9. Výzva k předkládání projektů z Programu rozvoje venkova

Publikováno 07. 05. 2012 v rubrice Zprávy z úřadu « zpět « úvod

Místní akční skupina Bystřička vyhlašuje devátou Výzvu k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem LEADER regionu Bystřička a s pravidly Programu rozvoje venkova, Osa IV. Leader.

Ilustrační fotoPriority a cíle Strategického plánu LEADER regionu Bystřička jsou prezentovány v rámci 7 Fichí, které byly vypracovány na základě široké diskuse, s ohledem na analýzu území, SWOT analýzu a provedené průzkumy mapující skutečné potřeby místních subjektů a připravované projekty. Prostřednictvím dotační podpory projektů, realizovaných v souladu s jednotlivými Fichemi by mělo dojít k reálnému naplnění vizí regionu Bystřička. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

Do 9. výzvy jsou pro příjem projektových žádostí vybrány následující Fiche:

  • Fiche č. 2 – Obnova a rovoj vesnic, infrastruktury
  • Fiche č. 5 – Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby
  • Fiche č. 7 – Kulturní dědictví

Bližší informace naleznete v tomto dokumentu 9. Výzva (PDF)

Vzdělávací seminář pro žadatele

Bystřička, o. p. s. vás zve na Vzdělávací seminář pro žadatele 9. Výzvy k předkládání projektů, který se koná dne 10. května 2012 v 15.30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bystřici. Žádáme zájemce o nahlášení účasti na e-mail: janisova@masbystricka.cz nebo na tel.
+420 724 588 832.

Další informace:

Rubrika: Zprávy z úřadu | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.