Bystří animátoři z Mariánského Údolí

Publikováno 12. 04. 2013 v rubrice Kultura, Školy a školky « zpět « úvod

Když jsme s ostatními kolegy-přispěvateli revue KROK uvažovali o námětech a článcích pro úvodní, „filmové“, číslo nového ročníku časopisu, padla do pléna zmínka nebo spíše zvídavý dotaz na to, zda se vůbec někdo po odborné stránce věnuje nejmladším tvůrcům, případným adeptům branže v nejširším slova smyslu. Vedle uničovské Mladé kamery, která ale spíše už vstřebává výsledné počiny mladých filmařů, jsme na obdobně podnětné uskupení narazili na Základní škole Hlubočky – Mariánské Údolí.

Od loňského školního roku 2011–2012 zde Ludmila Erbesová vede kroužek s tajnosnubným názvem Malin, který je určen dětem od 2. do 5. třídy a kde se mladí „režiséři“ učí základům tvorby animovaných snímků.

Malin neboli „bystrý, chytrý“

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíSoučasný profil animátorského kroužku Malin (z francouzského „bystrý, chytrý“) má však klikatou historii. Původně vznikl na podporu mimořádně nadaných dětí se zájmem o výpočetní techniku. Jelikož však jsou základy počítačové abecedy i pro ty nejmenší školou povinné lehkým soustem, navzdory všem plánům se vyprofilovala záliba v tvorbě animovaných filmů. „Vše začalo na popud aktivit kamaráda z Mariánského Údolí Jiřího Frýdka, který se animaci mnoho let ve volném čase věnuje. Navštívila jsem jeho ateliér, jemu vděčím za to, že jsem se odhodlala to s dětmi zkusit,“ líčí zrod, či spíše přerod kroužku lektorka Erbesová.

Během školního roku mají děti zaúkol vytvořit dva animované filmy v programu Pinnacle Studio. „První animovaný film, který děti měly vytvořit, byl ozvučen jen písní, kterou si děti samy vybraly. Jde vlastně o to, aby pochopily, jak se tvoří film, jak fotit; zkusily všechny možnosti softwarových programů – na úpravu fotek, na tvorbu filmů, na vložení filmu na internet,“ popisuje Ludmila Erbesová zákonitosti prvních krůčků mladých animátorů.

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíVýhodou je, že děti, které navštěvovaly kroužek Malin ve školním roce 2011–2012, animátorské postupy znaly – především tzv. papírkovou animaci, a mohly tak pomoci žákům začínajícím. Při zpracování prvních animátorských pokusů byl vidět odlišný postup některých dětí. Dle slov lektorky kroužku byl patrný rozdíl v „tvůrčích preferencích“ – zatímco někteří napřed hledali vhodnou hudbu, přičemž zejména děvčata se snažila o propojení hudby a pohybu ve filmu, chlapci se vyžívali v různých bouračkách, dinosaurech, záchranářích a ozvučení si „nechali“ až nakonec.

Jakožto věci neznalého mě zajímalo, na čem je tzv. papírková animace vystavěna. „Nakreslíme si pozadí scény, postavy, které bychom tam chtěli mít, vystřihneme, nafotíme a stáhneme z fotoaparátu do počítače. Přidáme k tomu zvuk, písničky, a tak máme celý film hotový,“ vyjmenovává jednotlivé ingredience lektorčina dcera Ludmila, taktéž frekventantka kroužku.

Video kroužku Malin: O smutné princezně

Pohádkové příběhy s mluveným slovem

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíPestřejší rozměr pak má druhý animovaný film, jehož zadání spočívá v rozšíření o mluvené slovo, obvykle o pohádkový příběh, jak Erbesová popisuje: „Aby se děti nemusely zaobírat scénářem, který je podle mě na jejich věk a zkušenosti ještě velmi složitý, dala jsem jim k dispozici knihu od Michala Černíka Za pohádkou pohádka pro kluky a děvčátka. Jak název vypovídá, jedná se oknížku plnou pohádek, velmi jednoduše napsaných. Děti vytvořily dvojice, vybraly si pohádku a začaly pracovat na tzv. storyboardu, kde mimo jiné rozpracovaly jednotlivé snímky, části pohádky, detaily napostavy.

V průběhu dalších hodin již pracovaly na samotné animaci. Jejich úkolem bylo namalovat pozadí, jednotlivé postavy, vystřihnout je.“ Zatímco během přípravy prvního filmu pracují děti samostatně, v další fázi je velmi důležitým krokem oslovení spolužáků, aby byli nápomocni při nazvučení animace. „Rozdat role, několikrát přečíst svůj text, naučit se pohádku ‚hrát‘, dát důraz na intonaci a správnou artikulaci – to jsou hlavní aspekty.

Bez řádného zvládnutí čteného textu není možné pokračovat dál. V tomto měly děti velké problémy, ale nakonec jsme si řekli, že pohádka nemusí být až tak stoprocentní, že na to, v jakých pracovních, softwarových a hardwarových podmínkách filmy vznikají, jsou i tak filmy krásné.

