Charita bude rozšiřovat pečovatelskou službu na venkov

Publikováno 20. 11. 2008 v rubrice Informace z okolí « zpět « úvod

Počátkem měsíce listopadu 2008 se uskutečnila ve Velké Bystřici veřejná informativní schůzka se zástupci Charity Olomouc, kterou zorganizovala farnost Velká Bystřice. Na této schůzce informovali zástupci Charity pp. Mgr. Návrat, Adámková a Jemelka o plánu rozšíření pečovatelské služby na venkov.

Charita OlomoucCentrem této služby v našem regionu bude město Velká Bystřice a odtud budou pečovatelky vyjíždět do okolních obcí, mimo jiné i do obce Hlubočky a jejích místních částí. Na faře ve Velké Bystřici bude vyčleněno a následně zrekonstruováno několik místností, které budou sloužit jako zázemí pro pečovatelky.

Náklady na tuto rekonstrukci budou z 90% financovány z prostředků EU a 10% dofinancuje Charita Olomouc. Použije k tomu i finanční prostředky z „Tříkrálové sbírky”, která bude vyhlášena počátkem ledna 2009. Celkové náklady na vybudování tohoto zázemí ve Velké Bystřici se odhadují na cca 1 milion Kč.

Pečovatelská služba se řídí zákonem 108/2006 Sb. a cílovou skupinou jsou především osaměle žijící senioři, čerpající příspěvek na tuto službu. Tito lidé si budou moci objednat služby dle vlastního výběru, kterými jsou např. pomoc při zvládání běžných hygienických úkonů, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, zajištění kontaktu se společenským prostředím, půjčování některých kompenzačních pomůcek a podobně. Péče se poskytuje v domácím prostředí uživatelů.

V současné době se zpracovávají podklady pro získání stavebního povolení na rekonstrukci místností na faře ve Velké Bystřici, v únoru 2009 by měly být zahájeny vlastní práce a předpokládá se, že v září 2009 by měla být kolaudace a v listopadu 2009 bude zahájena činnost tohoto střediska.

Zájemci o práci pečovatelů musí  absolvovat kurz pečovatelů v rozsahu 150 hodin a následně složit zkoušky. Poté se mohou přihlásit v  Charitě Olomouc, kde proběhne výběr z přihlášených kandidátů. Kurzovné je dosti vysoké, činí kolem 10.000 Kč, a přitom není nikde zaručené, že každý absolvent tohoto kurzu se stane zaměstnancem Charity v tomto oboru. Informace lze také získat na Úřadu práce v Olomouci.

Leopold Bubeníček

Externí odkazy:
Charita Olomouc
Farnost Velká Bystřice a  Hlubočky

Rubrika: Informace z okolí | Téma: ,  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (1)

  1. Vlasta (27.11.2015 - 22:26) odpovědět IP: 178.77.243.253

    Dobrý den,měla bych zájem o práci se seniory,co všechno je potřeba k získání tohoto zaměstnání,nejprve bych tuto práci zkusila brigádně a podle toho jak se osvědčím pak bych se ucházela o plný úvazek.děkuji za Vaši odpověď.

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.