídlištěm, včetně uzavření komunikace.
 • Dohled na akci Pohádkový les na Posluchově - parkování návštěvníků - 126 zaparkovaných vozidel.
 • Účast na fotbalových utkáních, namátkové kontroly zaparkovaných vozidel a zejména řízení dopravy po skončení zápasů a odjezdu účastníků.
 • Zajištění akce (zejména usměrňování dopravy) při akci Cyklistická jízda mikroregionem Bystřička.
 • Účast a zajišťovací úkony při konání veřejné dražby bytů v majetku obce.
 • Zajištění turistického pochodu Moraviánská padesátka, rozvoz kontrol po trati a závěrečná uzávěra trati.
 • Činnost na víkendovém závodu minikár v části Mariánské Údolí, zejména dopravní problematika v souvislosti s úplnou uzávěrou trati.
 • Dohled nad akcí fotbalového klubu - vystoupení Arabela týmu, parkování vozidel. V souvislosti s touto akcí došlo v noci k pokusu o vloupání do prostor klubu, kde byl již umístěno zboží na tuto akci. Pachatelé byli vyrušeni pořadateli a utekli.
 • Dohled nad akcí kladení věnců k památníku Dukelských hrdinů u příležitosti výročí konce druhé světové války.

Strážníci po čištění řeky BystřiceOdpady a černé skládky:

 • Opakovaně řešeny případy umísťování odpadu ke kontejnerům, které tam nepatří - nábytek, stavební odpad.
 • Prováděno šetření ohledně černých skládek v obci, pořízení fotodokumentace, předáno odpovědné pracovnici OÚ.
 • Aktivní účast na čištění řeky Bystřice a jejich přítoků ve spolupráci s žáky základní školy.

Přednáška pro žáky ZŠ Mariánské Údolí

Akce pro žáky základních škol:

 • Provedení dvou přednášek pro žáky základních škol v družinách v souvislosti s nadcházejícími prázdninami.
 • Při hasičském námětovém cvičení pro základní školu předvedení cviků obrany se psem OP, včetně zadržení pachatele.
 • Na základě pořízeného záznamu kamerového systému na základní škole v části Mariánské Údolí, odhalen případ znečištění nové fasády mladíkem, který lezl po hromosvodu na střechu budovy pro vykopnutý míč. Případ řešen ve spolupráci s ředitelkou školy a zákonným zástupcem.

Vandalství a přestupky proti občanskému soužití a pořádku:

 • Šetření případu vandalství, kdy neznámý pachatel vnikl do areálu mateřské školy v Dukle, kde poničil potrháním krycí plachtu pískoviště, čímž vznikla škoda ve výši sedm tisíc. Pořízena fotodokumentace a sepsán záznam pro pojišťovnu.
 • Oznámení poškození nové omítky na domě v části Mariánské Údolí a zdržování se party omladiny u domu, kteří ruší obyvatele a zanechávají po sobě nepořádek. Navýšení počtu kontrol s následným vykázáním.
 • Řešení případu opakovaného rušení nočního klidu a občanského soužití v panelovém domě na sídlišti Mariánské Údolí, kterého se dopouštěli nájemníci pronajatého bytu. Událost sepsána a předána majiteli bytu, který následně nájemníky vystěhoval.
 • Opakovaně řešeny případy neshod mezi majitelkou domu a nájemníkem, způsobené neplacením nájmu a krizových situací po požití alkoholických nápojů. Tento případ skončil vystěhováním nájemníka.
 • Na žádost a upozornění domovníka pátrání po dlouhodobě nepřítomném majiteli bytu, i s podezřením na možnou sebevraždu. Šetřením zjištěno, že majitel bytu žije a pouze se zdržuje mimo své bydliště.
 • Urovnání narušených sousedských vztahů, způsobených nadměrně hlasitou reprodukcí hudby.
 • Na žádost obchodnice prověřen silně podnapilý zákazník, který byl následně vykázán mimo sídliště.

Další činnost:

 • Řešení ztrát a nálezů peněženek s vyšší hotovostí, osobními doklady, jízdních kol, soupravou na aplikaci inzulinu, s následným předáním majitelům.
 • Provedení cvičných střeleb na střelnici MP Šternberk za účasti zástupců obce, včetně jednání s vedením městské policie týkající se kamerového systému, problematiky měření rychlosti, prolongačních zkoušek, výstroje, vstupu do evidence řidičů a vozidel.
 • Provedení technické prohlídky služebního vozidla OP, včetně drobných údržbářských prací.