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíPoté se děti zklidnily a již se jim více dařilo animace namluvit. Jejich namluvení se nahrávalo do počítače. Dalším krokem je zkušební předvedení pohádky – na základě zvukového doprovodu mi děti předvedly posun postav, průběh pohádky. Občas se totiž stane, že dětem některá scéna chybí, a tak ji pak musí domalovat. Poté děti nafotily snímek po snímku celou pohádku. Asi měsíc trávily u počítače synchronizováním pohybu a slova, rychlostí některých záběrů, titulkováním. Pak již jen to nejjednodušší – umístit svůj film na web www.youtube.cz.

Ne všichni ale pracovali přesně podle tohoto scénáře. V jednom případě se kluci pustili do pohádky s vlastním textem (O veliké řepě). Bylo velmi zajímavé pozorovat je při tvoření textu, chvilku se i hádali, výsledek je podle mého názoru skvělý,“ komentuje lektorka počínání svých svěřenců.

Video kroužku Malin: O veliké řepě

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíVolná spolupráce mezi žáky a lektorkou

Spolupráce mezi lektorem a žáky je podle Ludmily Erbesové nastavena volně, každý je režisérem svého snímku jen sám za sebe, u pohádky si každý sám musí „sehnat“ spolupracovníky, dohlédnout na provedení. „Snažím se být pro děti spíše rádcem. Samozřejmě, ze začátku musím dětem spoustu věcí vysvětlit, vypracovávám si výukový materiál v MS Power pointu, MS Wordu, v Active Studiu a při samotném vysvětlování využívám interaktivní tabuli.

Dětem však nechávám hlavní slovo při tvorbě filmu, je jen na nich, jakým tempem budou pracovat (někteří spěchají, jiní jsou opravdu velmi pečliví na každý snímek, na každou vyřčenou hlásku), je jen na nich, jak jejich film bude vypadat. Vtisknu jim roli režiséra, který má mít jasnou vizi o podobě filmu a má udělat vše pro to, aby se dílo povedlo.“

Video kroužku Malin: Sůl nad zlato

Animovaná tvorba kroužku Malin - ZŠ Mariánské ÚdolíPřínos animátorského kroužku pro mládež

„Vzájemně se obohacujeme. Mám také velkou podporu rodičů žáků, kteří kroužek navštěvují. Jsou rádi, že když už jejich děti sedí u počítače, nevěnují se jen různým počítačovým hrám, ale ořezávají, editují fotografie, hledají na internetu hudbu, kterou vloží do filmu nebo která bude podmalovávat titulky a také hledají informace o jiných animátorských technikách,“ uzavírá Erbesová na téma rolí a přínosu animátorského kroužku pro mládež.

Na konci školního roku sice neprobíhá žádné pomyslné známkování či jiné hodnocení vzniklých filmů. Protože však kroužek funguje ve dvou skupinách, sejdou se děti na závěrečné hodině a snímky – zejména „kolegů“ z druhé skupiny – společně zhlédnou.

Video kroužku Malin: ZOO

ZŠ Mar. Údolí na festivalu animovaného filmu Animálie v PlzniÚčast na přehlídce animovaného filmu Animánie

Společné úsilí však již sklidilo vavříny úspěchu – v polovině listopadu loňského roku proběhl v Plzni 4. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětské a studentské audiovizuální tvorby Animánie, kterého se Ludmila Erbesová zúčastnila spolu s dvěma žákyněmi 5. třídy, Terezou Koblihovou a Sárou Koňárkovou, jejichž práce byly vybrány porotou a na festivalu promítány.

„Zhlédly jsme přes 80 soutěžních filmů, naučily se něco nového, úžasně se inspirovaly k dalšímu tvoření. V kategorii Stop motion 2D, 3D do 13 let, kam naše tvorba spadá, jsme získaly ocenění za propojení hudby a pohybu. Hlavní cenu jsme sice nevyhrály, ale není všem dnům konec.

Festival byl hlavně příležitostí k navázání kontaktů s jinými animátorskými kroužky, k výměně zkušeností, k ukázání, že i v malé školičce u Olomouce umíme vytvořit zajímavé animované filmy. Mimo jiné náš kroužek Malin oslovila Anna Duchaňová, zpěvačka hudební skupiny Jablkoň, členka sdružení Loutky bez hranic, zda by mohla naše filmy zařadit do komponovaných večerů, které v Brně pořádají, zda bychom nemohli vytvořit pár filmů na zakázku,“ hovoří o dojmech ze soutěžní přehlídky a o potěšující nabídce Ludmila Erbesová.

Ačkoliv o zásadnějších ambicích nepadla během našeho rozhovoru řeč – vždyť ostatně tou nepominutelnou je radost dětí z kreativní práce – přeci jen vyslovila lektorka přání postupně přejít z papírkové animace k počítačové. Aktuálně, na konci zimy, pracují děti na zpracování moravských pověstí, což má určitě pozitivní vliv na povědomí nejmladší generace o historii, zvycích a kultuře blízkého i širšího okolí.

Filmy kroužku Malin, působícího na Základní škole v Hlubočkách – Mariánském Údolí, lze zhlédnout na stránkách školy www.zsmarianskeudoli.eu/skolni-videa/ a také na již zmíněném serveru youtube: www.youtube.com/user/krouzekmalin

Lukáš Neumann, Kulturní revue Olomouckého kraje

Mohlo by vás také zajímat:

Video kroužku Malin: Stavba auta

Rubrika: Kultura, Školy a školky | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.