Archiv článků - Říjen 2009

Bourání fabriky v Hřebíkové

Začátkem října začala demoliční firma bourat staré tovární budovy v areálu bývalé Moravie v Hlubočkách-Hřebíkové. Jedná se o provozy, které zde stály déle než 150 let, spoluvytvářely dějiny obce a nejeden z místních obyvatel v...

28. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Z historie obce Komentáře (0)

Den otevřených dveří v ZŠ Hlubočky

Žáci a učitelé Základní školy Hlubočky si vás v rámci oslav 65. výročí české školy v Hlubočkách dovolují co nejsrdečněji pozvat na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 14. listopadu 2009 v prostorách obou našich budov - ve...

27. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Přehled akcí, Školy a školky Komentáře (0)

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

Vážení spoluobčané, dne 14. 11. 2009 proběhne druhý letošní sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Odpad, který je možno uložit: velkoobjemový odpad z domácností jako jsou: staré části nábytku, výrobky ze skla, keramiky, porcelánu, větší kusy plastů, staré...

26. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Přehled akcí Komentáře (0)

Dotace pro zemědělce a podnikatele

Místní akční skupina Bytřička vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v souladu se strategickým plánem Leader Regionu Bystřička a s pravidly programu rozvoje venkova Osa IV. leader. Vyhlašované Fiche Priority a cíle Strategického plánu LEADER Regionu Bystřička jsou...

24. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Informace z okolí, Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Výsledky měření provozu na cyklostezce

Ve dnech 2. 9. - 14. 9. 2009 provedla Nadace Partnerství, o. p. s. monitorování návštěvnosti a provozu cyklostezky Velká Bystřice - Hlubočky, ze kterého vyšly zajímavé výsledky. Celkem za 12 dní bylo napočítáno téměř...

22. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci, Informace z okolí Komentáře (1)

Přehled 31. jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 15. 10. 2009 vyjádřilo souhlas s prodejem uvolněného bytu v Mariánském Údolí, Kosmonautů 441 (předpokládaný způsob prodeje – dražba) a dále souhlasilo s pronájmem pozemku (358 m2)...

15. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Rada a zastupitelstvo Komentáře (8)

Tradiční výstavu zahrádkářů navštívilo na 160 lidí

Stejně jako v letech minulých uspořádal Český zahrádkářský svaz v kulturním domě v Mariánském Údolí tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Předem avizovaná akce probíhala ve dnech 9. až 12. října 2009. Obětaví pořadatelé a vystavovatelé se měli opravdu čím...

14. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Kultura Komentáře (0)

Den otevřených dveří v domově důchodců

Ve čtvrtek 1. 10. 2009 se konal v Domově důchodců Hrubá Voda „Den otevřených dveří”. Na prohlídku zařízení byla pozvána veřejnost i bývalí zaměstnanci zařízení. Zahájení bylo stanoveno na devátou hodinu ranní a zakončeno po 16 hodin. V kulturní...

14. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Co se děje v obci Komentáře (0)

Veřejně prospěšné práce v roce 2009

Obec Hlubočky v březnu 2009 podala žádost o příspěvek na úhradu mzdových nákladů na Úřad práce v Olomouci a od dubna 2009 se začal projekt realizovat. Bylo přijato celkem 20 zaměstnanců (z toho 17 mužů...

14. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Zprávy z úřadu Komentáře (0)

Den otevřených dveří ve stanici mladých techniků

V úterý 13. 10. 2009 od 8.15 do 16.30 hod. proběhne den otevřených dveří Stanice mladých techniků MORAVIA. Sídlo SMTe je v budově Základní školy Hlubočky - Mariánské Údolí (v bývalém prostoru mateřské školky – vchod od lesa). Budou zde...

09. 10. 2009 Celý článek Rubrika: Přehled akcí Komentáře (0)