Činnost Obecní policie Hlubočky v 1. čtvrtletí 2011

Publikováno 13. 04. 2011 v rubrice Černá kronika, policie a hasiči « zpět « úvod

Nehoda na železniciV prvním čtvrtletí roku 2011 obecní policie asistovala u pěti dopravních nehod, z nichž byl nejtragičtější střet osoby s vlakem, který skončil úmrtím. Další vážná dopravní nehoda se odehrála v části obce Hrubá Voda, kde řidič pod vlivem alkoholu nezvládl vozidlo a narazil do kamenného viaduktu, při kterém došlo k těžkému ublížení na zdraví.

Další informace k dopravě:

Kontrola parkování v Mariánském ÚdolíKaždou ranní službu OP prováděla dohled nad žáky základních škol, zejména na přechodech pro chodce a u železničního přejezdu. V zimních měsících bylo opakovaně řešeno závadové parkování - stání vozidel na ul. Kosmonautů v části Mariánské Údolí, kterým byla ztížena zimní údržba komunikací.

Průběžně byla prováděna kontrola - parkování vozidel u zdravotního střediska v části Mariánské Údolí. Obecní policie řešila za uplynulé období v jedenácti případech odstranění vozidel a vraků - všechny byly odstraněny.

Vyhodnocení dat z informativního ukazatele rychlosti za období 1. 2. 2011 - 31. 3. 2011:

 • Celkový počet záznamů ve směru k ukazateli - 137.103 záznamů.
 • Průměrná rychlost - 51,5 km/h.
 • Maximální naměřená rychlost - 137 km/h.

Překročení nejvyšší povolené rychlosti ( nad 50 km/h):

 • 60 - 70 km/h (pokuta 1 000,- Kč/2 body) = 15.804 záznamů.
 • 70 - 90 km/h (pokuta 2 500,- Kč/3 body) = 3.953 záznamů.
 • 90 a víc km/h (oznámení na správní řízení) = 275 záznamů.

Psi, zvěř

Odchycený pes

Činnost ohledně psů začala hned na Nový rok, po silvestrovských pyrotechnických manévrech, kdy se zatoulal pes - rasy německý ovčák. Pes byl umístěn do kotce a následně předán majiteli. V jednom případě došlo po útěku psa k napadení a pokousání člověka, což bylo řešeno ve spolupráci s Policií ČR a případ skončil pokutou udělenou komisí pro projednávání přestupků, protože se jednalo o opakovaný případ útěku psa.

Dále byli odchyceni čtyři psi. Závažnější byl případ útěku dvou zlatých retrívrů ze zahrady. Jednoho smrtelně srazil projíždějící vlak a druhý z nejasných důvodů běžel za vlakem do úplného vysílení a rozdrásání tlapek. Vysíleného a zraněného psa se ujali všímaví manželé, kteří psa naložili a dovezli na služebnu OP. Následně byl pes převezen do útulku pro opuštěná zvířata, kde byl také ošetřen a posléze předán majitelům, kteří se o něj mezitím přihlásili.

Kontroly venčení psů a psích exkrementů

Odchycený pes

Kromě průběžného řešení psí problematiky, byla dne 16. 3. 2011 provedena kontrolní akce, zaměřená na:

 1. Dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.
 2. Dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.
 3. Dodržování zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, § 47 Přestupky proti veřejnému pořádku, kdy se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo zařízení. Týká se to neuklizení psích exkrementů.

Kontrola byla provedena v čase 5,00 - 9,00 a 14,00 - 16,00 hod. Kontrolováno bylo 23 psů a majitelů, z toho 6 psů bylo bez vodítka, ale pod dohledem. Ve dvou případech došlo k znečištění veřejného prostranství, v jednom případě majitel uklidil exkrementy a ve druhém případě až po jeho napomenutí. Za hrubé porušení výše uvedených právních norem byla udělena bloková pokuta ve výši 500,- Kč.

