Činnost obecní policie v prvním čtvrtletí 2010

Publikováno 09. 04. 2010 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Doprava

Laserový měřič rychlosti (radar) v Hlubočkách - Vsi

Jak jsme již informovali, informativní ukazatel rychlosti byl vyreklamován a nahrazen zcela novým přístrojem. Funkce byly nastaveny tak, aby se zaznamenávaly oba směry, přičemž přístroj ukáže rychlost pouze přijíždějícího vozidla. Tato funkce ukázala, že nejvyšší povolená rychlost je častěji a více porušována ve směru od ukazatele, tedy směr na část obce Mariánské Údolí, ale při míjení dvou vozidel v měřeném úseku docházelo k nesmyslnému ukazování rychlosti přijíždějícího vozidla.

Z tohoto důvodu jsme při stahování dat nastavili funkce tak, aby přístroj zaznamenával pouze přijíždějící vozidla. Dále budeme zjišťovat, zda přístroj při změření přijíždějícího vozidla nadvakrát, což se stává, nezaznamená dva záznamy. Případné chyby budeme řešit s dodavatelem informativního ukazatele rychlosti.

Vyhodnocení dat za období 3. 12. 2009 - 8. 3. 2010:

 • Celkový počet záznamů v obou směrech - 430 047 záznamů
 • Průměrná rychlost - 50,4 km/h
 • Maximální naměřená rychlost - 152 km/h
 • Překročení nejvyšší povolené rychlosti: 60 - 70 km/h (pokuta 1 000,- Kč/2 body) = 44 456 záznamů, 70 - 90 km/h (pokuta 2 500,- Kč/3 body) = 12 625 záznamů, 90 a víc km/h (oznámení na správní řízení) = 992 záznamů

Na vyhodnocení těchto statistik reagujeme tak, že ač jsme se bránili kontrolním měřením rychlosti s označením začátku a konce úseku dopravní značkou, které mají zákonodárci zrušit a je podle nás zcela nesmyslné a degradující,  přistoupíme ke kontrolním měřením dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci.

Za uplynulé období obecní policie asistovala u šesti dopravních nehod, kdy pouze u jedné došlo k drobnému ublížení na zdraví, ve dvou případech obnovení průjezdnosti komunikací, třikrát řešila znemožnění výjezdu z garáže a v šesti případech řešila odstranění vozidel - vraků. V dalších třiceti dvou případech dohlížela na bezpečnost nad žáky základních škol.

Průběžně bylo řešeno parkování - stání vozidel v zákazech a na místech, kde znemožňovala zimní údržbu komunikací a to zejména na sídlišti, v části Mariánské Údolí. Z našeho hlediska se dobře povedlo vyřešit parkování u zdravotního střediska Mariánské Údolí, kde bylo povoleno parkování na dobu maximálně 1 hodiny, kde také průběžně provádíme kontroly. Řízení dopravy v souvislosti s kácením stromů. Absolvování speciálního zdokonalovacího kurzu bezpečné jízdy (tzv. škola smyku).

Zdeněk Osoba s odchyceným psem v listopadu loňského rokuPsi, zvěř

V prvním čtvrtletí provedla obecní policie 14 odchytů volně se pohybujících psů s následným vrácením majiteli či umístěním do kotce OP. Pozitivní je, že ani jeden pes nemusel být umístěn do Útulku pro opuštěná zvířata Olomouc. Dva psi se zaběhli až z Olomouce, z části Radíkov. Ve dvou případech se podařilo vyřešit dvě události, kdy problematika psů přerostla v narušení občanského soužití - sousedské vztahy. V tomto čtvrtletí byly uděleny dvě pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky o držení psů v celkové výši 1 500,-Kč.

Zásahy, výjezdy, zákroky, úkony a ostatní činnost

 • Oznámen případ čtyř potrhaných ovcí ze stáda nad Cukrákem, s největší pravděpodobností od toulavých psů
 • Řešení případu krádeží briket z kůlny a nebezpečného rozebírání příček a jiných dřevěných částí kůlny
 • Případ uražení zámku na budově bývalého ovčína v Suchém žlebu a manipulace s uskladněnými autovraky
 • Vykradení Moravské hospody v Dukle. Událost oznámena před čtvrtou hodinou ranní, kdy OP neměla službu. Okamžité dostavení se na místo, zajištění a přivolání Policie ČR. Vzniklá škoda cca. 50 000,-Kč. Viz článek Vykradli restauraci
 • Oznámeny výtržnosti u domu s pečovatelskou službou, kdy výtržnici obtěžovali obyvatele házením sněhových koulí do oken
 • Krádež hlavic termostatů z těles ústředního topení v Kulturním domě Hlubočky - Na letním. Vzniklá škoda 1 500,- Kč
 • Případy krádeží a vandalství z místního hřbitova, ke kterým dochází i přes zvýšené kontroly OP, která proto navrhuje učinit některá opatření jako např.: 1. stanovit řád s vymezením provozní doby, 2. mimo provozní dobu hřbitov zamykat, 3. zajistit osvětlení hřbitova ze sloupů veřejného osvětlení a rozmístit kamerový systém
 • Činnost související s vyhlášením I. povodňového stupně a dvou případů ledových bariér. Viz článek Ledové kry nebezpečně zvedly hladinu řeky Bystřice
 • Místo zásahu záchranných složek při smrtelném úrazu vodačkySmrtelný úraz vodačky při sjíždění řeky Bystřice. Viz článek Žena zemřela při sjíždění řeky Bystřice
 • Několik případů narušení občanského soužití, z nichž v nejhorších případech došlo k vyhrožování zabitím nebo ohrožování nožem
 • Vandalství výtržníků, kteří doslova rozkopali dřevěný plot a několik dalších činů, jako například skopnuté popelnice, vyvrácený koš na odpadky aj. po skončení diskotéky Na Letním
 • K nesmyslnému vandalství ve dvou případech došlo i na zastávce ČD Hlubočky - Ves, kdy docházelo k ničení vybavenosti, když byla zastávka otevřena
 • Oznámeno spalování nedovoleného materiálu jako lakovaný nábytek, dřevotříska aj. a tím vážného znečištění ovzduší
 • V sedmi případech řešení tzv. černých skládek, kdy ve čtyřech byl zjištěn původce
 • Řešení ztrát a nálezů : mobilní telefony, registrační značky vozidel, různých osobních dokladů aj.
 • Účast při šetření sociální pracovnice v terénu
 • Činnost v souvislosti pořádání kulturních a sportovních akcí : plesy OÚ, SRPŠ, akcí ve ski areálu
 • Výjezdy na hlášené poplachy zabezpečovacího zařízení budov v majetku obce
 • Provedení inventarizace majetku, evidenčního stavu pokutových bloků a pohledávek z nezaplacených pokut
 • Zpracování a odeslání povinných údajů a statistik pro MV ČR ze zákona
 • Převoz finanční hotovosti 16x, obměna obecních informačních tabulí, doručování písemností pro OÚ
 • Ve třech případech spolupráce s exekutorským úřadem
 • Spolupráce s Policií ČR
 • Kontroly chatovišť, plnosti kontejnerů na odpad
 • Provedení přednášky spoluobčanům ze Svazu postižených civilizačními chorobami

Zdeněk Osoba, Jan Plhák

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.