21. veřejné zasedání zastupitelstva obce 18. 2. 2009

Publikováno 17. 02. 2009 v rubrice Přehled akcí « zpět « úvod

Starosta obce Hlubočky svolává na středu 18. 2. 2009 v 17.00 hodin 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v zasedací místnosti OÚ Hlubočky.

Program zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání ZO
 5. Kontrola plnění usnesení
 6. Pozemky
 7. Odbor SMV
 8. a) Náhrada škody, b) Nákup vozidla pro JPO II
 9. Žádost o dotaci z KÚ
 10. Pokyny pro zpracování ÚP Hlubočky
 11. Schválení podání žádosti o dotaci
 12. Územní studie obytné zóny “Nad obecním úřadem”
 13. Výběrové řízení “Zajištění nakládání odpadů v obci”
 14. Požadavek ROP na úpravu smluv
 15. Prodej části pozemku parc. č. 1331 k. ú. Hlubočky
 16. Jmenování členů do grantové komise
 17. Granty
 18. OZV o místním poplatku
 19. Finanční příspěvky žadatelům
 20. Rozpočtová opatření
 21. Olterm
 22. Odměny neuvolněným členům ZO
 23. Výroční zprávy o hospodaření škol
 24. Žádosti školských zařízení o převod financí
 25. Pravidla pro fungování webu hlubocky.eu
 26. Výzva sdružení LUNGTA
 27. Bytová politika - projekty rozvoje obce Hlubočky
 28. Ples Obce Hlubočky v roce 2010
 29. Prováděcí pokyny - smlouva ZAPA
 30. Podnájem NP v ZŠ Mariánské Údolí
 31. Diskuse

RNDr. Miroslav Dosoudil, starosta Obce Hlubočky

Rubrika: Přehled akcí |  
Možnosti sdílení: Více |

Kalendář akcí a událostí v Hlubočkách:

Komentáře k článku (0)

Zanechte komentář

Jméno - vyžadováno

E-mail (nebude zveřejněn) - vyžadováno


Přečtěte si nejprve pravidla pro fungování webu www.hlubocky.eu
Vulgarity, urážky, nadávky, spam apod. budou automaticky nebo následně smazány.