33. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky

Publikováno 11. 01. 2010 v rubrice Rada a zastupitelstvo « zpět « úvod

Zastupitelstvo obce na svém 33. zasedání konaném dne 9. 12. 2009 schválilo schodkový rozpočet obce Hlubočky na rok 2010 ve výši 55.250.000,- Kč; schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

Ilustrační fotoZastupitelé stanovili nové ceny pro podnikatele za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem takto:

  • 1 ks popelnice 110 l - 432,- Kč bez DPH/rok,
  • 1 ks popelnice 240 l - 943,- Kč bez DPH/rok,
  • 1 ks kontejner 1100 l - 4.320,- Kč bez DPH/rok.

Dále byly s účinností od 1.1.2010 zvýšeny ceny za ubytovací služby na ubytovně v KD Mar. Údolí na 125,- Kč/osoba/noc, u dlouhodobě ubytovaných po třech měsících na 105,- Kč/osoba/noc (původně 100,- Kč a 80,- Kč).

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o přidělení dotace na akci „Kanalizace Hlubočky IV. etapa“ a v této souvislosti uložilo předložit na příštím jednání návrh soutěžních podmínek na zadání veřejné zakázky - vypracování projektové dokumentace a návrh mandátní smlouvy s firmou, která výběrové řízení provede.

Zastupitelé schválili uzavření těchto smluv:

  • smlouva o dílo s firmou Techem, s.r.o. na montáž poměrových měřidel v domě služeb (Mar.Údolí),
  • smlouva o dílo se sdružením SWIETELSKY-MODOS na výstavbu inženýrských sítí (lokalita pro výstavbu RD v Mar. Údolí),
  • kupní smlouva s firmou Ing. Ondřej Šoukal, Brno na nákup malotraktoru v rozsahu: traktor, radlice, sekačka, rozmetadlo, nakládací lopata, vše za cenu 841.330,- Kč,
  • smlouva na doplacení prokazatelné ztráty ve výši 30.500,- Kč firmě AUTA-BUSY Studený, s.r.o., Velká Bystřice,
  • smlouva o právu provést stavbu s firmou VHS Olomouc, a.s. na rekonstrukci a přeložení části kanalizačních stok v Mar. Údolí,
  • smlouva na likvidaci odpadu s firmou LO Haná, s. r. o.

Rovněž byly odsouhlaseny zřizovací listiny ZŠ Hlubočky, ZŠ Hlubočky, část Mariánské Údolí, MŠ Hlubočky a školní jídelny a navýšení počtu klientů vykonávajících veřejnou službu u obce až do počtu 20.

Z důvodu přečíslování pozemků a postavení tribuny byl znovu vyhlášen záměr výpůjčky na fotbalový areál a dále schválen finanční příspěvek ve výši 42.300,- Kč pro Fotbalový klub Hlubočky na úhradu cestovného (autobusy) na mistrovské zápasy a na poplatky pro rozhodčí v rámci mistrovských zápasů mužstev dorostu a mužů.

Zastupitelstvo schválilo výpůjčku klubovny v KD Mar. Údolí na období od 9.12.2009 do 31.5.2010 každý pátek pro SMTe MORAVIA za účelem tréninku na závody RC aut a příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Hospic na Sv. Kopečku.

V tomto přehledu jsou uvedena pouze ta rozhodnutí zastupitelstva obce, která mají pro Hlubočky obecnější dopad. Podrobnosti ke zde zveřejněným rozhodnutím i přehled všech ostatních lze nalézt na internetových stránkách obce – www.hlubocky.cz nebo v přehledů veřejných zápisů ze zastupitelstva.

Sis

Rubrika: Rada a zastupitelstvo | Téma:  
Možnosti sdílení: Více |

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.