39. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 20. 08. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelé obce na svém 39. zasedání konaném dne 4. 8. 2010 odsouhlasili společnost GHC regio s. r. o. (Olomouc, jednatel Ing. Calábek) jako vítěze výběrového řízení na poskytnutí služeb - TDI a koordinátor BOZP v rámci budování kanalizace Hlubočky - IV. etapa (nabídková cena 1.787.400,- Kč).

RNDr. Miroslav Dosoudil - starosta obce HlubočkyBylo odloženo rozhodnutí o žádostech stavebníků na změny smluv týkajících se podmínek výstavby rodinných domů v lokalitě „nad sídlištěm“ (Mar. Údolí) a v rámci výběru nejvhodnější nabídky na poskytnutí úvěru (financování výstavby infrastruktury lokalita „nad sídlištěm“ v Mar. Údolí, max. výše úvěru 25 mil. Kč) zastupitelé vybrali jako nejlepší nabídku ČSOB - Poštovní spořitelna.

Zastupitelstvo souhlasilo s povolením opravy komunikace z Náměstí Družby k lyžařskému areálu. Opravu provede společnost Ski Areál Hlubočky, s. r. o. z dotačních prostředků a po uplynutí doby udržitelnosti projektu převede do vlastnictví obce. Komunikace zůstane veřejně přístupná.

Ivana Benešová - zapisovatelka, sekretariát obce HlubočkyZa účelem rozšíření pokrytí signálu internetu i z terénního hlediska v obtížných částech obce bylo rozhodnuto o poskytnutí daru ve výši 120.000,- Kč společnosti Centrum pro rozvoj a podporu regionu o. p. s. na dofinancování rozšíření optické sítě v části Hrubá Voda. Z důvodu havarijního stavu bylo uvolněno 80.000,- Kč na opravu vnitřních rozvodů požární vody do hydrantů v domě služeb v Mar. Údolí.

Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo na snížení energetické náročnosti budovy základní školy (Dukla) s firmou GHC regio s. r. o. a s vyhlášením výzvy k předložení nabídek na provedení koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodu a kanalizace, která je v majetku obce.

Zastupitelé souhlasili s bezúplatným převodem mostu přes řeku Bystřici u vlakové stanice Hrubá Voda na společnost PARK SPORT Hrubá Voda, a. s. za podmínky zřízení věcného břemene pro všechny nemovitosti, které tento most potřebují k zachování přístupu.

Zastupitelé přidělili tyto kulturní granty:

  • 7.500,- Kč na pořádání koncertu nekonvenční hudby na Posluchově (Ing. Šperka, 13.8.2010),
  • 6.000,- Kč na uspořádání koncertu vážné hudby v místním kostele (Římskokatolická farnost Hlubočky, 26. 9. 2010).

Z důvodu většího počtu dětí přihlášených do mateřské školy v Mar. Údolí byla pro školní rok 2010/2011 schválena výjimka z počtu dětí a navýšen jejich počet ve všech odděleních z 24 na 28 dětí. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí závěrečný účet sdružení Mikroregionu Bystřička za rok 2009.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce - www.hlubocky.cz.

Karel Šiška

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.