Zásahy, výjezdy, zákroky, úkony a ostatní činnost

 • Provedení inventury a vyúčtovaní pokutových bloků za rok 2010, včetně odsouhlasení pohledávek.
 • Spolupráce s kriminální Policií ČR a účast na rekonstrukci trestného činu vloupání do rekreačních objektů, kterého se měl dopustit občan Hluboček.
 • Řešen opakovaný případ vniknutí do bývalého ovčína u chatoviště Suchý žleb, kdy tentokrát bylo předmětem zájmu pachatelů staré železo.
 • Spolupráce s kriminální Policií ČR a provedení šetření ohledně černého odběru elektrické energie, čímž měla vzniknout škoda řádově okolo milionu korun.
 • Následné šetření případu vykradeného obchodu potravin, kdy došlo ke škodě okolo sedmdesáti tisíc korun, zejména předání poznatků Policii ČR.
 • Řešení pohledávky a doručení výzvy mezi živnostníky, kdy dlužná pohledávka dosáhla výše třicet tisíc korun.
 • Provedení inventarizace majetku obce.
 • Ve třech případech provedeny kontroly cizích osob národnostních menšin a vozidel, při sběru železného šrotu a následné doporučení k opuštění katastru obce.
 • Činnost spojená se zvýšením hladiny řeky Bystřice z důvodu ledových bariér, které se zaklínily u splavu u zadní brány podniku Mora. Prováděn následný monitoring.
 • Společné šetření s inspekcí životního prostředí, ohledně možného znečištění ropnými produkty z odpadní jímky dopravní firmou.
 • Zvýšení počtu kontrol po oznámení od občanů, že dochází k vandalskému poškozování zastávky ČD Hlubočky Ves.
 • Opakované kontroly a vytlačení skupiny problematických občanů, kteří se zdržovali před prodejnou potravin v části Mariánské Údolí, kde požívali alkoholické nápoje. I z tohoto důvodu bylo navrženo schválení obecně závažné vyhlášky o požívání alkoholických nápojů na veřejnosti, zejména v okolí obchodů potravin.
 • Přednáška pro spoluobčany ze Svazu postižených civilizačními chorobami.
 • Spolupráce s pracovníky ostrahy podniku Mora z důvodu závadového parkování nákladních vozidel.
 • Otevření bytu v DPS, kdy obyvatelka upadla, byla sice při vědomí, ale nemohla otevřít svojí dceři. Provedeny prvotní úkony a přivolána ošetřovatelka, následně ošetřující lékař.
 • Případ opakovaného vykrádání půdních prostor, které technicky nejdou lépe zabezpečit.
 • Spolupráce s pracovníky podniku Lesy ČR při zvyšujícím se počtu krádeže dřeva v souvislosti s větší těžbou.
 • S pověřenou pracovnicí Obecního úřadu Hlubočky provedena kontrola výherních hracích automatů na území obce.
 • Řešen případ rušení nočního klidu v panelovém domě a v několika případech narušení občanského soužití, z nichž některé byly předány do komise pro projednávání přestupků.
 • Řešení několika případů nedovoleného ukládání odpadu a to zejména za provozovnou H Klub, na chatovišti Nepřívazy, Suchý žleb, v okolí zvonů na tříděný odpad, vyhozený nábytek v lese pod Posluchovem.
 • Pátrání po občanu, který nějakou dobu nebyl viděn v místě trvalého bydliště, nedocházel do zaměstnání a bylo důvodné podezření z možné sebevraždy - či jiného trestného činu. Nakonec byl občan nalezen.
 • Opakovaně řešen zábor veřejného prostranství.
 • Případ pokusu o vykradení garáže v části obce Mariánské Údolí, spolupráce s Policií ČR.
 • Vyřizování ztrát a nálezů: dokladů (4x), peněženek, mobilních telefonů, klíčů, jízdních kol - předání majitelům.
 • Činnost ohledně zajištění bezproblémového průběhu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
 • Dohled na průběh společensky kulturních a sportovních akcí: obecní ples, plesy ostatních organizací, závody ve sportovních tancích, včetně usměrňování dopravy a parkování účastníků.
 • Společná bezpečnostní akce s Policií ČR zaměřená na kontrolu chatovišť, osob a vozidel. Akce se účastnilo 9 policistů a 2 strážníci, včetně dvou psů.
 • Na žádost hostinského, šetření u hosta, který utekl bez zaplacení útraty. Dodatečně zjištěn, dlužná částka zaplacena.
 • Ostatní činnost: odvoz hotovosti do banky a na poštu, obměna obecních informačních tabulí, doručování písemností, prověřování pobytu pro PČR, soudy aj.

Vypracovali: str. Osoba Zdeněk, str. Plhák Jan - Obecní police Hlubočky

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Černá kronika, policie a hasiči | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (2)

 1. FRanta (14.04.2011 - 5:50) odpovědět IP: 193.85.226.212

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na postih řidiče, který jel v obci rychlostí 137 km/h. Kolik dostal řidič trestných bodu a částku klterá mu byla ve správním řízení udělena. Děkuji

 2. Pavel (14.04.2011 - 19:11) odpovědět IP: 88.100.143.15

  Pokud vím, jedná se o informativní ukazatel rychlosti, tzn. není vybaven žádným zařízením schopným zachytit či jinak zdokumentovat viníka přestupku. Viník tedy nemohl být nijak postihnut.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.