Anketa k cestování po železnici v Olomouckém kraji

Publikováno 03. 04. 2009 v rubrice Zajímavosti « zpět « úvod

Vážení cestující, Olomoucký kraj (Krajský úřad Olomouckého kraje), jako objednatel dopravy, má zájem na zkvalitnění železniční dopravy v našem kraji. Obracíme se proto na Vás (cestující) s žádostí o zaslání Vašich připomínek, podnětů a návrhů k cestování po železnici v Olomouckém kraji.

České dráhy

Připomínky se mohou týkat:

  • zpožďování vlaků (případně i důvod zpoždění)
  • ujíždění přípojných vlaků
  • špatného řazení vlaků
  • problémů při výlukách
  • špatné informovanosti o odjezdech (zpoždění)
  • nevhodného chování zaměstnanců ČD a.s.
  • připomínek k vybavení zastávek a stanic
  • podmínek k cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace apod.

Uvedené připomínky, podněty a návrhy (ke konkrétním tratím a vlakům) lze zasílat do konce června 2008 na e-mailovou adresu: anketa-verejna.doprava@kr-olomoucky.cz

Nebo písemně na adresu:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení veřejné dopravy
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Olomoucký krajNa uvedené připomínky a podněty nebude odpovídáno. Získané informace budou sloužit pro potřeby Krajského úřadu pro jednání s ČD a.s., přípravu nového jízdního řádu a návrhu smlouvy mezi ČD a.s. a Olomouckým krajem.

Prosíme cestující veřejnost o účast na této anketě. Můžete tímto pomoci ke zlepšení stávajícího stavu v železniční dopravě i tvorbě koncepce železniční dopravy pro další období.

Zdroj: www.hlubocky.cz

Mohlo by vás také zajímat: Aktualizovaný jízdní řád vlaků

Rubrika: Zajímavosti | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.