Bourání fabriky v Hřebíkové

Publikováno 28. 10. 2009 v rubrice Co se děje v obci, Z historie obce « zpět « úvod

Začátkem října začala demoliční firma bourat staré tovární budovy v areálu bývalé Moravie v Hlubočkách-Hřebíkové. Jedná se o provozy, které zde stály déle než 150 let, spoluvytvářely dějiny obce a nejeden z místních obyvatel v nich prožil svůj profesní život.

Industriální architektura v 19. století

obr. 1. Vedení a zaměstnanci podniku shromáždění na továrním nádvoří roku 1904. (Komín vlevo byl zbourán již před lety.)Architektura průmyslových provozů 19. století se vyznačuje solidním řemeslným zpracováním a důrazem kladeným na detail. Továrny neměly být jen funkční, ale měly také reprezentovat své majitele. Stavby tohoto druhu se označují jako industriální architektura nebo zkráceně „industriál” a v posledních letech se poznenáhlu začíná doceňovat jejich hodnota. Je to dáno také tím, že klasické továrny známé z 19. a 20. století jsou dnes na ústupu. Nahrazují je uniformnější haly, ve kterých by stejně dobře mohl fungovat supermarket nebo krytá sportoviště.

Příkladem takové odcházející architektury může být bývalá elektrárna Moravie u nádraží v Hlubočkách-Dukle, která by se po rekonstrukci, případně konverzi mohla stát ozdobou naší obce.

Zánik průmyslových staveb

obr. 10 ZbořeništěOsudem průmyslových staveb je dnes často jejich zánik, díky němuž mohou vznikat stavby nové. Mnohdy se však bourají díla, která by docenily až další generace.  V těchto dnech se odklízejí zbytky nejstarší části továrních budov Moravie za hasičskou brojnicí v Hřebíkové. Jde o stavby z padesátých let 19. století, kdy tehdejší „horní josefský hamr” od Anselma Rotschilda koupil olomoucký velkoobchodník se železem I. C. Machanek a začal budovat svou továrnu. Jedná se tedy o němé svědky, kteří proměnu klidného bystřického údolí v rušnou průmyslovou obec sledovali půldruhého století. (Jen pro srovnání, knihy starší sta let půjčují knihovny jen do studoven, aby je chránily před zničením.) Nutno podotknout, že se v tomto případě nejednalo o stavby architektonicky nijak mimořádné. Jejich význam spočívá spíše v tom, že stály na počátku dějin obce.

Stavební detaily továrny

obr. 7 Funkční transmise roku 1904 v tehdejší kovárněVedle samotné hmoty budov, které lze porovnat s nedávným stavem díky historickým snímkům z přelomu století, jsou pozoruhodné některé vnitřní detaily. Patří mezi ně pěkné litinové sloupy podepírající trámový strop, točité litinové schodiště a také dochované hřídele pod stropem, které pomocí řemenů poháněly různé stroje.

Stavební materiál zdiva je tvořen místní břidlicí a cihlami. Tyto materiály jsou kombinovány tak, že ploché štípané kameny tvoří většinu zdiva, zatímco cihly rámují nároží a lemují zdivo. Vzniká tak funkční a zároveň pohledná struktura. Břidlice dostala před cihlami  přednost jistě pro svou nižší cenu, ale také ji nebylo nutno z daleka dovážet. Nezapomeňme, že transport zajišťovaly povozy po špatných cestách. Cihly samotné jsou zajímavé tím, že nesou jméno svého výrobce (Fischer), což je ve srovnání s dnešním „vyrobeno v EU” sympaticky  konkrétní.

Chceme věřit, že v budoucnu se některé z hlubočských industriálních staveb dočkají ocenění tím, že…

Marek Bohuš

Fotogalerie k článku:

Rubrika: Co se děje v obci, Z historie obce |  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.