Strážníci OP Hlubočky

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (13)

 1. asmi (30.07.2011 - 20:07) odpovědět IP: 88.146.150.2

  Bla bla bla . Pokud je potřebujete, nedovoláte se. Za to je můžete spatřit jak neohroženě a hrdinně brázdí cesty naší obce ve svém vozidle. Občas je můžete spatřit kolem 22 hodiny, jak “zasahují” za tmy zaparkovaní v uličce ke stanici mladých techniků vedle školy . Tleskám. Takové “strážce” opravdu potřebujeme. :-(

 2. Halapartna (30.07.2011 - 23:12) odpovědět IP: 77.48.155.245

  Co to meleš za ***! Neobviňuj někoho bez důkazů. Já jsem s činností obecní policie nad míru spokojen.

  Jo, a piš bez pravopisných chyb!

  Halapartna

  1. asmi (31.07.2011 - 19:22) odpovědět IP: 88.146.150.2

   Bohužel jsem je potřeboval. Na mobilním čísle to nikdo nezvedal. Na pevné lince také ne. Na obci se mi vysmála nějaká husa, že číslo na pevnou mám špatné. (to číslo mají na stránkách obce uvedené). Mimo to jsem dostal informaci, že mají službu jen !někdy”. Nezlob se na mě, ale taková služba je mi akorád tak na prd. Chytráku.

 3. leopold bubeníček (31.07.2011 - 17:16) odpovědět IP: 85.71.25.247

  Činnost obecní policie považuji za užitečnou a nesouhlasím s její kritikou. Hlubočky jsou velmi rozsáhlá obec a policie nemůže být v každém okamžiku na všech místech.

  Bubeníček

  1. asmi (31.07.2011 - 19:36) odpovědět IP: 88.146.150.2

   Pane Bubeníček, pro vás ta samá odpověď jako pro Halapartnu. + Jistě, někdo pořádek zajistit musí. Jen by měl být minimálně k zastižení, to se snad shodneme. Ne?

 4. Halapartna (31.07.2011 - 21:05) odpovědět IP: 77.48.155.245

  No tak zkus pracovat 24 hodin denně 365 dní v roce ty osle. Něco ti poradím, když se nemůžeš dovolat na naší obecní policii, tak to znamená praděpodobně, že mají volno, v tom případě je třeba volat 112 popřípadě 158. Chytráku.

  1. Josef Hrbek (01.08.2011 - 1:44) odpovědět IP: 88.146.150.236

   Policajt musí být v práci 24 hodin denně, jinak není policajt, myslím!

   Starosta, farář a doktor taky…

   Josef Hrbek

  2. asmi (01.08.2011 - 17:39) odpovědět IP: 88.146.150.2

   Myslím, že normální člověk pochopí o co jde. *** musíš nakopnout. Konec diskuze.

   1. Halapartna (01.08.2011 - 21:00) odpovědět IP: 77.48.155.245

    Jo tak, ty myslíš! Aha

 5. lojzavytocenej (07.08.2011 - 1:08) odpovědět IP: 88.146.150.2

  tak galerieje hodne sranda takhle uz jsm se tady dlouho nenasmal :) a k obecni policii se asi nema cenunvyjadrovat pat a mat k smichu nepotrebuji komentar hura do makra za svym velitelem chi chi chi

 6. Míša Vytásková (08.08.2011 - 16:40) odpovědět IP: 217.170.97.36

  Víte co mě nejvíc tady na těch diskuzích baví??? že ti co nejvíc kritizují ani nezveřejní své jméno…hrdinové co??? Policajty máme jen dva, nemůžou se ani roztrhnout ani naklonovat, a volno někdy mít taky musí…. podle mě práci dělají dobře a když potřebuji, i mimo službu poradí…. tak hodně štěstí i nadále..

  1. Je to hrdina!! (11.08.2011 - 10:46) odpovědět IP: 88.146.150.236
 7. KLÁRA (22.09.2011 - 7:37) odpovědět IP: 217.170.97.35

  Myslím že by se neměly řešit hlouposti, jako jestly jsou policisté v práci a nebo jestly spí. Spíš se bavme o konkrétních věcech ať jsem byla v naší obci kdekoliv ať na horním konci Hrubá Voda, nebo dolním Mar. Údolí tak jsem pokaždé narazila na toulající se psy.Byly to různé rasy a byla jsem překvapena že stím nikdo nic nedělá, to jako majitelé takových psů nejsou potrestáni či co?? To se bude řešit až se něco stane našim dětem nebo nám. To my příjde jako problém a né to jestly někdo spí v kolonce či kde!!!