8. zasedání zastupitelstva – přehled nejdůležitějších témat

Publikováno 15. 12. 2011 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

8. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo dne 12. 12. 2011 tradičně v zasedací místnosti Obecního úřadu Hlubočky. Vybíráme nejdůležitější témata, kterými se zastupitelé tentokrát zaobírali.

Úsporný rozpočet na rok 2012

8. zasedání zastupitelstvaNejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu obce Hlubočky na rok 2012, který byl diskutován již na předchozím neveřejném pracovním zasedání. Protože bylo vše předjednáno a neobjevily se žádné větší námitky, zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet ve výši 42 mil. korun. Ve skladbě rozpočtu jsou zahrnuty i bankovní úvěry ve výši 6,8 mil. korun. Na rozdíl od minulých let je tento rozpočet úspornější a počítá s negativními jevy souvisejícími s globální ekonomickou krizí a výpadkem při výběru daní do státního rozpočtu.

Pozemky – precedens pro černé stavby?

8. zasedání zastupitelstva

Prodej a pronájem pozemků bývá tradiční součástí jednání zastupitelstva. Tentokrát vznikla širší debata ohledně prodeje obecního pozemku pod chystanou garáží na sídlišti v Mariánském Údolí, jejíž základovou desku nájemce bez svolení rozšířil o několik metrů a zažádal o prodej parcely.

Podobné případy jsou většinou řešeny individuálně s ohledem na rozsah a dopady „černých“ staveb, krajním řešením může být i nařízení k odstranění stavby. Zastupitelé nakonec schválili záměr prodeje tohoto pozemku o výměře cca 21 m², ovšem za cenu 750,-/m², což je 5x vyšší sazba než bylo původně sjednáno.

Rozhodnutí do značné míry koresponduje s kauzou z minulých let, kdy radní a zastupitelé řešili problémy se stavbou hospůdky na sídlišti v Mar. Údolí a po řadě tahanic nabídli pozemky k prodeji za stejnou cenu (750,-/m²). Majitelé černých staveb by tedy měli i do budoucna počítat s podobnými „postihy“.

Komunální odpady – cena v roce 2012 bude 456,- Kč

8. zasedání zastupitelstvaZO schválilo obecně závaznou vyhlášku o komunálních odpadech pro rok 2012, kde došlo vlivem změny sazby DPH k navýšení ceny o 24,- Kč na částku 456,- Kč za občana na rok. Diskutována byla také nabídka firmy SITA CZ, a. s., která nabídla obci o 300,- Kč nižší částku za tunu odvezeného komunálního odpadu, než nabízí současná firma REMIT, s. r. o. Nejprve je ale potřeba zvážit i náklady na odvoz a likvidaci dalších odpadů – velkoobjemových, nebezpečných a bioodpadů.

Zrušení hasičů JPO V. v Hlubočkách–Vsi

Jednotka požární ochrany v Hlubočkách–Vsi již několik let nevykazuje téměř žádnou činnost, obec navíc nemá prostředky na opravu její cisterny a údržbu techniky. Zastupitelstvo proto schválilo zrušení JPO V. sloučením se Sborem dobrovolných hasičů v Hlubočkách–Dukle (JPO II). Pokud bude ze strany stávajících členů zájem, mohou přestoupit do SDH v Dukle nebo vytvořit záložní jednotku na pomoc při povodních, rozsáhlých požárech apod. Hasičská zbrojnice dále poslouží jako zázemí pro technické vybavení obecního úřadu.

1. etapa projektu regenerace sídliště

MUDr. Aleš Spáčil (Nezávislá volba)O tom, že se chystá revitalizace sídliště v Mariánském Údolí, jsme již psali. Zastupitelstvo schválilo na příští rok 1. etapu tohoto projektu se spoluúčastí obce 30 % na dofinancování investiční akce a podání žádosti v souladu s podmínkami dotačního titulu. Primárním cílem regenerace sídliště je vytvoření nových parkovacích stání, kterých je kritický nedostatek (podle státních norem zde chybí 200 parkovacích míst). To je hlavní důvod, proč se pozornost zaměřuje zejména na Mariánské Údolí oproti sídlišti v Hlubočkách–Dukle, kde byla nedávno rozšířena parkoviště a postaveno nové dětské hřiště.

Ani občané Dukly by ale v budoucnu neměli přijít zkrátka. Obec jedná s majiteli o odkoupení zdejšího kulturního domu a přilehlých pozemků, které by mohly časem sloužit k odpočinku a sportovnímu vyžití.

Sociální reforma

Věra Zetková, Ing. Jana Pastorová (KSČM)Tajemnice informovala přítomné zastupitele o vládní sociální reformě a přesunutí odboru sociálních věcí do Olomouce. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc sociálně slabým budou od roku 2012 zajišťovat úřady práce. Přesto obec zažádala příslušný úřad o přítomnost pracovnice sociálního odboru alespoň jeden den v týdnu na Obecním úřadě v Hlubočkách, aby mohla nabídnout konzultace a poradní činnost pro místní sociálně slabé občany.

Další body jednání

PhDr. Ivo Černík (KSČM) - starostaZastupitelé vzali na vědomí zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru, které kontrolovaly hospodaření škol a hasičů.

Starosta představil plán na zlepšení bezpečnostní situace a dobudování chodníku v nepřehledné zatáčce pod dětským zdravotním střediskem mezi Mariánským Údolím a Vsí. Vedení obce v současné době jedná o koupi, resp. směně, některých potřebných pozemků s firmami Moravia a JMIT.

Předběžný termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 27. 2. 2012.

(ppl)

Tento přehled nabízí pouze nejdůležitější body jednání. Na webových stránkách Obecního úřadu Hlubočky si můžete přečíst usnesení a podrobné zápisy (včetně hlasování) ze všech zasedání zastupitelstev obce – www.hlubocky.cz.

Mohlo by vás také zajímat:

Fotogalerie: 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.