Činnost obecní policie ve II. čtvrtletí 2010

Publikováno 08. 10. 2010 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Obecní policie - Štrauzák 2010Doprava

Vyhodnocení dat z informativního ukazatele rychlosti za období 3. 5. 2010 – 31. 5. 2010:

 • Celkový počet záznamů ve směru k ukazateli – 66 389.
 • Průměrná rychlost – 49,9 km/h.
 • Maximální naměřená rychlost – 131 km/h.
 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti:
  1. 60 – 70 km/h (pokuta 1 000,- Kč/2 body) = 6 429 záznamů.
  2. 70 – 90 km/h (pokuta 2 500,- Kč/3 body) = 1 768 záznamů.
  3. 90 a víc km/h (oznámení na správní řízení) = 117 záznamů.

OP - červen 2010Za uplynulé období OP asistovala u čtyř dopravních nehod, dvakrát provedla odtah vozidel, v jednom případě řešila případ nalezeného vozidla v celorepublikovém pátrání. V několika případech řízena doprava, z nichž nejdůležitější při kácení stromů v bezprostřední blízkosti komunikace a při nefunkčním signalizačním zařízení na železničním přejezdu u zastávky Hlubočky Ves. Dále vypracován návrh míst pro kontrolní měření rychlosti na území obce, včetně schválení na Policii ČR DI Olomouc. Již samozřejmostí je každou ranní službu provádět dohled nad žáky základních škol.

Psi, zvěř

Odchycený pesV druhém čtvrtletí provedla obecní policie 12 odchytů volně se pohybujících psů, s následným umístěním do záchytného kotce OP, z toho dvakrát mimo pracovní dobu strážníků. Pouze v jednom případě, konkrétně u psa labradorského retrívra, došlo k odvozu a umístění do útulku pro opuštěná zvířata v Olomouci. OP v součinnosti s hasiči a Policií ČR řešila případ útěku dvou koní, kteří utekli až z obce Daskabát.

Zásahy, výjezdy, zákroky, úkony a ostatní činnost

 • Činnost v souvislosti s provedenou kontrolou služebních zbraní a střeliva, jejich uložení v trezoru z KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE.
 • Provedení cvičných střeleb na střelnici MP Šternberk za přítomnosti ředitele MP, starosty a místostarosty obce.
 • Řešen případ nedovoleného pálení odpadu za hostincem U Ervina.
 • Předání oznámení o přestupku do komise pro projednávání přestupků, týkající se údajné krádeže plotu mezi sousedy v části Mariánské Údolí, včetně opakovaného pořízení fotodokumentace.
 • Asistence při předávání z důvodu ukončení nájemního vztahu nebytových prostor v restauraci Na Letním, včetně podrobné fotodokumentace.
 • Opakované kontroly v souvislosti s pořádáním diskoték v kulturním domě Na Letním a U přednosty. Přistižení pachatelů při manipulaci s popelnicemi a jejich stavění do středu vozovky na ul. Letní.
 • Odklizení a zajištění životních funkcí opilce z hlavní komunikace v nočních hodinách.
 • Zajištění turistické akce Moraviánská padesátka.
 • Oznámena krádež sedmi kusů králíků, pachatel nezjištěn.
 • Ve dvou případech účast v komisi pro projednávání přestupků.
 • Činnost v souvislosti s bezproblémovým průběhem velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Odhalení a přítomnost při řešení s původcem černých skládek stavebního odpadu v části Posluchov.
 • Opakovaně řešen případ spalování nábytku a jiného závadového materiálu, který produkuje nebezpečné zplodiny, navíc v kamnech s hrubě nevyhovujícím napojením na komín v hostinci Pod Vráblem. Následné odstranění komínu a zákaz závadového pálení.
 • Zajištění klidného průběhu voleb do Parlamentu ČR.
 • Činnost související s vyhlášením II. stupně povodňové aktivity na řece Bystřici, včetně rozvodněných přítoků. Spolupráce s hasiči, ve třech případech nebezpečný pád stromů z důvodu podmáčení kořenů.
 • Činnost ohledně pořádání závodů minikár v části Mariánské Údolí, kde i přesto v závěru došlo k incidentu, kdy nezodpovědný řidič motorového vozidla nerespektoval dopravní značení a narušil hladký průběh.
 • Dohled nad pořádáním kulturní akce v části Posluchov – koncert skupiny Plastic People.
 • Objasnění krádeže jízdního kola od bistra U Stariata, kolo předáno majiteli.
 • Účast OP s hasiči na dětském dnu pro mateřskou školu.
 • Požár odpadků u nakládací rampy za provozovnou hostince H Klub, zásah hasičů, nařízeno okamžité odklizení včetně vraků vozidel i přesto, že se jedná o soukromí pozemek.
 • Zajištění, zejména parkování vozidel návštěvníků akce pro děti – pohádkový les v části Posluchov.
 • Provedení přednášky žákům základní školy se zaměřením na blížící se prázdniny.
 • Asistence při vystěhování z bytu a to z důvodu možného fyzického napadení.
 • Šetření a záznam pro pojišťovnu v případě rozbité skleněné výplně na KD a pořízení fotodokumentace.
 • Oznámeno opakované vloupání do rekreačních objektů – chat v chatovišti Horní Vinohrádky, zesílené kontroly.
 • Návrh řešení a rozšíření kamerového systému v obci s firmou Comintech.
 • Opakované kontroly hřbitova – návrh na osvětlení, osazení kamerami.
 • Vyřizování ztrát a nálezů: osobní doklady a peněženky, klíče, jízdní kola, zavazadla, atd.
 • Ostatní činnost: převoz finanční hotovosti, doručování písemností, obměna obecních informačních tabulí, plnosti kontejnerů na chatovištích.

Vypracovali: str. Osoba Zdeněk, str. Plhák Jan

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.